Hjem   /   Smart   /   Sammendrag

Sammendrag


Formålet  med dette forskningsprosjektet er å utvikle ny kunnskap, og skape sosiale endringer i Re kommunes oppvekstarbeid,  som kan bidra til utvikling av mer inkluderende og livsfremmende oppvekstmiljøer for barn og unge.

Forskningen er basert på Future forming research (Gergen, 2015).

Denne forskningen har skjedd som en samarbeidende forskning på innsiden av utviklingsarbeidet SMART oppvekst. En intern forskergruppe på ti personer fra ulike tjenester med ansvar for barn og unge har vært sentrale deltagere (co-researchers) i dette forskningsprosjektet. Forskningen er basert på et faglig samarbeid mellom The Taos Institute (USA) og Twente University i Nederland. Professor Ottar Ness (Taos Institute/ NTNU) er norsk forskningsveileder.

Forskningen er delvis finansiert av Norges forskningsråd gjennom en offentlig PhD ordning. Det er Bjørn Hauger (PhD stipendiat), ansatt ved SMART senter for sosial innovasjon,  som leder gjennomføringen av forskningsprosjektet.

Publikasjoner fra forskningen:

Hauger, B. & Bugge, Hansen, V. (2020). Creating environments so that all children and youth can realize their potentials, s. 68 – 80, i Appreciative Inquiry Practitioner, vol 22, no.1

Hauger, B., Bugge-Hansen, V., Thorkildsen, A (2018). SMART oppvekst som sosial innovasjon. Erfaringer med utviklingsarbeid i tjenester med ansvar for barn og unge. Tidsskrift SMART senter for sosial innovasjon, 2/ 2018

Hauger, B. (2018). Styrkebasert tilnærming i lokalt folkehelsearbeid. Innbyggerinvolvering, myndiggjøring og deltakelse. Publikasjon IS-2721. Oslo: Helsedirektoratet.

Hauger, B., Arnesen H.K., Carlsen, L.T.,  Feyling,T., Bugge-Hansen, V, Kaldager, A.G., Karlsen, A., Linnestad, I., Paulsen, E., Prynmo, K., Scmidt, S. (2018) Anerkjennende reflekterende team som metode for praksisbasert læring. Tidsskrift SMART senter for sosial innovasjon, 1/ 2018