Hjem   /   NyheterSmart   /   Hva er SMART oppvekst?

Hva er SMART oppvekst?


SMART oppvekst skal bidra til robuste barn og unge som takler det livet byr på i medgang og motgang.

Det hele startet i 2005 på Kirkevoll skole, i regi av ildsjelene og praktikerne Vidar Bugge-Hansen og Bjørn Hauger. Verdibasert utviklingsarbeid har i alle år stått i fokus. Vi har formulert følgende fokusspørsmål som hele tiden styrer vår innsats: 

Hvordan kan vi sammen utvikle fellesskap der ALLE opplever tilhørighet, livsglede og håp? 

Kort forklart handler SMART oppvekst om å sette verdier og prinsipper (styrkefokus, medvirkning, anerkjennelse, relasjoner og trening) i bevegelse for å bygge kulturer og fellesskapet hvor barn og unge kan lykkes i sine liv. Det handler om våre opptredener og handlinger i alle våre mellommenneskelige møter. 

SMART oppvekst er ikke et program, men en metodisk, styrkebasert, praksisnær tilnærming til å skape sosial innovasjon. Sammen med engasjerte praktikere i hele landet utvikles en rekke verktøy og metoder som kan være til hjelp og inspirasjon i arbeidet med å utvikle fellesskap der ALLE opplever tilhørighet, livsglede og håp.  

SMART oppvekst sitt SMART kompasskurs

Et av de mest sentrale verktøyene er et språk om styrker og gode egenskaper.

Det er utarbeidet undervisningsmateriell til barnehage, barne-, ungdoms- og videregående skole.

  • Utviklingsarbeidet startet opp i skoler og barnehager, og det har spredd seg til andre tjenester, blant annet Barnevernet og Helsestasjonen.
Samarbeid i praksis
  • Idrett og annen frivillighet har begynt å ta i bruk tilnærmingen for å utvikle sin praksis.
  • Gjennom SMART relasjon kan vi også snakke om en SMART foreldrepraksis.
  • SMART Senter for Sosial Innovasjon holder en rekke kurs, samt trener- og lederutdanning.
  • Forskning er sentralt i utviklingen av SMART Senter for Sosial Innovasjon.