Hjem   /   Smart   /   Hva er SMART oppvekst?

Hva er SMART oppvekst?


Drømmen for alt SMART arbeid er: 

SMART oppvekst skal bidra til robuste barn og unge som takler det livet byr på i medgang og motgang.

SMART senteret har satt fokus på fellesskapets store betydning for at barn og unge skal lykkes i sine liv. Vi har formulert følgende fokusspørsmål som hele tiden styrer vår innsats: 

Hvordan kan vi sammen utvikle fellesskap der ALLE opplever inkludering, livsglede, engasjement og håp? 

Kort forklart handler SMART oppvekst om å sette verdier og prinsipper (styrkefokus, medvirkning, anerkjennelse, relasjoner og trening) i bevegelse for å bygge denne kulturen og dette fellesskapet. Det handler om våre opptredener og handlinger i alle våre mellommenneskelige møter. 

SMART senter for sosial innovasjon har sammen med mange engasjerte praktikere i Norge utviklet en rekke verktøy og metoder som kan være til hjelp og inspirasjon i dette arbeidet. 

Kurs på KS læring som kan gi et lite innblikk: https://www.kslaring.no/mod/page/view.php?id=23578 

Verdiene og prinsippene SMART oppvekst eller sagt med andre ord, SMART kompasskurs

Et av de mest sentrale verktøyene er et språk om styrker og gode egenskaper.

Det er utarbeidet undervisningsmateriell til barnehage, barne-, ungdoms- og videregående skole

Samarbeid i praksis
  • Utviklingsarbeidet startet opp i skoler og barnehager, og det har spredd seg til andre tjenester, blant annet Barnevernet og Helsestasjonen.
  • Idrett og annen frivillighet har begynt å ta i bruk tilnærmingen for å utvikle sin praksis.
  • Gjennom SMART relasjon kan vi også snakke om en SMART foreldrepraksis.
  • SMART senter for sosial innovasjon holder en rekke kurs og en utdanning som stimulerer ildsjeler.
  • Forskning er sentralt i utviklingen av SMART senter for sosial innovasjon.

Jan Boklöv en inspirasjon for SMART oppvekst

Jan Boklöv hadde funnet ut at ved å splitte skiene i svevet – såkalt v-stil – kunne han utnytte oppdriften mye bedre. Dermed hoppet han lenger enn alle andre – men han brøt fullstendig med tradisjonell stil. Det skapte sterke reaksjoner blant dommerne, i mediene og blant publikum.

Jan Bokløv eksperimenterte og fant en stil som var mer effektiv.

La oss oversette tankene til SMART oppvekst.
I arbeid med barn og unge er det mer effektivt å gå fra

  • fokus på problemer og vansker til fokus på styrker
  • reparasjon til forebygging
  • å fortelle hva som er klokt å gjøre til å involvere de til å bli deltagere i eget liv