Hjem   /   KursNyheter   /   SMART trenerutdanning

SMART trenerutdanning


Bli en SMART trener og skap positive oppvekstmiljøer!

Jobber du med barn og unge i barnehage, skole, barnevern, helse, frivillighet eller på andre arenaer hvor barn og unge oppholder seg? Da er denne utdanningen for deg!

Siden 2017 har 189 dedikerte fagpersoner fra 27 kommuner blitt sertifiserte SMART trenere. Nå har du sjansen til å bli en del av dette engasjerte nettverket.

Vårt mål:

Sammen skal vi finne praktiske og nyttige løsninger på hvordan vi kan skape inkluderende og engasjerende oppvekst- og arbeidsmiljøer. Miljøer som gir rom for tilhørighet, livsglede og håp, og som lar hver enkelt forløse sitt fulle potensial.

Hva gjør vår utdanning unik?

– Utvikling av praktisk «hvordan-gjør-vi-det-kunnskap» i tett samarbeid med kursdeltakere og kursholdere.

– Systematisk erfaringsdeling og refleksjon i grupper.

– Inspirasjon og støtte fra et nettverk av kollegaer.

– Utprøving og videreutvikling av metoder, verktøy og konsepter.

– Direkte nytteverdi for eget utviklingsarbeid og innovasjon i din virksomhet.

Bli med og gjør en forskjell i barns og unges liv! Meld deg på SMART trenerutdanning i dag!

Ta gjerne kontakt med Henrik for en hyggelig prat på telefon 452 81 085
eller på e-post: henrik.kopstad.arnesen@tonsberg.kommune.no.

Praktisk informasjon:
Oppstart av nytt kull med SMART trenerutdanning er september 2024. Utdanningen går over 4 todagerssamlinger, fra september 2024 til mars 2025 + SMARTfestivalen 2025.

Datoer for samlingene er som følger:

 • 18. og 19. september 2024
 • 13. og 14. november 2024
 • 15. og 16. januar 2025
 • 12. og 13. mars 2025
 • 9. april 2025 – SMARTfestivalen
Siktemålet med SMART trenerutdanning som opplæringsprogram

Opplæringsprogrammet skal bidra til å

 • bygge opp kapasitet i kommuner, virksomheter o.a. til å drive utviklingsprosesser basert på prinsippene og verdiene i SMART
 • skape oppvekstmiljøer der barn og unge gis mulighet til å ta ut sitt potensiale
 • skape gode arbeidsmiljøer der ansatte gis mulighet til å ta ut sitt potensiale
 • bygge opp et robust tverrfaglig fagmiljø for SMART oppvekst
Kompetansemål

Etter endt kurs skal den enkelte deltager kunne:

 • anvende SMART på en selvstendig, og reflektert måte, i egen praksis
 • vite hvordan man kan snu et defensivt tenkesett til et offensivt tenkesett
 • lede ulike prosesser for styrkeidentifisering hos barn, ungdom og voksne
 • lede prosesser for å utvikle positive sosiale ferdigheter hos barn, og sammen med barn.
 • kunne gi opplæring i – og lede prosesser basert på appreciative inquiry sammen med barn, ungdom og voksne
 • lede prosesser for moralsk resonnering
 • gjennomføre ulike former for valuering av et pågående utviklingsarbeid
 • iverksette prosesser som fremmer en positiv dynamikk mellom mennesker i et utviklingsarbeid
Kunnskapsgrunnlaget for opplæringsprogrammet

Kurset vil særlig trekker veksler på teorier, prinsipper og konsepter basert på:

 • positiv organisasjonsforskning
 • positiv psykologi, fagfeltet om signaturstyrker, og konseptet positiv undervisning
 • sosial innovasjon
 • fagfeltet prosessledelse og teamutvikling
 • appreciative Inquiry
 • aksjonsforskning
 • sosial konstruksjonisme
Kompetansebevis

Etter endt kurs vil det bli utstedt kompetansebevis til deltagere som kan dokumentere:

 • 80 % deltagelse
 • Kort praksiblogg / dokumentasjon mellom hver samling.
 • En avsluttende oppsummering (2-3 sider), som inneholder en presentasjon av deltakerens utviklingsarbeid. Det kan eksempelvis være:
  • en metode eller et konsept som er blitt videreutviklet (eller ny-utviklet)
  • resultater fra eget arbeid eller virksomhet som vekker stolthet
  • et problem som er blitt overkommet, eller:
  • en beskrivelse av en viktig erfaring, innsikt eller erkjennelse basert på erfaringer fra utviklingsarbeidet, som har gjort noe med deltageren som menneske
 • Deltakelse på SMART festivalen.
Les om kursholderne her

Påmelding eller spørsmål kan sendes til henrik.arnesen@tonsberg.kommune.no