Hjem   /   Lek SMARTNyheterTB   /   SMART 50 lek

SMART 50 lek


I SMART 50 lek setter vi fokuset på evnen til å samarbeide og spille hverandre gode internt i laget, men også overfor andre man møter. Fokuset skal ligge på hvordan man opptrer som lag underveis i leken, samtidig som man samtaler og trener på mange gode egenskaper.

I SMART 50 lek er det ikke om å gjøre å komme hurtig i mål, men å nå mange poster (trille lave tall) og samarbeide godt.

FORBEREDELSER

 • De 50 kortene spres ut på et område. Jo større område, jo mer aktivitet blir det. Kortene kan enten legges på bakken eller henges opp i busker og trær.
 • Deltakerne deles i grupper på 4-6 personer. Hver gruppe skal bli enige om en dyrelyd eller lagrop som skal være deres lokkesignal. Pass på at alle gruppene har forskjellig dyrelyd/lagrop! Laget kan også gå samlet.
 • Det må være en eller flere lekledere som står ved terningene og gir laget poeng og konstruktiv tilbakemelding på samarbeidet. Laget kan få to poeng ved hver post. Et poeng for evnen til å samarbeide. Hvordan er deltagerne på laget opptatt av å hjelpe og støtte hverandre og spille hverandre gode. Riktig svar eller gode kreative innspill honoreres også med et poeng.
 • Leder gir poengene muntlig og så føres det på poengarket av gruppas sekretær.

GJENNOMFØRING

 • En på gruppa slår terningen og får for eksempel en 5-er. Nå kan gruppa spre seg eller gå samlet for å lete etter post nr. 5. (En annen gruppe har kanskje slått en 3-er, og de skal da lete etter post nr. 3.)
 • Når en på gruppa finner posten, skal den bli ved posten og rope lokkelyden høyt for å tilkalle resten av gruppa. Når alle har kommet, snur de posten og leser spørsmålet på baksiden av kortet.
 • Når de har løst oppgaven, legger de fra seg kortet igjen og beveger seg tilbake til lederen og framfører svaret: Eks: Gruppa blir enige om 5 ting dere virkelig er takknemlige for.
  Lederen gir laget hvis godkjent 1 poeng for svaret og 1 poeng for evnen til samarbeid.
  Lederen gir konkret tilbakemelding til gruppa om hva han likte med samarbeidet som gir poeng eller hva man ønsker skal bedres på neste post.
 • Deretter slår en ny på gruppa terningen og får for eksempel en 4-er. Gruppa skal da ut og lete etter post 9. (Man legger altså til det tallet man hadde forrige gang: 5+4=9.)
 • Slik jobber alle gruppene helt til en av dem har nådd post 50. Man kan også si at man holder på i 30 min. og så teller man opp poengene når tiden er ute.

TIPS: Hvis dere synes det er mye med 50 oppgaver, så er det ingenting i veien for å lage 20-, 30 eller 40- leken i stedet!