Hjem   /   Lek SMARTMedlem   /   Stiv heks med hyggelige kommentarer

Stiv heks med hyggelige kommentarer


MÅL MED LEKEN: Bygge relasjoner. Bli trygge på hverandre. Trene på å se gode ting hos hverandre, samt si det til den det gjelder. Denne leken kan lekes bare fordi det er gøy. Men den kan også brukes som utgangspunkt for samtale og refleksjon. Her er noen tips hvis dere ønsker det. FØR LEKEN: Samtal […]