Hjem   /   Smart

Smart

Om senteret
24.04.2020 | SMART Senteret smartoppvekst
SMART senter for sosial innovasjon «Bikuben»: SMART senteret i skjæringspunktet praksisutvikling- forskning-spredningsarbeid Om oss SMART senter for sosial innovasjon har som ambisjon å være en nasjonal kunnskapsplattform og en sentral pådriver for å finne fram til nye og bedre måter å ivareta ALLE barns grunnleggende behov på. Dette kan være behovet for tilhørighet og å Les mer..
SMART Publikasjoner
24.04.2020 | SMART Senteret smartoppvekst
SMART senteret har et eget forlag hvor det gis ut bøker og andre publikasjoner. Nedenfor kan du lese mer om våre publikasjoner. Hauger, B. and Bugge-Hansen, V. (2020). SMART Upringing Creating Environments So That All Children Can Realize Their Potential. In: Goldwin, L.G., Verheijen, L., Tjepkema, S., and Aitken, S. (2020). AI Practitioner, International Journal Les mer..
SMART ARENA Vålehallen
15.04.2020 | SMART Senteret smartoppvekst
I forbindelse med arrangementet SMART Festivalen 2018, ble Vålehallen omdøpt til SMART ARENA. SMART senteret inngikk et samarbeid med idrettslaget Ivrig om å jobbe SMART i hele organisasjonen, inklusive ledere og trenerapparat. En av resultatene er 11 store plakater med utvalgte egenskaper som skal prege kulturen i idrettslaget. Bildet under (fra Re-avisa) er fra SMART Les mer..
SMART Frivillighet
15.04.2020 | SMART Senteret smartoppvekst
Ett av satsingsområdene for SMART senter for sosial innovasjon (Tønsberg kommune) vil fremover være rettet mot arenaer der barn og unge deltar på fritiden. SMART oppvekst er et pågående innovativt og tverrfaglig utviklingsarbeid hvor målet er å skape oppvekstmiljøer og tjenester som kan gjøre det mulig for ALLE barn å føle seg inkludert, ha det Les mer..
Sammendrag
15.04.2020 | SMART Senteret smartoppvekst
Formålet  med dette forskningsprosjektet er å utvikle ny kunnskap, og skape sosiale endringer i Re kommunes oppvekstarbeid,  som kan bidra til utvikling av mer inkluderende og livsfremmende oppvekstmiljøer for barn og unge. Forskningen er basert på Future forming research (Gergen, 2015). Denne forskningen har skjedd som en samarbeidende forskning på innsiden av utviklingsarbeidet SMART oppvekst. Les mer..
Forskning
15.04.2020 | SMART Senteret smartoppvekst
SMART senter for sosial innovasjon har fokus på hvordan forskning kan fungere som en viktig ressurs og ha direkte innvirkning på utviklingsarbeidet. I og rundt senteret jobbes det med forskning på ulike måter. Les mer om forskning nedenfor. Akademisk forskning Noen av forskningsprosjektene har vært samarbeid med akademiske institusjoner i Norge og utenlands, som for Les mer..
SMART relasjon – fokus på forelder-barn-relasjonen
15.04.2020 | SMART Senteret smartoppvekst
SMART relasjon henvender seg til alle voksne som er nære personer i barns liv, men primært fokus på forelder-barn-relasjonen. Ikke alle barn bor sammen med foreldrene sine, men alle barn bor sammen med noen som har en forelderfunksjon. Vi ønsker med SMART relasjon å gi foreldre styrket tro på egne foreldreferdigheter og relasjonskompetanse og inspirere Les mer..
Madsebakken skole, Kongsberg
15.04.2020 | SMART Senteret smartoppvekst
Madsebakken skole i Kongsberg er en 1-7 skole med 52 ansatte og rundt 362 elever. Skolens visjon er: «Verden er min mulighet – prepared for the world» Skolens overordnede målsetning er følgende: har endret seg. Alle barn og unge skal oppleve mestring hver dag Alle barn og unge er ressurser i et inkluderende fellesskap som Les mer..
SMART langtidsavtale: Erfaringer fra Fjell skole i Drammen
15.04.2020 | SMART Senteret smartoppvekst
SMART senteret inngår langtidsavtaler med skoler og andre virksomheter som ønsker å jobbe langsiktig og grundig med SMART i hele sin organisasjon. Nedenfor kan du lese mer om to ulike skoler som har inngått langtidsavtaler med SMART senteret – Fjell skole (Drammen) og Madsebakken skole (Kongsberg). Fjell skole, Drammen Fjell skole inngikk i januar 2018 Les mer..
SMART senteret inngår langtidsavtaler
15.04.2020 | SMART Senteret smartoppvekst
SMART senteret inngår langtidsavtaler med skoler og andre virksomheter som ønsker å jobbe langsiktig og grundig med SMART i hele sin organisasjon. Nedenfor kan du lese mer om to ulike skoler som har inngått langtidsavtaler med SMART senteret – Fjell skole (Drammen) og Madsebakken skole (Kongsberg). Fjell skole Madsebakken skole
Langtidsavtaler
15.04.2020 | SMART Senteret smartoppvekst
SMART senteret inngår langtidsavtaler med skoler og andre virksomheter som ønsker å jobbe langsiktig og grundig med SMART i hele sin organisasjon. Under SMART virksomhet kan du lese mer om to skoler som har inngått langtidsavtaler med SMART senteret – Fjell skole (Drammen) (lage link til)og Madsebakken skole (Kongsberg) (lage link til). Langtidsavtale mellom virksomhet og SMART Les mer..
Hva er SMART oppvekst?
15.04.2020 | SMART Senteret smartoppvekst
SMART oppvekst skal bidra til robuste barn og unge som takler det livet byr på i medgang og motgang. Det hele startet i 2005 på Kirkevoll skole, i regi av ildsjelene og praktikerne Vidar Bugge-Hansen og Bjørn Hauger. Verdibasert utviklingsarbeid har i alle år stått i fokus. Vi har formulert følgende fokusspørsmål som hele tiden Les mer..

Side: 1 2