Hjem

SMART spå

22. februar 2024 / SMART Senteret smartoppvekst

Fokus på personlige styrker skaper engasjement og gode relasjoner. SMART spå er et samtaleverktøy for både barn og voksne, og bruk av denne fører til dype samtaler om gode egenskaper. 

Under SMART materiell finner du SMART spå i fem ulike varianter om egenskaper og i seks ulike varianter om følelser.

SMART spå egenskaper: https://smartoppvekst.no/spa/
SMART spå følelser: https://smartoppvekst.no/smart-spa-folelser/

SMARTe tips fra 5. trinn på Ringshaug skole

13. februar 2024 / SMART Senteret smartoppvekst

Emilie Øhre jobber som kontaktlærer på 5. trinn ved Ringshaug skole i Tønsberg kommune. Hun er også deltaker på SMART trenerutdanning og her beskriver Emilie hvordan hun jobber i klasserommet, samt hvordan hun involverer foresatte:

Målet med å melde meg på SMART-trenerutdanning var egentlig for å utfordre meg selv til å gjøre noe jeg syntes er ubehagelig. Helt ærlig så var jeg ganske nervøs i det jeg møtte opp på Teie Hovedgård, men det gikk fort over da de gode menneske i SMART hadde lagt til rette for nettopp dette.

Som sagt var målet mitt å jobbe med meg selv, slik at jeg skulle bli en tryggere- og bedre lærer. Etter to dager på Teie Hovedgård fant jeg fort ut at SMART handler mye om meg som lærer, men også elevene. Det å gi elevene verktøy til å mestre en hverdag der man ofte møter på ting man ikke mestrer, og lage undervisning som bidrar til motivasjon og glede.

Starten på SMART-boka

I mitt eget utviklingsarbeid ønsket jeg å ha fokus på lekpreget læring med mål om et bedre klassemiljø. Med inspirasjon fra Gliseboka som ble vist på kurset, ønsket jeg å lage noe av det samme på 5.trinn. Jeg lagde bilderamme for hver av karakterstyrkene og elevene fikk i oppgave å velge ut den de mente passet best til seg selv. Dette ble en prosess og vi startet med å gjennomgå noen av egenskapene i fellesskap. Videre fikk elevene i oppgave å gi en karakterstyrke til læringsvennen sin med en utfyllende begrunnelse. Dette ble en positiv opplevelse for flere av elevene og det var mange som ønsket å lese opp sin begrunnelse for hele klassen (med samtykke fra læringsvenn). Når elevene skulle gi seg selv en karakterstyrke i neste del av prosessen var der flere som byttet karakterstyrke ut ifra begrunnelsen de hadde fått fra sin læringsvenn. De hadde også fått beskjed om at de måtte klare å skrive en liten tekst om hvorfor akkurat denne egenskapen passet dem selv.

Det var interessant å se hvilke egenskaper elevene valgte til seg selv og beskrivelsen. Det var mange som valgte karakterstyrken «humor». Dette oppfattet jeg som en enkel løsning for elevene, men det ble fort problematisk når de skulle skrive èn side om hvorfor de har valgt egenskapen humor. Derimot ble det enklere for de elevene som valgte karakteregenskaper hvor de hadde konkrete begrunnelser.

I denne prosessen lærte jeg mye om elevene. Dette er et trinn jeg kjenner godt til fra før av, og det var derfor veldig gøy å lære noe nytt om dem. Denne eleven hadde for eksempel et kjempestort engasjement for å lage armbånd, og det ble en ny måte for meg å få skape en dypere relasjon med eleven.
(Kanskje det blir en ekstraoppgave med å lage armbånd om ikke så lenge? :D)

Derimot ble denne begrunnelsen en bekreftelse på min oppfattelse av eleven. Det var likevel fint å se at eleven klarte å sette ord på en kjempegod egenskap og begrunne hvorfor han opptrer slik han gjør.

SMART foreldremøte

Ikke lenge etter at SMART-bøkene var ferdige skulle vi på 5.trinn ha foreldremøte. I snakk med en kollega fikk jeg tipset om å vise frem bøkene elevene hadde laget.
Neste oppgave ble derfor å gi en eller flere foreldre (eller et annet familiemedlem) en karakteregenskap. Kriteriene var like som i forrige oppgave, de måtte komme med en utfyllende begrunnelse for egenskapen de gir.

Elevene fikk vite at foreldrene skulle få lese teksten på foreldremøte. Det elevene ikke visste var at foreldrene også kom til å få i oppgave om å gi en karakterstyrke tilbake. Dette måtte planlegges godt da det ikke er alle foreldre som kommer på foreldremøte. Vi løste dette med at læreren skulle gi en karakteregenskap og begrunnelse til eleven.

Det ble enkelt for foreldrene å se hvor de skulle sitte i klasserommet da Smart-bøkene lå klare på pultene. Det ble også fort ganske stille når foreldrene åpnet bøkene og leste hva barnet deres hadde skrevet.

Det var noen elever som ville vise meg hva foreldrene deres hadde skrevet. Her er ett eksempel fra en pappa:

Elevene fikk tilbake SMART-boken på starten av dagen når de hadde stillelesning. De fikk beskjed om at det var en tekst de måtte lese i boka og at denne var personlig, det var derfor ikke lov å lese i hverandres bøker. Dette var med baktanke om at noen hadde fått en tekst fra lærer og ikke familiemedlem/foreldre.
Denne prosessen ble tidkrevende da jeg valgte å gjøre det på hele trinnet, men det bidro til at jeg fikk se elevene på en ny måte og bli bedre kjent med dem. Målet er at denne boken skal skille seg ut og bli en «styrkebok» som elevene kan ha med seg videre.

En liten påminnelse for elevene når de skal ut i garderoben, VI ER EN SMART klasse!

Like egenskaper på en A4 side – nynorsk

8. februar 2024 / SMART Senteret smartoppvekst

Alle 20 karakteregenskapene på ett A4 ark har lenge vært tilgjengelig på hjemmesiden.

På bakgrunn av ønsker fra dere praktikere, så har vi nå også laget A4 ark med like egenskaper på en side. Nedenfor finner du samtlige egenskaper på hvert sitt ark, samt ett ark som inneholder alle 20.

Nasjonal nyhet! Vi søker 15 SMARTis!

6. februar 2024 / SMART Senteret smartoppvekst

Har du lyst til å være tettere på SMARTsenteret?
SMART praktiseres i hele landet, og vi tror at det å kunne opprette kontakt og et nettverk for ildsjeler vil være verdifullt for både deg og oss. Vi søker nå EN SMARTis fra hvert fylke som blir et del av et nasjonalt nettverk.

Hva er en SMARTis?
  • En som brenner for å jobbe for å forløse barn og unges potensiale.
  • En som har lyst til å bli kjent med andre som jobber SMART.
  • En som har lyst til å dele erfaringer med det å jobbe SMART.
  • En som har lyst til å få inspirasjon fra andre som jobber SMART.

En SMARTis vil ikke få betalt, men vil bli kjent med og ha jevnlig kontakt med SMARTsenteret. Etter utvelgelsen kommer vi til å invitere til en oppstartssamtale, denne kan være fysisk eller digital, avhengig av hvor i landet du bor. Vi skal ha to digitale møter før sommeren med nettverket (de 15 SMARTisene), og så legger vi høstens plan sammen.  

Kartkilde: regjeringen.no

Dette skal være et lavterskeltilbud som gjør at vi blir kjent på kryss og tvers, og at SMARTsenteret kan være en støtte for deg i ditt arbeid (alt er gratis). Utover dette blir kontakten og nettverket det vi gjør det til sammen. Her er det uante muligheter!

Så hvis DU vil bli en SMARTis, send en uforpliktende mail til linn.tveiten@tonsberg.kommune.no med en begrunnelse innen 29.februar 2024.

Vi gleder oss til å høre fra deg🤩

SMART grunnkurs

2. februar 2024 / SMART Senteret smartoppvekst

Et grunnkurs i SMART oppvekst inneholder innledende teori, praktiske metoder og refleksjon. Det vil være noe forelesning, plenum med deltakelse og samtaler i gruppe. Kurset passer for ansatte i barnehage og skole/SFO, eller andre som jobber med barn og unge.

Mange elever opplever en skolehverdag med utenforskap, press, lite motivasjon m.m.
For ansatte kan dette blant annet føre til stress, konflikter og uro.
SMART oppvekst skal bidra til vennskap, læringsglede, trygghet og håp. Hvordan får vi til det?

Det er utviklet et sett med verktøy og metoder, men det er du som håndverker som avgjør nytteverdien. I dette kurset vil du sammen med din virksomhet få innsikt i noen sentrale verktøy som kan hjelpe deg på veien for å bygge gode relasjoner og et godt fellesskap.

Kurset varer i 2 timer. Tidsramme er mulig å tilpasse til egen utviklingstid.
For mer informasjon og avtale om pris, ta kontakt med henrik.kopstad.arnesen@tonsberg.kommune.no

Er du nysgjerrig på SMART kursrekke? Vi syr sammen en kursrekke som passer for din virksomhet.
For mer informasjon: https://smartoppvekst.no/smart-kurs-i-virksomheter/

SMART temakurs

/ SMART Senteret smartoppvekst

Vi skreddersyr kurs for din virksomhet.

Aldri har relasjoner og fellesskap vært viktigere enn nå. Veldig mange barn og unge har store utfordringer knyttet til ensomhet og utenforskap.

SMART oppvekst bidrar med praktiske metodiske tips og opplegg satt inn i en teoretisk forståelse. Dermed kan du og dine kollegaer raskt sette relasjoner og fellesskap på timeplanen. 

Kurset varer i 2 timer. Tidsramme er mulig å tilpasse til egen utviklingstid.

For mer informasjon og avtale om pris, ta kontakt med
henrik.kopstad.arnesen@tonsberg.kommune.no

Relasjonsskaping gjennom øvelser og leker

1. februar 2024 / SMART Senteret smartoppvekst

Hvordan skaper vi et godt fellesskap der alle trives?

Forskning viser at relasjonskompetanse er viktig for læring, trivsel, utvikling og forebygging av utenforskap. Dette gjelder på alle arenaer vi er, uavhengig av alder.

Ved å ha samarbeidsleker og relasjonsøvelser blir man kjent med hverandre på nye måter gjennom å skape samhold, inkludering, tilhørighet og trivsel for alle.

Dette er et praktisk kurs som veksler mellom forelesning, samtaler, relasjonsøvelser og samarbeidsleker. Kurset passer for alle virksomheter, og er overførbart til arbeid med barn og unge.

Tidsramme for kurset er to timer, med mulighet for å tilpasse deres behov.

Ta kontakt med linn.tveiten@tonsberg.kommune.no for mer informasjon og avtale om pris.

Drømmeklassen i 1.klasse på Aronsløkka skole

18. januar 2024 / SMART Senteret smartoppvekst

På Aronsløkka skole i Drammen kommune jobber Emilie Hållman Sagen som kontaktlærer i 1. klasse. Hun er også deltaker på årets SMART trenerutdanning. Emilie beskriver her hvordan hun har tatt i bruk teori i praksis, så her er det mange konkrete tips til inspirasjon:

Etter forrige trenerutdanning ville jeg jobbe med å gjøre det enda mer konkret for elevene hvilket mål vi jobbet mot. I klasserommet har vi laget et styrketre som henger på veggen. Drømmen er skrevet på epler, og vi har valgt oss ut et eple vi skal jobbe med av gangen. Jeg fant ut at jeg lagde eplet med målet vi jobber med stort, slik at det blir lett å se for alle. Deretter laget jeg en kurv som vi samler epler i. Når de har nådd et visst antall epler, feirer vi.

Målet vi har jobbet med nå har vært ‘Vi har god arbeidsro’. Vi jobbet med hvordan det så ut når vi hadde god arbeidsro, vi jobbet med hindringer og løsninger. Vi bestemte også feiring. Det tok lengre tid enn det jeg hadde sett for meg å samle inn epler så vi kunne ha en feiring. Målet jeg tenkte var veldig konkret, var ikke det likevel. Vi må ha enda tydeligere mål. Eks: Jeg rekker opp hånda når jeg trenger hjelp, jeg snakker kun med de på gruppa mi, jeg bruker hviskestemme når vi jobber. Altså dele opp målet i endra mindre delmål. Dette skal vi i gang med nå!

Karakteregenskaper

Vi har kommet i gang med å jobbe med karakteregnskapene. Vi begynte med omsorg. Vi har jobbet med hvordan det ser ut når vi viser omsorg. Vi har tegnet hva omsorg er. Vi har lekt detektiver og lett etter medelever som viser omsorg. Dette var stor stas, og jeg opplevde at elevene er flinke til å se hverandre.

Klasserommet

Jeg har laget en SMARTvegg i klasserommet, slik at alt er samlet på ett sted og det er lett for alle å følge med. Det er også lett for meg å gå bort å snakke om de forskjellige styrkene.

Julekalender

I julekalenderen på 1.trinn i år trakk vi et hjerte hver dag. På hjertet stod navnet til en elev + en karakteregenskap eleven hadde fått av meg. Når eleven ble trukket fortalte jeg om hvorfor jeg hadde valgt å gi dem akkurat denne egenskapen, så sa de andre elevene hyggelige ting til eleven som jeg skrev rundt på hjertet. Det var en kjempekoselig stund, og elevene var skikkelig flinke til å finne helt konkrete ting som hver enkelt var flink på. Opplevde at elevene synes det var kjempe stas å få karakteregenskapen fra meg, og jeg kunne tydelig se hvor stolte de ble da jeg fortalte dem hvorfor jeg hadde valgt akkurat den egenskapen. En veldig vellykket julekalender. Legger ved noen av hjertene.

Dagens barn på Gokstad skole

12. januar 2024 / SMART Senteret smartoppvekst

På 2. trinn ved Gokstad skole i Sandefjord jobber Anette Hem som kontaktlærer. Hun er også deltaker ved årets SMART trenerutdanning og vi er så heldige å få innblikk i hennes hverdag. Her har Anette beskrevet hvordan de gjennomførte dagens adventsbarn i desember, en aktivitet som også er fin å gjennomføre ellers i året:

I desember har vi hver dag trukket dagens adventsbarn. Da har klassen beskrevet adventsbarnet med gode ord og vi lærerne har skrevet disse ordene ned på en snømann. Så har eleven fått med seg snømannen sin hjem. Elevene var flinke til å finne styrker hos adventsbarna og mange av elevene brukte egenskapene fra SMART. «Du er god til å vise omsorg for andre», «Du viser respekt for andre» osv. Flere foreldre har gitt tilbakemelding om at snømannen har blitt hengt opp på en hedersplass hjemme.

Fiktiv figur

Like egenskaper på en A4 side – bokmål

/ SMART Senteret smartoppvekst

Alle 20 karakteregenskapene på ett A4 ark har lenge vært tilgjengelig på hjemmesiden.

På bakgrunn av ønsker fra dere praktikere, så har vi nå også laget A4 ark med like egenskaper på en side. Nedenfor finner du samtlige egenskaper på hvert sitt ark, samt ett ark som inneholder alle 20.

https://smartoppvekst.no/smart-egenskaper/ finner du også hvordan du kan dybdejobbe med en egenskap, samt egenskaper på mange ulike språk.