Hjem   /   Ansatte

Ansatte

Henrik Kopstad Arnesen

Jeg er utdannet idrettspedagog (Norges Idrettshøgskole) og har jobbet i skolen siden 2006. Kombinert med det har jeg jobbet med attføring før jeg i 2014 ble ansatt i Re kommune som leder for Aktiv i Re der SMART oppvekst var en del av tiltaket. Jeg har tatt både ART studie, AI studie og SMART trenerutdanningen. Jeg jobber i dag som stabsleder i SMART senteret kombinert med en stilling på Re videregående skole som fotballærer.

To av mine styrker er:

Samarbeid: Fordi jeg er veldig opptatt av å bidra til å skape lag der vi sammen drar i en felles retning.

Læringsglede: Fordi jeg i løpet av mitt arbeidsliv har fått mange nye oppgaver jeg ikke har gjort før. Jeg synes det er veldig morsomt å få mulighet å lære nye ting.

Linn Tveiten

Jeg har jobbet som allmennlærer siden 2005 med erfaring både fra barne- og ungdomsskole. I 2016 tok jeg studiet «sorg og traumer» på Universitetet i Sørøst Norge og SMART trenerutdanning i 2018. De siste seks årene har jeg hatt stort fokus på det psykososiale miljøet i et forebyggende perspektiv, og jobbet som kontaktlærer og sosiallærer på en ungdomsskole i Tønsberg. I dag er jeg kursholder og fagleder i SMART senteret.

To av mine styrker er:

Humanisme fordi jeg alltid går inn i et rom og tenker at alle mennesker er like mye verdt.

Humor fordi jeg er god til å bygge relasjoner ved å skape god stemning og latter.

Karina Prynmo Heimestøl

Jeg har jobbet i skole og SFO siden 2001, hvor av 10 år som SFO leder. Jeg har vært opptatt av å skape gode oppvekstmiljøer hvor alle opplever engasjement, livsglede og håp, og har derfor jobbet systematisk med hvordan man bygger gode relasjoner mellom barn – barn og barn – voksen inn i SFO

hverdagen. Jeg har tatt AI studiet og SMART trenerutdanning, og jobber nå på SMART senteret med blant annet kurs- og formidlingsvirksomhet.

To av mine styrker er:

Kreativitet: Jeg liker godt å legge til rette for gode prosesser der veien skapes underveis og alle får medvirke i egen hverdag.

Omsorg fordi jeg bryr meg om at de rundt meg har det bra.

Are Thorkildsen

Utdannet sosiolog (UiO) og er PhD-kandidat ved Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm (KTH). I tillegg er jeg SMART-trener og instruktør/kursarrangør i Mindfulness. Jeg har lang og bred erfaring innen undervisning, forskning og utviklingsarbeid, bl.a som doktorgradsstipendiat, høgskolelektor og prosjektleder ved Høgskolen i Vestfold/ USN (2008-2016), som foreleser ved Høgskolen Kristiania (2004-2013) og som lektor ved Horten Videregående skole (2006-2008). Jeg har også erfaring som lærer i barne- og ungdomsskolen.

I SMART senteret er mine hovedoppgaver spesielt knyttet til forskning og utviklingsarbeid, samt kurs og formidlingsvirksomhet. Mitt faglige engasjement ligger i fasilitering av demokratiske prosesser hvor deltakerne opplever trygghet, anerkjennelse og frihet til å utvikle og forløse læringsglede og sitt potensial, til glede for fellesskapet og seg selv.

To av mine styrker er:

Lagspiller: Idretten (både som fotballspiller og trener) har lært meg mye om teamsamarbeid, om det å bygge lag hvor man spiller på hverandres styrker og egenskaper for å oppnå best mulig resultat.

Perspektivrikhet fordi jeg er god til å lytte, reflektere og stille spørsmål, løfte blikket og se en sak fra flere sider.

Jeanett Thorkildsen Tollefsen

Jeg er utdannet allmennlærer og har jobbet i barneskolen siden 2005. Jeg har også vært inspektør på en barneskole. I tillegg har jeg jobbet i bolig som miljøterapeut. I 2022 studerte jeg «motivasjon og mestring» og «coaching og ledelse» ved USN.

Både gjennom idretten og jobb brenner jeg for at barn og unge skal føle mestring, tilhørighet og å oppleve verdien av gode relasjoner.

Jeg brenner for å få til et godt klassemiljø der alle er inkludert og får brukt sine styrker. Derfor er SMART et godt verktøy for å sette det i et system.

På SMART-senteret holder jeg kurs og jobber med utviklingsarbeid. Jeg kombinerer stillingen med jobb i skolen.

To av mine styrker er:

Lagspiller: fordi jeg er opptatt av at vi sammen kan spille hverandre gode, og at i samarbeidet kan vi skape de utroligste ting!

Godhet: fordi jeg er opptatt av at andre rundt meg skal ha det bra og at de skal føle seg ivaretatt og sett på en god måte.

Vidar Bugge-Hansen

Jeg er utdannet allmennlærer, sos.ped og spes.ped. Jobbet i skolen i 25 år. Mye av fokuset i lærergjerningen har handlet om å skape gode fellesskap der ALLE elevene kan ha det godt og utvikle læringsglede. Jeg har siden 2009 ledet arbeidet med SMART oppvekst i Re kommune. Nå er jeg fagleder i SMART senteret og medforfatter på en rekke SMART oppvekst bøker.

Jeg er spesielt engasjert i å skape fellesskap og trygge miljøer der alle vil hverandre vel og er opptatt av å gjøre hverandre gode. Trening og atter trening for å få dette til har jeg tatt med meg fra et langt liv med mange ulike roller i idretten. Jeg er en praktiker som er opptatt av å utvikle enkle verktøy slik at voksne og barn daglig kan trene på å holde styrkefokus, skape medvirkning, opptre anerkjennende og ha et relasjonsfokus.

To av mine styrker er:

Samarbeid: Jeg er opptatt av å stille gode spørsmål som fører til refleksjon, lytte til det som blir sagt og sammen prøve å finne gode løsninger.

Kreativitet: Jeg har styrken kreativitet når det gjelder å utvikle og skape nye verktøy og metoder.

Bjørn Hauger

Bjørn har vært sentral i utvikling av et fagmiljø for styrkebasert arbeid i Norge. Han har vært med på å utgi en rekke bøker og publikasjoner om styrkebasert arbeid. Han har en offentlig PhD-stilling i SMART senter for sosial innovasjon og er knyttet til Taos Institute (USA), Twente University (Belgia) og Universitet i Sørøst-Norge. Formålet med dette forskningsprosjektet er å utvikle ny kunnskap, og skape sosiale endringer i oppvekstarbeidet som kan bidra til utvikling av mer inkluderende og livsfremmende oppvekstmiljøer for barn og unge.

To av Bjørn sine styrker er perspektivrikhet og håp (han har vært så fordypet i Phd arbeidet at vi har funnet to av Bjørn sine styrker).

Perspektivrikhet: Bjørn har vært utrolig opptatt av å se det gode i alle mennesker og legge til rette for at vi alle kan bli den beste versjonen av oss selv. Dette perspektivet tar han med seg ved å være et godt forbilde, lede prosesser, skrive tekster og ikke minst hans evne til tilstedeværelse i alle våre mellommenneskelige møter.

Håp: Bjørn har et utrolig engasjement for å skape en god verden der alle kan ta ut sitt potensial. Han har gjennom arbeid og fritid jobbet hardt for at det skal skje.