Velkommen til SMART portalen SMART senteret har satt fokus på relasjoner og fellesskapets betydning for at barn og unge skal få gode og meningsfulle liv. Hvordan kan vi sammen utvikle fellesskap der ALLE opplever inkludering, livsglede, engasjement og håp? SMART senteret har sammen med mange SMARTe praktikere i Norge utviklet en rekke verktøy og metoder Les mer..