Hjem   /   Kurs   /   SMART trenerutdanning

SMART trenerutdanning


Praktisk informasjon:

Oppstart av nytt kull med SMART trenerutdanning er september 2024. Utdanningen går over 4 todagerssamlinger, fra september 2024 til mars 2025 + SMARTfestivalen april 2025.

Datoer for samlingene er som følger:

 • 18. og 19. september 2024
 • 13. og 14. november 2024
 • 15. og 16. januar 2025
 • 12. og 13. mars 2025
 • 9. april 2025

Ta gjerne kontakt med Henrik for en uforpliktende prat på telefon 452 81 085 eller på e-post: henrik.kopstad.arnesen@tonsberg.kommune.no.

Hva er SMART trenerutdanning?

SMART trenerutdanning er en praktisk opplæring i folkehelse og livsmestring. Deltakerne fordyper seg i spørsmål om hvordan man kan lede endringsprosesser basert på et styrkebasert tankesett.

Målgruppen for studien er primært personale innen oppvekstfeltet: lærere, førskolelærere, SFO-ansatte, ledere, rektorer, miljøarbeidere, fagarbeidere, ansatte i barnevern og helsetjenesten m.m. Opplæringen er også relevant for representanter fra frivillighetssektoren. Første kull startet opp i 2017, og 189 SMART trenere fra 27 kommuner har gjennomført SMART trenerutdanning.

Formålet med opplæringen er å støtte og inspirere praktikere, ildsjeler, virksomheter og kommuner som er opptatt av å utvikle tjenestene, spesielt inn mot barn og unge. Å fremme god psykisk helse, velferd og livsmestring for barn og unge står i sentrum for arbeidet.

Utdanningsløpet kretser rundt å finne gode praktiske og nyttige løsningsforslag på følgende fokusspørsmål:

Hvordan kan vi sammen skape oppvekst- og arbeidsmiljøer som inkluderer ALLE, og som utløser engasjement, tilhørighet, livsglede og håp, og hvor hver enkelt gis mulighet til å forløse sitt potensial?

Det unike med utdanningen er fremfor alt betoningen av å utvikle «hvordan-gjør-vi-det-kunnskap» i tjenestene. Deltakerne jobber langsiktig med utvikling av sin egen praksis. Dette gjøres i nært samarbeid og dialog med de andre kursdeltakerne og kursholderne.

Det jobbes systematisk med erfaringsdeling og refleksjon i grupper, og de får mulighet til å skape, videreutvikle og designe nye metoder, verktøy og konsepter. Så er det «hjem og prøve ut» og tilbake på neste samling for å dele og la seg inspirere av hverandre. Læringsløpet skal ha direkte nytteverdi for deltagernes videre praksisutvikling og innovasjon i egen virksomhet.

Siktemålet med SMART trenerutdanning som opplæringsprogram

Opplæringsprogrammet skal bidra til å

 • bygge opp kapasitet i kommuner, virksomheter o.a. til å drive utviklingsprosesser basert på prinsippene og verdiene i SMART
 • skape oppvekstmiljøer der barn og unge gis mulighet til å ta ut sitt potensiale
 • skape gode arbeidsmiljøer der ansatte gis mulighet til å ta ut sitt potensiale
 • bygge opp et robust tverrfaglig fagmiljø for SMART oppvekst.
Kompetansemål

Etter endt kurs skal den enkelte deltager kunne:

 • Anvende SMART på en selvstendig, og reflektert måte, i egen praksis.
 • Vite hvordan man kan snu et defensivt tenkesett til et offensivt tenkesett.
 • Lede ulike prosesser for styrkeidentifisering hos barn/ ungdom og voksne.
 • Lede prosesser for å utvikle positive sosiale ferdigheter hos barn, og sammen med barn.
 • Kunne gi opplæring i – og lede prosesser basert på appreciative inquiry sammen med barn/ ungdom og voksne.
 • Lede prosesser for moralsk resonnering.
 • Gjennomføre ulike former for valuering av et pågående utviklingsarbeid.
 • Iverksette prosesser som fremmer en positiv dynamikk mellom mennesker i et utviklingsarbeid.
Kunnskapsgrunnlaget for opplæringsprogrammet

Kurset vil særlig trekker veksler på teorier, prinsipper og konsepter basert på:

 • Positiv organisasjonsforskning.
 • Positiv psykologi, fagfeltet om signaturstyrker, og konseptet positiv undervisning.
 • Teorier om sosial innovasjon.
 • Fagfeltet prosessledelse og teamutvikling.
 • Appreciative Inquiry
 • Sosial konstruksjonisme.
 • ART. I hovedsak moralsk resonnering.
Kompetansebevis

Etter endt kurs vil det bli utstedt kompetansebevis til deltagere som kan dokumentere:

 • 80 % deltagelse
 • Kort praksiblogg / dokumentasjon mellom hver samling.
 • En avsluttende oppsummering (2-3 sider), som inneholder en presentasjon av deltakerens utviklingsarbeid. Det kan eksempelvis være:
  • en metode eller et konsept som er blitt videreutviklet (eller ny-utviklet)
  • resultater fra eget arbeid eller virksomhet som vekker stolthet
  • et problem som er blitt overkommet, eller:
  • en beskrivelse av en viktig erfaring, innsikt eller erkjennelse basert på erfaringer fra utviklingsarbeidet, som har gjort noe med deltageren som menneske
 • Deltakelse på SMART festivalen.
Les om kursholderne her

Påmelding eller spørsmål kan sendes til henrik.arnesen@tonsberg.kommune.no