Hjem   /   Nyheter   /   Med hjerte for SMART

Med hjerte for SMART


Skrevet av Sigrun O. Sørumgård og Elin Øverli Jacobsen
Oppvekst stab, Tønsberg kommune

Onsdag 17. april gikk SMARTfestivalen 2024 av stabelen. Med tema sosial innovasjon fikk deltagere fra hele ti kommuner inspirasjon og kunnskap om hvordan vi sammen kan finne gode løsninger på flere av samfunnets utfordringer og forvandle ideer til handling. Det gjelder alle sektorer, alt fra helsevesen til miljøvern, fra utdanning til offentlig tjenesteutvikling, fra arealplanlegging til frivilligheten.  

Det som gjør SMARTfestivalen unik er dens dype forankring i verdiene til SMART: styrkefokus, medvirkning, anerkjennelse, relasjoner og trening. Disse verdiene fungerer som veivisere, veve sammen et nett av likeverdige dialoger og samarbeid som gir næring til sosial innovasjon. 

  • Styrkefokus er selve fundamentet for å skape positiv endring. Ved å fokusere på det som fungerer, på det som allerede er sterkt og ressursfylt i samfunnet, kan vi bygge videre på dette og skape bærekraftige løsninger. 
  • Medvirkning er nøkkelen til å skape reell forandring. Når alle stemmer blir hørt, når mangfoldet av perspektiver blir verdsatt og integrert i beslutningsprosesser, kan vi utvikle løsninger som tjener alles interesser. 
  • Anerkjennelse handler om å verdsette hverandres bidrag og innsats. Ved å gi ros og respekt skaper vi et miljø som inspirerer til ytterligere engasjement og initiativ.  
  • Relasjoner er hjertet av sosial innovasjon. Det er gjennom samarbeid, partnerskap og tillitsfulle forbindelser at vi kan skape større innvirkning enn vi noensinne kunne oppnå alene. 
  • Trening er nøkkelen til kontinuerlig vekst og læring. Ved å investere i vår egen og andres utvikling, kan vi stadig forbedre våre ferdigheter og øke vår evne til å påvirke positiv endring.

Etter en fin introduksjon fra dagens konferansierer, Ole Rolfsrud og Erlend Linde-Nielsen ble SMARTfestivalen 2024 kickstartet av ordfører Frank Pedersen og kommunedirektør Mette Vikan Andersen. Fra første stund vektla de det viktige temaet sosial innovasjon, og innovasjonsarbeidet SMARTsenteret bidrar med i kommunen vår. For i en verden som stadig er i endring, og utfordringer vi står over, legger tanke- og verdisettet til SMART til rette for likeverdige dialoger, deltagelse og samskaping for å forske frem de gode varige løsningene. Vi må jobbe på nye måter og samarbeide på tvers av sektorene. Viktig for både Frank og Mette er at vi i Tønsberg kommune heier på hverandre, løser oppgavene sammen, jobber med relasjonskompetanse og sammen arbeider for både visjonen og misjonen vår. Avslutningsvis kunne Mette fortelle oss at på tirsdag (16.04.2024) ble det bestemt at i tillegg til å melde avvik på uønskede hendelser skal vi nå starte opp med å melde inn ønskede hendelser. Disse ønskene skal tas opp i hvert kommunalområde en gang i måneden og i Mettes overordene møte om internkontroll en gang i måneden. På den måten sikres innovasjon, samarbeid på tvers av sektorer og en heiakultur. Det er i samarbeid med SMART-senteret at skjema for ønskede hendelser er utarbeidet. Våre fremste ledere har et hjerte for SMART.  

Pangstart på festivalen! Bildet er godkjent av foresatte.
Ordfører Frank Pedersen
Kommunedirektør Mette Vikan Andersen

Etter fantastisk sang fra elevene ved 4. trinn på Sandeåsen skole, konfetti og god lunsj fra Greveskogen videregående skole var det klart for foredrag med psykolog Line Marie Warholm. Warholm gir oss et innblikk i barnas hverdag, og fire veier til robusthet / robuste barn. Vi må ha tillit til at barn kan komme frem til gode løsninger på egenhånd. Vi trenger en endring fra å løfte frem individet, til å løfte frem det kollektive og trygge barns indre motivasjon, samt trygge barna våre til å tåle det livet har å by på.  

Ett av foredragene denne dagen var fra våre flotte ungdommer, Erlend Linde-Nielsen og Emilie Raaen Nordgård, som har startet landets første SMART-elevråd. Erlend fortalte at det var annerledes å begynne på en skole utenfor Tønsberg kommune, på en stor videregående skole der han ikke var godt kjent med andre, og han følte at medelever ikke var like gode på å ta inn «nye» i varmen. I sitt andre år ved Horten VGS ble han leder av elevrådet og begynte å tenke på hva han kunne gjøre for at elevene ved skolen skulle inkludere og ta vare på hverandre. Løsningen ble å henvende seg til Linn Tveiten, hans tidligere lærer og som nå arbeider ved SMARTsenteret. Hun hadde gjennom hans tid som lærer gitt han mange SMARTverktøy, og sett hva dette kan gjøre med ungdom. Så sammen med resten av elevrådet, Linn og ledelsen ved skolen satte han i gang med SMARTleker i elevrådet. Emilie som så tok over som elevrådsleder dette skoleåret har drevet dette videre, med fokus på at elevene i elevrådet skal bli trygge og sterke i seg selv gjennom å bli kjent med hverandre og utvikle relasjonskompetansen. Det har ført til at elevrådet har turt å være mer åpne, at lek er moro og bygger broer, og at de små ting vi gjør skaper en forskjell.

Psykolog Line Marie Warholm

Videre blir dette tatt ut i klassene, og ved støtte av skolens ledelse blir klassens time satt på timeplan. Selv om ting tar tid, må man tørre å begynne et sted. Gjennom god planlegging, skolering og trygghet skaper man gode relasjoner til de rundt seg og man tør å vise hvem man er.  

Videre på programmet stod Eirik Sunde. Her fikk vi høre om hvordan det private næringslivet samarbeider tett med innbyggere, kommunen og frivilligheten for å skape gode og bærekraftige løsninger for å forme fremtidens Tønsberg. Om man har en idé må man bare sette i gang, skape en heiakultur og komme i kontakt med mennesker.  

Fra våre egne ansatte i Tønsberg kommune, gjennom Bodil Bøe Bettum og Anders Tyvand, fikk vi et rørende innslag om Tønsberg demenskor. Her ble det både allsang og dans, og Bodil fikk Ole opp på scenen for sang sammen med resten av deltagerne. Hvordan Bodil og Anders jobber sammen med andre frivillige for å skape et sted for tilhørighet, gode opplevelser og at alle skal bli sett, var både inspirerende og imponerende. Gjennom arbeidet de gjør ser man også klart tanke- og verdisettet til SMART, ved å ta tak i hverandres styrker, alles stemme skal med (både i sang og mening), de heier på hverandre, skaper gode relasjoner med og mellom mennesker i koret og deres pårørende og trener gjør de hver gang de møtes.  

Siste foredragsholder for dagen var fra SMART-senteret selv med Ivar Haugstad. Her fikk vi virkelig innsyn i hva sosial innovasjon omhandler, i både et historisk og nåtidens tidsperspektiv. Flere vi har snakket med i etterkant sier at én av tingene de har med seg fra dagen er: «hva har jeg i min kano» og «hva har du i din» og er vi nysgjerrige nok på hva vi har? I tillegg er det de tre grunnleggende plikter: plikten å gi, plikten å ta imot og plikten på å gi tilbake – dette er våre raushetsplikter.   

For å avslutte dagen, ble det sofaprat med Mette og Frank, og her fikk vi oss en gledelig overraskelse til full jubel fra alle deltagere. Når Ole Rolfsrud spurte om hva de satt igjen med fra dagen kunne Frank kunngjøre at en av hans tanker var: «kan Tønsberg få landets første SMART-kommunestyre?» La oss snakke om dette igjen ved neste års SMARTfestival som går av stabelen 9. april! Vi gleder oss!