Hjem   /   Lek SMARTTB

Lek SMART

Lek er en utrolig ressurs for å skape fellesskap preget av glede, engasjement og fellesskapsfølelse. Karakteristisk ved å leke SMART er at det ikke er konkurransepregede leker, men helst leker som motiverer for samarbeid. Du kan bruke lekene på forskjellige måter: Du kan leke bare fordi det er gøy å leke. Leken i seg selv har stor verdi! Du kan velge å finne styrker man øver på før, under og etter leken. Dette vil gi elevene eller de voksne som leker en måte å lete etter styrker, og ta dem på fersken i å handle på en god måte mot hverandre. Da vil elevene lettere knytte hendelser til begrepene, og følelsene av glede det gir. Man kan også snakke om at gleden sprer seg, selvfølelsen øker og relasjonene blir tettere. Etter hvert kan man gå enda dypere i refleksjonene. Man kan reflektere rundt forventninger, følelser som å være spent, redd eller sint, og sette ord på hva man trenger.

Stiv heks med hyggelige kommentarer
11.03.2022 | SMART Senteret smartoppvekst
MÅL MED LEKEN: Bygge relasjoner. Bli trygge på hverandre. Trene på å se gode ting hos hverandre, samt si det til den det gjelder. Denne leken kan lekes bare fordi det er gøy. Men den kan også brukes som utgangspunkt for samtale og refleksjon. Her er noen tips hvis dere ønsker det. FØR LEKEN: Samtal Les mer..
Hilseleken
15.01.2022 | SMART Senteret smartoppvekst
MÅL MED LEKEN: Øve på å hilse på hverandre Øve på blikkontakt Holde fokus på å huske riktig navn Denne leken kan lekes bare fordi det er gøy. Men den kan også brukes som utgangspunkt for samtale og refleksjon. Her er noen tips hvis dere ønsker det. FØR LEKEN:Samtal med barna om hvordan leken foregår. Les mer..
Mus i hus
26.10.2021 | SMART Senteret smartoppvekst
MÅL MED LEKEN: Øve på konsentrasjon og samarbeid Øve på blikkontakt Kjenne på positive følelser Denne leken kan lekes bare fordi det er gøy. Men den kan også brukes som utgangspunkt for samtale og refleksjon. Her er noen tips hvis dere ønsker det. FØR LEKEN:Samtal med barna om hvordan leken foregår. Spørsmål til samtale kan Les mer..
SMARTe blikk
16.09.2021 | SMART Senteret smartoppvekst
MÅL MED LEKEN: Øve på å ha øyekontakt Øve på konsentrasjon Øve på å samarbeide med ALLE Denne leken kan lekes bare fordi det er gøy. Men den kan også brukes som utgangspunkt for samtale og refleksjon. Her er noen tips hvis dere ønsker det. FØR LEKEN: Samtal med barna om hvordan leken foregår. Spørsmål Les mer..
Valgøvelsen
15.09.2021 | SMART Senteret smartoppvekst
MÅL MED ØVELSEN: Bli bevisst på egne valg Klare å ta valg og begrunne de Bli trygge på hverandre Denne leken kan lekes bare fordi det er gøy. Men den kan også brukes som utgangspunkt for samtale og refleksjon. Her er noen tips hvis dere ønsker det. FØR ØVELSEN:Samtal med barna om hvordan selve øvelsen Les mer..
Tre ting
26.08.2021 | SMART Senteret smartoppvekst
MÅL MED LEKEN: Skape positive følelser Bygge relasjoner Være kreative Denne leken kan lekes bare fordi det er gøy. Men den kan også brukes som utgangspunkt for samtale og refleksjon. Her er noen tips hvis dere ønsker det. FØR LEKEN:Samtal med barna om hvordan leken foregår. Spørsmål til samtale kan være: Hva kan forslag til Les mer..
SMART 50 lek
9.08.2021 | SMART Senteret smartoppvekst
I SMART 50 lek setter vi fokuset på evnen til å samarbeide og spille hverandre gode internt i laget, men også overfor andre man møter. Fokuset skal ligge på hvordan man opptrer som lag underveis i leken, samtidig som man samtaler og trener på mange gode egenskaper. I SMART 50 lek er det ikke om Les mer..
Lekhefter: Samarbeidsleker, øvelser og ikke-konkurrerende øvelser
3.08.2021 | SMART Senteret smartoppvekst
Lek er en stor ressurs. Her finner du tre ulike hefter med leker og øvelser som kan bidra til å skape glede, engasjement og fellesskapsfølelse.