Hjem

SMART trenerutdanning

27. mai 2024 / SMART Senteret smartoppvekst

Bli en SMART trener og skap positive oppvekstmiljøer!

Jobber du med barn og unge i barnehage, skole, barnevern, helse, frivillighet eller på andre arenaer hvor barn og unge oppholder seg? Da er denne utdanningen for deg!

Siden 2017 har 189 dedikerte fagpersoner fra 27 kommuner blitt sertifiserte SMART trenere. Nå har du sjansen til å bli en del av dette engasjerte nettverket.

Vårt mål:

Sammen skal vi finne praktiske og nyttige løsninger på hvordan vi kan skape inkluderende og engasjerende oppvekst- og arbeidsmiljøer. Miljøer som gir rom for tilhørighet, livsglede og håp, og som lar hver enkelt forløse sitt fulle potensial.

Hva gjør vår utdanning unik?

– Utvikling av praktisk «hvordan-gjør-vi-det-kunnskap» i tett samarbeid med kursdeltakere og kursholdere.

– Systematisk erfaringsdeling og refleksjon i grupper.

– Inspirasjon og støtte fra et nettverk av kollegaer.

– Utprøving og videreutvikling av metoder, verktøy og konsepter.

– Direkte nytteverdi for eget utviklingsarbeid og innovasjon i din virksomhet.

Bli med og gjør en forskjell i barns og unges liv! Meld deg på SMART trenerutdanning i dag!

Ta gjerne kontakt med Henrik for en hyggelig prat på telefon 452 81 085
eller på e-post: henrik.kopstad.arnesen@tonsberg.kommune.no.

Praktisk informasjon:
Oppstart av nytt kull med SMART trenerutdanning er september 2024. Utdanningen går over 4 todagerssamlinger, fra september 2024 til mars 2025 + SMARTfestivalen 2025.

Datoer for samlingene er som følger:

 • 18. og 19. september 2024
 • 13. og 14. november 2024
 • 15. og 16. januar 2025
 • 12. og 13. mars 2025
 • 9. april 2025 – SMARTfestivalen
Siktemålet med SMART trenerutdanning som opplæringsprogram

Opplæringsprogrammet skal bidra til å

 • bygge opp kapasitet i kommuner, virksomheter o.a. til å drive utviklingsprosesser basert på prinsippene og verdiene i SMART
 • skape oppvekstmiljøer der barn og unge gis mulighet til å ta ut sitt potensiale
 • skape gode arbeidsmiljøer der ansatte gis mulighet til å ta ut sitt potensiale
 • bygge opp et robust tverrfaglig fagmiljø for SMART oppvekst
Kompetansemål

Etter endt kurs skal den enkelte deltager kunne:

 • anvende SMART på en selvstendig, og reflektert måte, i egen praksis
 • vite hvordan man kan snu et defensivt tenkesett til et offensivt tenkesett
 • lede ulike prosesser for styrkeidentifisering hos barn, ungdom og voksne
 • lede prosesser for å utvikle positive sosiale ferdigheter hos barn, og sammen med barn.
 • kunne gi opplæring i – og lede prosesser basert på appreciative inquiry sammen med barn, ungdom og voksne
 • lede prosesser for moralsk resonnering
 • gjennomføre ulike former for valuering av et pågående utviklingsarbeid
 • iverksette prosesser som fremmer en positiv dynamikk mellom mennesker i et utviklingsarbeid
Kunnskapsgrunnlaget for opplæringsprogrammet

Kurset vil særlig trekker veksler på teorier, prinsipper og konsepter basert på:

 • positiv organisasjonsforskning
 • positiv psykologi, fagfeltet om signaturstyrker, og konseptet positiv undervisning
 • sosial innovasjon
 • fagfeltet prosessledelse og teamutvikling
 • appreciative Inquiry
 • aksjonsforskning
 • sosial konstruksjonisme
Kompetansebevis

Etter endt kurs vil det bli utstedt kompetansebevis til deltagere som kan dokumentere:

 • 80 % deltagelse
 • Kort praksiblogg / dokumentasjon mellom hver samling.
 • En avsluttende oppsummering (2-3 sider), som inneholder en presentasjon av deltakerens utviklingsarbeid. Det kan eksempelvis være:
  • en metode eller et konsept som er blitt videreutviklet (eller ny-utviklet)
  • resultater fra eget arbeid eller virksomhet som vekker stolthet
  • et problem som er blitt overkommet, eller:
  • en beskrivelse av en viktig erfaring, innsikt eller erkjennelse basert på erfaringer fra utviklingsarbeidet, som har gjort noe med deltageren som menneske
 • Deltakelse på SMART festivalen.
Les om kursholderne her

Påmelding eller spørsmål kan sendes til henrik.arnesen@tonsberg.kommune.no

Gausdal kommune inspirert av SMART

29. april 2024 / SMART Senteret smartoppvekst

Skrevet av Sigrun O. Sørumgård og Elin Øverli Jacobsen
Oppvekst stab, Tønsberg kommune

29 ansatte fra Gausdal kommune tok toget til gamle Re en dag i 2017 og lot seg inspirere på et besøk ved SMARTsenteret. Vel hjemme i Gausdal ble det igangsatt ulike piloter og drøftingsmøter. Begrepet “SMART” ble til “Ung Styrke”. Det var viktig å gjøre det til “sitt eget” for å få eierskap til dette tankesettet å jobbe etter.

Vi blir videre fortalt at det å tenke “Ung Styrke” inn i alt arbeid, inneholder mye av det samme som SMARTprinsippene. Alt er i tillegg forankret både i ledergruppen og ellers i kommunen, men spesielt i Oppvekst. 

Gausdal kommune har ikke eget SMARTsenter, men det er likevel utdannet totalt 7 SMARTtrenere i skrivende stund. 

https://www.gausdal.kommune.no/ung-styrke.504939.no.html

Les også: https://smartoppvekst.no/med-hjerte-for-smart/

Fornøyde SMART-trenere og ledere fra Gausdal kommune koste seg på festivalen.

Nyhet: SMART produkter på nynorsk

8. april 2024 / SMART Senteret smartoppvekst

SMART produkter på nynorsk har vært etterspurt av dere praktikere, og endelig har vi gleden av å fortelle at vi har fått både SMART nøkkelknippe og SMART klasseromsplakat i vår nettbutikk.

SMART nøkkelknippe – nynorsk:
https://smartoppvekst.no/butikk/ukategorisert/nokkelknippe-med-smart-styrkene-nynorsk/

SMART klasseromsplakat – nynorsk:
https://smartoppvekst.no/butikk/plakater/smart-klasseromsplakat-nynorsk/

Fokus på å holde orden i garderoben

17. mars 2024 / SMART Senteret smartoppvekst

På 7. trinn ved Ekeberg skole i Holmestrand kommune jobber Mariann Solberg som kontaktlærer. Hun er også deltaker på SMART trenerutdanning. Mariann har her beskrevet hvordan klassen jobber systematisk og målrettet for å holde god orden i garderoben:

Selv om klassemiljøet i 7B er bra, er det likevel ting vi trenger å jobbe med. Orden for eksempel – der har vi litt å gå på😉 Jeg laget et system der elevene kan oppnå stjerner når gangen og plassen ser ryddig og ordentlig ut. For å få til det hadde vi en SMARTtime der vi snakket om hvilke karakteregenskaper vi trenger å ta i bruk for at vi sammen skal klare å holde orden rundt oss. Elevene ville ha med fire karakteregenskaper i dette arbeidet. Ansvarsbevissthet, hjelpsomhet, respekt og samarbeid. Ansvarsbevissthet ville de ha med fordi alle må ta ansvar for sine ting. Hjelpsomhet fordi ikke alle har like forutsetninger for å få det til og da må vi kanskje hjelpe hverandre med vennlige påminnelser. Elevene ville også ha med respekt fordi man bør vise respekt for den jobben renhold gjør hver dag. Det er vanskelig å vaske når ting ligger på gulvet. Og til slutt var de enige om at for å få til dette trengs det en god dose samarbeid.

På bildene ser dere stjerneveggen vår og rosen vi fikk av renhold etter å ha jobbet litt med dette.

SMARThjulet

3. mars 2024 / SMART Senteret smartoppvekst

Ved SMARThjulet velger man seg ut oppgaver å gjennomføre innenfor en bestemt tidsperiode, for eksempel fra mandag til fredag. Når oppgaven er gjennomført handler det om å reflektere over hvilke egenskaper som var i bruk ved den aktuelle oppgaven.

Vi håper SMARThjulet bidrar til fokus på god praksis hvor man setter trening i system. Vi håper også at SMARThjulet bidrar til gode samtaler hvor man sammen reflekterer og tar ulike perspektiv:

 • Hva gjorde det med meg?
 • Hva gjorde det med den/de andre?

SMARThjulet – blå

 • Spør noen som trenger det om de vil være med i leken.
 • Tegn en hyggelig tegning til en venn.
 • Gjør noe hyggelig for en i familien.
 • Si noe positivt om deg selv til en annen.
 • Si til noen at du liker de og fortell hvorfor.
 • Vis godt samarbeid med en eller flere.
 • Ta ansvar for miljøet og fortell noen hva du har gjort.
 • Smil og si hei til de du ikke kjenner så godt.

SMARThjulet – grønn

 • Fortell til en annen om en gang du viste mot.
 • Si til noen at du liker de og fortell hvorfor.
 • Fortell en du kjenner hva du synes h*n er god til.
 • Lær deg en vits og fortell den til andre.
 • Skriv tre ting som du er takknemlig for og fortell det til noen.
 • Si noe positivt om deg selv til en annen.
 • Spør noen som trenger det om de vil være med i leken.
 • Vær hjelpsom mot noen uten at de spør først.

SMARThjulet – rød

 • Spør noen om hvordan de har det.
 • Spør noen som trenger det om de vil være med i leken.
 • Gjør noe hyggelig for en voksen.
 • Skriv en koselig hilsen til en i familien.
 • Hold opp døren for andre.
 • Si til noen at du liker de og fortell hvorfor.
 • Få noen som trenger det til å bli i godt humør.
 • Gi bort en klem til en som du tror trenger det.

Like egenskaper på en A4 side – nynorsk

8. februar 2024 / SMART Senteret smartoppvekst

Alle 20 karakteregenskapene på ett A4 ark har lenge vært tilgjengelig på hjemmesiden.

På bakgrunn av ønsker fra dere praktikere, så har vi nå også laget A4 ark med like egenskaper på en side. Nedenfor finner du samtlige egenskaper på hvert sitt ark, samt ett ark som inneholder alle 20.

SMART grunnkurs

2. februar 2024 / SMART Senteret smartoppvekst

Et grunnkurs i SMART oppvekst inneholder innledende teori, praktiske metoder og refleksjon. Det vil være noe forelesning, plenum med deltakelse og samtaler i gruppe. Kurset passer for ansatte i barnehage og skole/SFO, eller andre som jobber med barn og unge.

Mange elever opplever en skolehverdag med utenforskap, press, lite motivasjon m.m.
For ansatte kan dette blant annet føre til stress, konflikter og uro.
SMART oppvekst skal bidra til vennskap, læringsglede, trygghet og håp. Hvordan får vi til det?

Det er utviklet et sett med verktøy og metoder, men det er du som håndverker som avgjør nytteverdien. I dette kurset vil du sammen med din virksomhet få innsikt i noen sentrale verktøy som kan hjelpe deg på veien for å bygge gode relasjoner og et godt fellesskap.

Kurset varer i 2 timer. Tidsramme er mulig å tilpasse til egen utviklingstid.
For mer informasjon og avtale om pris, ta kontakt med henrik.kopstad.arnesen@tonsberg.kommune.no

Er du nysgjerrig på SMART kursrekke? Vi syr sammen en kursrekke som passer for din virksomhet.
For mer informasjon: https://smartoppvekst.no/smart-kurs-i-virksomheter/

Like egenskaper på en A4 side – bokmål

12. januar 2024 / SMART Senteret smartoppvekst

Alle 20 karakteregenskapene på ett A4 ark har lenge vært tilgjengelig på hjemmesiden.

På bakgrunn av ønsker fra dere praktikere, så har vi nå også laget A4 ark med like egenskaper på en side. Nedenfor finner du samtlige egenskaper på hvert sitt ark, samt ett ark som inneholder alle 20.

https://smartoppvekst.no/smart-egenskaper/ finner du også hvordan du kan dybdejobbe med en egenskap, samt egenskaper på mange ulike språk.

Kalenderluke 1 – desember 2023

1. desember 2023 / SMART Senteret smartoppvekst

NAVNEBØLGEN

Mål med leken:
 • Bli bedre kjent med hverandre
 • Bli trygge på hverandre
 • Øve på å lære navn

Denne leken kan lekes bare fordi det er gøy, men den kan også brukes som utgangspunkt for samtale og refleksjon. Her er noen tips hvis dere ønsker det.

Før leken:

Samtal med barna om hvordan leken foregår. Spørsmål til samtale kan være: Hva kan forslag til bevegelser være? Hvordan er kroppsspråket vårt? Hva kan vi gjøre hvis noen synes det er vanskelig å komme på en bevegelse?
Bruk IRP (Individuell – Relasjon – Plenum) hvor barna får tenke litt selv, snakke litt med sidemannen før samtalen løftes opp i plenum.

Gjennomføring av leken:

Alle barna står i en ring. Lekleder starter med å si navnet sitt og gjør deretter en bevegelse. Et eksempel kan være: “Jeg heter Hanne og jeg gjør slik”, hvoretter lekleder hopper. Etterpå svarer alle: “Hei Hanne, du gjør sånn” – og alle hopper. Dette fortsetter hele veien rundt hvor alle gjør sine bevegelser. Forslag til bevegelser kan være: hoppe, hinke, vinke, klappe, snurre rundt osv. Det er lov til å gjøre samme bevegelsen flere ganger.

Etter leken:

Samtal med barna om hvordan de opplevde denne leken. Spørsmål til samtale kan være: Hvilke egenskaper var i bruk? Fortell hvorfor. Hvordan var det å komme på en bevegelse? Hvordan kan vi bruke mer av egenskapene som er i bruk utenfor leken? Bruk IRP som nevnt over.

SMART ADVENTSKALENDER – leker og øvelser

Denne kalenderen inneholder ulike leker og øvelser som er preget av glede, engasjement, samt følelsen av å være i et fellesskap. Hver hverdag frem mot jul publiseres en ny kalenderluke kl. 06.00. Følg enten linken i selve kalenderen eller gå inn på www.smartoppvekst.no

I uke 51 publiseres de fem siste dagene mandag 18. desember kl. 06.00.

Hver lek tar ca. 5 – 15 minutter. Du trenger kun litt gulvplass og noen ganger stoler. Mange av lekene er kjempefine å gjennomføre ute.

SMART adventskalender 2023

28. november 2023 / SMART Senteret smartoppvekst

Velkommen til årets SMARTadventskalender for barn, unge og voksne!

Adventstiden er en magisk tid for å se hverandre litt ekstra. Tradisjonen tro har vi også i årets SMARTadventskalender invitert barn, unge og voksne til å lage dagsoppgaver som er med på å bygge fellesskap preget av styrkefokus, medvirkning, anerkjennelse og relasjoner. Tusen takk for alle bidrag vi har fått, det er vi er veldig takknemlige for og de heldige utvalgte har blitt kontaktet for å få tilsendt et SMART nøkkelknippe i posten.

I år har vi laget tre ulike varianter av SMART adventskalender; en som inneholder ulike dagsoppgaver for barn og unge, en som inneholder ulike leker og øvelser, og en som inneholder dagsoppgaver for kollegaer. NYHET i år er at du finner de to ulike kalenderne med dagsoppgaver også på nynorsk!

SMART adventskalender 2023

SMART adventskalender er fin å bruke i barnehagen, på skolen og/eller i hjemmet. Man kan velge om man vil bruke kalenderen individuelt og/eller i gruppe. Vi håper kalenderen fører til mange gode handlinger og hyggelige samtaler.

Vi har laget to utgaver av SMARTadventskalender. En hvor dagene står i rekkefølge (standard) og en hvor dagene kommer blandet slik at dere kan velge den utgaven som passer best. Du finner kalenderen på både bokmål og nynorsk.

SMART adventskalender 2023 – leker og øvelser

Denne kalenderen inneholder ulike leker og øvelser som er preget av glede, engasjement, samt følelsen av å være i et fellesskap. Hver hverdag frem mot jul publiseres en ny kalenderluke kl. 06.00. Følg enten linken i selve kalenderen eller gå inn på www.smartoppvekst.no

I uke 51 publiseres de fem siste dagene mandag 18. desember kl. 06.00.

Hver lek tar ca. 5 – 15 minutter. Du trenger kun litt gulvplass og noen ganger stoler. Mange av lekene er kjempefine å gjennomføre ute.

SMART kollegakalender 2023

SMART kollegakalender inneholder hyggelige dagsoppgaver som skal føre til mange gode handlinger og fine samtaler i adventstiden.

Vi har laget to utgaver av kalenderen. En som er for hver ukedag frem til fredag 22. desember, og en som er for alle dagene i perioden 1. til 24. desember.

Du finner begge variantene på både bokmål og nynorsk.