Hjem   /   Lek SMARTMedlem

Lek SMART

Lek er en utrolig ressurs for å skape fellesskap preget av glede, engasjement og fellesskapsfølelse. Karakteristisk ved å leke SMART er at det ikke er konkurransepregede leker, men helst leker som motiverer for samarbeid. Du kan bruke lekene på forskjellige måter: Du kan leke bare fordi det er gøy å leke. Leken i seg selv har stor verdi! Du kan velge å finne styrker man øver på før, under og etter leken. Dette vil gi elevene eller de voksne som leker en måte å lete etter styrker, og ta dem på fersken i å handle på en god måte mot hverandre. Da vil elevene lettere knytte hendelser til begrepene, og følelsene av glede det gir. Man kan også snakke om at gleden sprer seg, selvfølelsen øker og relasjonene blir tettere. Etter hvert kan man gå enda dypere i refleksjonene. Man kan reflektere rundt forventninger, følelser som å være spent, redd eller sint, og sette ord på hva man trenger.