Hjem   /   NyheterOm   /   SMART Senter for Sosial Innovasjon

SMART Senter for Sosial Innovasjon


SMART Senter for Sosial Innovasjon (SMART Senteret) har igjennom snart 20 år utviklet seg til å bli en organisasjon med sterk faglig, forskningsbasert og ikke minst praksisnær forankring.

Praksis, forskning og formidling går hånd i hånd, og utgjør det vi kaller praksis-ledet innovasjonsarbeid.

Det hele startet i 2005 på Kirkevoll skole, i regi av ildsjelene og praktikerne Vidar Bugge-Hansen og Bjørn Hauger. Verdibasert utviklingsarbeid har i alle år stått i fokus, og igjennom årene har vi kurset ledere og ansatte over hele landet, i hovedsak innen oppvekstsektoren. Erfaringene tar vi med inn i de neste 20 år.

SMART Senteret skal bidra til at sosial innovasjon utvikler og preger morgendagens samfunn, både i privat-, offentlig- og frivillig sektor. Vi har som ambisjon å være en nasjonal kunnskapsplattform, og en sentral pådriver, slik at både individ og fellesskap kan forløse sitt potensial og virke på sitt beste.

SMART Senteret sin kjernevirksomhet er å drive kunnskapsutvikling fra praksis, og SMART metodikken bygger på et brukerperspektiv. Utvikling skapes sammen med praktikere på de arenaer de opererer til daglig. Eksempelvis i barnehagen, klasserommet, aldershjemmet, omsorgsboligen, fabrikken, eller i den frivillige organisasjonen.

SMART senterets viktigste oppgave er i dag å støtte praktikere, ildsjeler, fagmiljøer, virksomheter og kommuner som er opptatt av å utvikle sin praksis til det beste for folkene og fellesskapet. SMART metodikken legger til rette for at alle involverte skal få en tydelig stemme og blir aktive deltakere.

Godt samarbeid med lokale, regionale og nasjonale myndigheter, samt aktive forskningsmiljøer er en forutsetning for at vi skal fortsette å lykkes. Du kan lese mer om vårt forsknings- og utviklingsarbeid her

Hva er sosial innovasjon?

En innovasjon er noe som er nytt og nyttiggjort.

En sosial innovasjon er «sosial», både i måten den utvikles på (deltakende og medvirkende prosesser), og ved at de løsningene som utvikles kommer fellesskapet til gode.

En sosial innovasjonsprosess vil normalt skje gjennom fem faser (se figur under):

Illustrasjon av de ulike fasene i en sosial innovasjonsprosess

Vil du vite enda mer om SMART Senteret ta gjerne kontakt med Henrik eller en av oss andre.

Innovasjonshistorien (utdrag)

2005-2007

 • Skolelederne i Re arbeider med metoden Appreciative Inquiry (AI) ved innføring av Kunnskapsløftet. På Kirkevoll skole starter Vidar Bugge-Hansen og kolleger et innovativt utviklingsarbeid i egne klasser. I stedet for å bruke mye tid på å løse problemer, utvikles et konsept for å forløse elevenes og klassens potensiale (Drømmeklassen). Utviklingsarbeidet skaper oppsiktsvekkende resultater i klassene.

2010

 • Gro Vaage og Vidar Bugge-Hansen utvikler SMART språket og et undervisningsopplegg for å lære både voksne og små barn å sette ord på alt som er bra hos seg selv og andre. Første SMART boka gis ut. Til nå (2020) har 7 bøker blitt gitt ut og 13000 solgt. Alt er gjort med egne ressurser.

2011

 • Kommunestyret i Re vedtar enstemmig å etablere SMART oppvekst som et overordnet og tverrfaglig satsingsprosjekt, i og mellom alle tjenestene som jobber med barn og unge.

2013 

 • Prosjektet SMART barnevern etableres
 • Første kurs i SMART oppvekst holdes. Til nå over 3000 deltagere har gjennomført kurset

2016

 • Forskningsrådet gir støtte til et offentlig PhD arbeid av Bjørn Hauger i tilknytning til SMART oppvekst. Intern forskergruppe etableres.

2017 

 • Eira Iversen og Vidar Bugge-Hansen lanserer SMART ungdom: Et nytt konsept for ”styrkebasert livsmestring” (bok og arbeidshefte).
 • Innovasjonen SMART relasjon er klar til utprøving. Konseptet (forelder-barn-relasjon) er utviklet av ei tverrfaglig prosjektgruppe av fagpersoner fra barnevern, PP-tjenesten, skoler og barnehager.
 • SMART trenerutdanning etableres. Utdanningen går over ett år og samler 34 fagfolk og ledere fra tjenester som jobber med barn og unge.
 • Desember. Kommunestyret vedtar enstemmig å opprette SMART senter for sosial innovasjon.

2018

 • SMART senter for sosial innovasjon åpnes med høytidelig besøk av barne- og familieminister Linda Hofstad Helleland (H).
 • Langtidsavtaler (3 år) med Fjell skole (Drammen) og Madsebakken skole (Kongsberg) etablert. 
 • Samarbeidsavtale (5-årig) med KLP etablert.
 • Første SMART-festivalen går av stabelen i nye SMART Arena (Vålehallen)med ca 800 deltakere
 • Lansering av egen skriftserie ved SMART senter for sosial innovasjon. 4 publikasjoner i 2018:
  • Hauger, B. et al (2018). Anerkjennende reflekterende team. En metode for praksisbasert læring. Skrevet av den interne forskergruppa i kommunen.
  • Hauger, B,Bugge-Hansen, V., Paulsen, E., og Thorkildsen, A. (2018). SMART oppvekst som sosial innovasjon. Erfaringer fra tjenester som arbeider med barn og unge.
  • Feyling, T. Engstrøm, A., og Holte, M. (2018). Samarbeid i praksis. Erfaringer i familiearbeid i SMART barneverntiltak. 
  • Hauger, B. (2018) Styrkebasert tilnærming i lokalt folkehelsearbeid. Publikasjon for Helsedirektoratet.

2019: 

 • Forberedelser til kommunesammenslåing mellom Re og Tønsberg. 
 • SMART senteret leder visjonsprosessen for nye Tønsberg. 

2020

 • Planlagt disputering Bjørn Haugers PhD-avhandling om SMART oppvekst
 • Forskningsrådet gir støtte til et offentlig PhD arbeid av Tina Feyling i tilknytning til SMART barnevern. 
 • Innlegg og utstilling på KLPs kommunekonferanse, Trondheim
 • Ny hjemmeside, smartoppvekst.no

2023

 • Oppstart første kull SMART lederutdanning.

Grunnleggerne

Vidar Bugge-Hansen

Bjørn Hauger