Hjem   /   Lek SMARTTB   /   Mus i hus

Mus i hus


MÅL MED LEKEN:

  • Øve på konsentrasjon og samarbeid
  • Øve på blikkontakt
  • Kjenne på positive følelser

Denne leken kan lekes bare fordi det er gøy. Men den kan også brukes som utgangspunkt for samtale og refleksjon. Her er noen tips hvis dere ønsker det.

FØR LEKEN:
Samtal med barna om hvordan leken foregår. Spørsmål til samtale kan være: Hva kan være lurt å tenke på før vi begynner å leke? Bruk IRP (Individuell – Relasjon – Plenum) hvor barna får tenke litt selv, snakke litt med sidemannen før samtalen løftes opp i plenum.

GJENNOMFØRING AV LEKEN:
Lekleder ber alle barna om å sette seg på en stol med god avstand til hverandre fordelt på et gitt område. De velger selv hvilken retning de sitter med ansiktet. Deretter peker lekleder ut et barn som skal være mus. Barnet (heretter «musa») lar stolen sin bli stående og går til den ene enden av rommet. Der får musa i oppgave om å finne seg et ledig hus (en tom stol). Musa har en regel som den må følge, og regelen er at den kun har lov til å gå, ikke løpe.

På klarsignal fra lekleder begynner musa å gå i retning av den tomme stolen. Nå er det de andre barnas oppgave å passe på at musa ikke finner seg et ledig hus (en tom stol), og derfor må ett barn reise seg opp for så å løpe bort til den aktuelle stolen. Når det er gjort så vil en ny stol bli ledig og musa kan skifte retning. Da må ett nytt barn reise seg og løpe bort til den tomme stolen hvor musa er på vei. Slik fortsetter det helt til musa finner seg en tom stol.
NB: Det er kun ett barn som får lov til å forflytte seg av gangen. De andre må sitte på stolene sine. Når man har reist seg fra sin stol er det ikke lov til å sette seg tilbake igjen selv om musa eventuelt er nærme.

Når musa har funnet seg et hus, så blir det den som reiste seg sist som blir en ny mus.

ETTER LEKEN:
Samtal med barna om hvordan de opplevde denne leken. Spørsmål til samtale kan være: Hvilke egenskaper var i bruk? Fortell hvorfor. Fikk alle barna lov til å forflytte seg for å beskytte huset eller var det bare noen få? Hva kan vi gjøre for at enda flere barn får forflytte seg? Hvordan kan vi bruke mer av egenskapene som er i bruk her utenfor leken? Bruk IRP som nevnt over.