Hjem   /   Lek SMARTTB   /   Tre ting

Tre ting


MÅL MED LEKEN:

  • Skape positive følelser
  • Bygge relasjoner
  • Være kreative

Denne leken kan lekes bare fordi det er gøy. Men den kan også brukes som utgangspunkt for samtale og refleksjon. Her er noen tips hvis dere ønsker det.

FØR LEKEN:
Samtal med barna om hvordan leken foregår. Spørsmål til samtale kan være: Hva kan forslag til ting være? Hva kan forslag til andre temaer være? Få frem flere forslag. Bruk IRP (Individuell – Relasjon – Plenum) hvor barna får tenke litt selv, snakke litt med sidemannen før samtalen løftes opp i plenum.

GJENNOMFØRING AV LEKEN:
Lekleder ber to og to barn stå ovenfor hverandre mens de knytter nevene (som stein-saks-papir bevegelse). Begge slår nevene to ganger mens de sier «tre ting». Den ene skal begynne med å utfordre den andre ved å fullføre setningen med for eksempel: «som du liker å gjøre på vinteren». Den andre skal da si de tre første tingene han/hun tenker på.

Deretter er det den andre som skal utfordre. Begge slår nevene to ganger mens de sier «tre ting». Den andre fullfører setningen med for eksempel å si «som du liker å gjøre på skolen». Den første svarer da de tre første tingene han/hun tenker på. Slik fortsetter de annenhver gang helt til leklederen avslutter.

Denne leken fungerer også fint med flere deltakere i hver gruppe hvor man fullfører setningen etter tur mot sidemannen. Når det er flere deltakere får man litt mer tid til å tenke seg om og til å høre hva de andre sier.

Forslag til noe å spørre om:
Tre ting: Du gleder deg til, du setter pris på, du har i pennalet, på a (eller en annen bokstav), du er takknemlig for, du er redd for, du brenner for, du liker å gjøre på sommeren, du liker å gjøre på fritiden, du liker å gjøre på skolen, som finnes på kjøkkenet osv.
Man kan også bytte ut ting med andre temaer. Her er noen forslag: Byer, steder, personer, egenskaper, yrker, forfattere, artister, skuespillere, bilmerker, fotballspillere, barndomsminner, drømmer, matretter, sjokolader osv.

ETTER LEKEN:
Samtal med barna om hvordan de opplevde denne leken. Spørsmål til samtale kan være: Hvilke egenskaper var i bruk? Begrunn hvorfor. Hva gjør det med deg når du leker? Bruk IRP som nevnt over.