Hjem   /   Ansatte

Ansatte

Henrik Kopstad Arnesen

Jeg er utdannet idrettspedagog (Norges Idrettshøgskole) og har jobbet i skolen siden 2006. Kombinert med det har jeg jobbet med attføring før jeg i 2014 ble ansatt i Re kommune som leder for Aktiv i Re der SMART oppvekst var en del av tiltaket. Jeg har tatt både ART studie, AI studie og SMART trenerutdanningen. Jeg jobber i dag som stabsleder i SMART senteret kombinert med en stilling på Re videregående skole som fotballærer.

To av mine styrker er:

Samarbeid: Fordi jeg er veldig opptatt av å bidra til å skape lag der vi sammen drar i en felles retning.

Læringsglede: Fordi jeg i løpet av mitt arbeidsliv har fått mange nye oppgaver jeg ikke har gjort før. Jeg synes det er veldig morsomt å få mulighet å lære nye ting.

Linn Tveiten

Jeg har jobbet som allmennlærer siden 2005 med erfaring både fra barne- og ungdomsskole. I 2016 tok jeg studiet «sorg og traumer» på Universitetet i Sørøst Norge og SMART trenerutdanning i 2018. De siste seks årene har jeg hatt stort fokus på det psykososiale miljøet i et forebyggende perspektiv, og jobbet som kontaktlærer og sosiallærer på en ungdomsskole i Tønsberg. I dag er jeg kursholder og fagleder i SMART senteret.

To av mine styrker er:

Humanisme fordi jeg alltid går inn i et rom og tenker at alle mennesker er like mye verdt.

Humor fordi jeg er god til å bygge relasjoner ved å skape god stemning og latter.

Karina Prynmo Heimestøl

Jeg har jobbet i skole og SFO siden 2001, hvor av 10 år som SFO leder. Jeg har også jobbet som sosiallærer, og hele veien har jeg vært opptatt av å skape gode oppvekstmiljøer hvor alle opplever engasjement, livsglede og håp. Jeg har derfor god erfaring i å jobbe systematisk og målrettet over tid med hvordan man bygger gode relasjoner mellom barn – barn og barn – voksen inn i skole- og SFO hverdagen. Jeg har tatt studie Introduksjon til fagfeltet om styrker og styrkebaserte endringsprosesser (AI studiet) og SMART trenerutdanning. Nå jobber jeg som rådgiver på SMART senteret med blant annet utviklingsarbeid og kurs- og formidlingsvirksomhet.

To av mine styrker er:

Kreativitet: Jeg liker godt å legge til rette for gode prosesser der veien skapes underveis og alle får medvirke i egen hverdag.

Omsorg fordi jeg bryr meg om at de rundt meg har det bra.

Are Thorkildsen

Utdannet sosiolog (UiO) og er PhD-kandidat ved Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm (KTH). I tillegg er jeg SMART-trener og instruktør/kursarrangør i Mindfulness. Jeg har lang og bred erfaring innen undervisning, forskning og utviklingsarbeid, bl.a som doktorgradsstipendiat, høgskolelektor og prosjektleder ved Høgskolen i Vestfold/ USN (2008-2016), som foreleser ved Høgskolen Kristiania (2004-2013) og som lektor ved Horten Videregående skole (2006-2008). Jeg har også erfaring som lærer i barne- og ungdomsskolen.

I SMART senteret er mine hovedoppgaver spesielt knyttet til forskning og utviklingsarbeid, samt kurs og formidlingsvirksomhet. Mitt faglige engasjement ligger i fasilitering av demokratiske prosesser hvor deltakerne opplever trygghet, anerkjennelse og frihet til å utvikle og forløse læringsglede og sitt potensial, til glede for fellesskapet og seg selv.

To av mine styrker er:

Lagspiller: Idretten (både som fotballspiller og trener) har lært meg mye om teamsamarbeid, om det å bygge lag hvor man spiller på hverandres styrker og egenskaper for å oppnå best mulig resultat.

Perspektivrikhet fordi jeg er god til å lytte, reflektere og stille spørsmål, løfte blikket og se en sak fra flere sider.

Ivar Haugstad

Jeg er utdannet sosialantropolog, med mastergrad fra UIO, og en bachelor i kultur og samfunnsfag fra UIT. I tillegg har jeg støttefag i statsvitenskap, historie, pedagogisk forskningsmetode og psykologisk forskningsmetode. Jeg har gitt ut to bøker rundt tematikken Kunsten å virke sammen på jobb. I 13 år har jeg jobbet som prosessleder, kursholder og foredragsholder rundt samme tematikk, og levert tjenester innenfor blant annet nærings- og reiseliv, offentlig sektor, kultursektoren, oppvekstsektoren og frivilligheten.

To av mine styrker er:

Nysgjerrighet: Jeg stiller ofte spørsmål, i håp om å oppdage nye perspektiv og lære noe nytt.

Lekenhet/humor: Jeg anser lekenhet og humor som en av de viktigste egenskapene vi mennesker har til å utvikle oss selv og våre fellesskap, samt bygge gode relasjoner til andre.