SMART MATERIELL

Verktøy for forståelse og dybdejobbing
med hver og en av SMART egenskapene.
Her finner du også SMART egenskapene på mange ulike språk.

Verktøy for å styrke selvfølelsen,
relasjoner og fellesskapet.

Leker som skaper glede, engasjement og fellesskap.

Spill som fremmer glede, fellesskap og gode refleksjoner.

Viser “hvordan det kan gjøres”
som inspirasjon til å skape sin egen praksis.

SMARTsanger på YouTube