Hjem   /   Ansatte

Ansatte

Vidar Bugge-Hansen

Jeg er utdannet allmennlærer, sos.ped og spes.ped. Jobbet i skolen i 25 år. Mye av fokuset i lærergjerningen har handlet om å skape gode fellesskap der ALLE elevene kan ha det godt og utvikle læringsglede. Jeg har siden 2009 ledet arbeidet med SMART oppvekst i Re kommune. Nå er jeg fagleder i SMART senteret og medforfatter på en rekke SMART oppvekst bøker.

Jeg er spesielt engasjert i å skape fellesskap og trygge miljøer der alle vil hverandre vel og er opptatt av å gjøre hverandre gode. Trening og atter trening for å få dette til har jeg tatt med meg fra et langt liv med mange ulike roller i idretten. Jeg er en praktiker som er opptatt av å utvikle enkle verktøy slik at voksne og barn daglig kan trene på å holde styrkefokus, skape medvirkning, opptre anerkjennende og ha et relasjonsfokus.

To av mine styrker er:

Samarbeid: Jeg er opptatt av å stille gode spørsmål som fører til refleksjon, lytte til det som blir sagt og sammen prøve å finne gode løsninger.

Kreativitet: Jeg har styrken kreativitet når det gjelder å utvikle og skape nye verktøy og metoder.

Henrik Kopstad Arnesen

Jeg er utdannet idrettspedagog (Norges Idrettshøgskole) og har jobbet i skolen siden 2006. Kombinert med det har jeg jobbet med attføring før jeg i 2014 ble ansatt i Re kommune som leder for Aktiv i Re der SMART oppvekst var en del av tiltaket. Jeg har tatt både ART studie, AI studie og SMART trenerutdanningen. Jeg jobber i dag som stabsleder i SMART senteret kombinert med en stilling på Re videregående skole som fotballærer.

To av mine styrker er:

Samarbeid: Fordi jeg er veldig opptatt av å bidra til å skape lag der vi sammen drar i en felles retning.

Læringsglede: Fordi jeg i løpet av mitt arbeidsliv har fått mange nye oppgaver jeg ikke har gjort før. Jeg synes det er veldig morsomt å få mulighet å lære nye ting.

Linn Tveiten

Jeg har jobbet som allmennlærer siden 2005 med erfaring både fra barne- og ungdomsskole. I 2016 tok jeg studiet «sorg og traumer» på Universitetet i Sørøst Norge og SMART trenerutdanning i 2018. De siste seks årene har jeg hatt stort fokus på det psykososiale miljøet i et forebyggende perspektiv, og jobbet som kontaktlærer og sosiallærer på en ungdomsskole i Tønsberg. I dag er jeg kursholder og fagleder i SMART senteret.

To av mine styrker er:

Humanisme fordi jeg alltid går inn i et rom og tenker at alle mennesker er like mye verdt.

Humor fordi jeg er god til å bygge relasjoner ved å skape god stemning og latter.

Karina P. Heimestøl

Jeg har jobbet i skole og SFO siden 2001, hvor av 10 år som SFO leder. Jeg har vært opptatt av å skape gode oppvekstmiljøer hvor alle opplever engasjement, livsglede og håp, og har derfor jobbet systematisk med hvordan man bygger gode relasjoner mellom barn – barn og barn – voksen inn i SFO

hverdagen. Jeg har tatt AI studiet og SMART trenerutdanning, og jobber nå på SMART senteret med blant annet kurs- og formidlingsvirksomhet.

To av mine styrker er:

Kreativitet: Jeg liker godt å legge til rette for gode prosesser der veien skapes underveis og alle får medvirke i egen hverdag.

Omsorg fordi jeg bryr meg om at de rundt meg har det bra.

Are Thorkildsen

Utdannet sosiolog (UiO) og er PhD-kandidat ved Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm (KTH). I tillegg er jeg SMART-trener og instruktør/kursarrangør i Mindfulness. Jeg har lang og bred erfaring innen undervisning, forskning og utviklingsarbeid, bl.a som doktorgradsstipendiat, høgskolelektor og prosjektleder ved Høgskolen i Vestfold/ USN (2008-2016), som foreleser ved Høgskolen Kristiania (2004-2013) og som lektor ved Horten Videregående skole (2006-2008). Jeg har også erfaring som lærer i barne- og ungdomsskolen.

I SMART senteret er mine hovedoppgaver spesielt knyttet til forskning og utviklingsarbeid, samt kurs og formidlingsvirksomhet. Mitt faglige engasjement ligger i fasilitering av demokratiske prosesser hvor deltakerne opplever trygghet, anerkjennelse og frihet til å utvikle og forløse læringsglede og sitt potensial, til glede for fellesskapet og seg selv.

To av mine styrker er:

Lagspiller: Idretten (både som fotballspiller og trener) har lært meg mye om teamsamarbeid, om det å bygge lag hvor man spiller på hverandres styrker og egenskaper for å oppnå best mulig resultat.

Perspektivrikhet fordi jeg er god til å lytte, reflektere og stille spørsmål, løfte blikket og se en sak fra flere sider

Tina Feyling

Sosionom og familieterapeut. Jeg har jobbet i statlig og kommunalt barnevern siden 2002. Siden 2014 har jeg jobbet som familieterapeut i barnevernet og prosjektleder for SMART barnevern. I SMART barnevern er vi opptatt av å utvikle samarbeidsorienterte og styrkebaserte praksiser i barnevernet, med hensikt å styrke familiene slik at de kan skape seg et familieliv hvor alle har det godt.

Jeg er i gang med et doktorgradsprosjekt. Prosjektet skal utvikle praksisnær kunnskap om hvordan ansatte best kan hjelpe familier når det er bekymring for at foreldrene utøver vold mot barn.

To av mine styrker er:

Integritet: fordi jeg er opptatt av at det jeg gjør skal føre til noe godt for barn, familier og ansatte i barnevernet.

Nysgjerrighet: En egenskap jeg trenger når jeg skal forske. Jeg må sette meg inn mange ulike perspektiver og prøve å se ting i nye sammenhenger.

Bjørn Hauger

Bjørn har vært sentral i utvikling av et fagmiljø for styrkebasert arbeid i Norge. Han har vært med på å utgi en rekke bøker og publikasjoner om styrkebasert arbeid. Han har en offentlig PhD-stilling i SMART senter for sosial innovasjon og er knyttet til Taos Institute (USA), Twente University (Belgia) og Universitet i Sørøst-Norge. Formålet med dette forskningsprosjektet er å utvikle ny kunnskap, og skape sosiale endringer i oppvekstarbeidet som kan bidra til utvikling av mer inkluderende og livsfremmende oppvekstmiljøer for barn og unge.

To av Bjørn sine styrker er perspektivrikhet og håp (han har vært så fordypet i Phd arbeidet at vi har funnet to av Bjørn sine styrker).

Perspektivrikhet: Bjørn har vært utrolig opptatt av å se det gode i alle mennesker og legge til rette for at vi alle kan bli den beste versjonen av oss selv. Dette perspektivet tar han med seg ved å være et godt forbilde, lede prosesser, skrive tekster og ikke minst hans evne til tilstedeværelse i alle våre mellommenneskelige møter.

Håp: Bjørn har et utrolig engasjement for å skape en god verden der alle kan ta ut sitt potensial. Han har gjennom arbeid og fritid jobbet hardt for at det skal skje. 

Phd stipendiat