Hjem

SMART trenerutdanning: Folkehelse og livsmestring i praksis!

11. mai 2023 / SMART Senteret smartoppvekst

Er du en ildsjel som brenner for barn og unge?
SMART oppvekst er et pågående utviklingsarbeid for å skape oppvekstmiljøer og tjenester som kan gjøre det mulig for alle barn å føle seg inkludert og ha det godt.

SMART trenerutdanning
Utdanningen består av 4 todagerssamlinger + SMARTfestivalen i perioden september 2023 til april 2024 . Et viktig formål med utdanningen er å bidra til å øke kapasiteten til å skape sosiale forbedringer for barn og unge i egne virksomheter. I stedet for at utdanningen skal svare på hvordan dette kan gjøres, har vi invitert deltagerne til å utforske følgende fokusspørsmål:

Hvordan kan vi sammen utvikle en praksis med større evne til å skape inkludering, trivsel og helse for ALLE barn og unge?

Det er undersøkelsesprosessene som står i sentrum i treneropplæringen. Deltagerne gis opplæring i ulike metoder som de kan ta i bruk for å utvikle ny kunnskap, inspirert fra hverandres praksis. SMART trenerutdanning har vektlagt betydningen av å utvikle et læringsfelleskap der vi utvikler kunnskap fra praksis. SMART oppvekst er ikke et program som tilbyr standardiserte løsninger og ferdig utviklede konsepter som kan brukes for å skape økt trivsel og helse for barn og unge. SMART oppvekst kan snarere forstås som et sosialt innovativt utviklingsarbeid der løsningene på hva som skal til for å skape well-being må forskes fram i de ulik lokale kontekstene barn og unge er i til daglig. Barn, unge og deres foreldre må involveres som medskapere og samarbeidspartnere i disse utviklingsprosessene. På utdanningen får deltagerne erfaringer med hvordan de skal lede arbeidet i slike samarbeidende læringsprosesser.

Vår tanke er at når deltagerne skal lære hvordan man leder utvikling av anerkjennende læringsprosesser, så må vi som ledere av kurset, så godt vi kan søke å vise hvordan dette kan gjøres i dette læringsfellesskapet. Vi må vise hvordan vi kan lede prosesser som gjør at alle på utdanningen føler seg sett og anerkjent. At alle opplever at det de sitter med av erfaringer, meninger og interesser blir lyttet til.

Siden oppstarten i 2017 har nå mer enn 130 fagfolk fra ulike tjenester vært med på utdanningen. Tønsberg kommune er godt representert, men studiet har også samlet deltagere fra 16 andre kommuner. Utdanningen har også deltagere fra privat næringsliv.

Litt om innholdet og erfaringene
Alle deltagerne plasseres i læringsgrupper som er heterogent sammensatt. Lærere blandes med førskolelærere, SFO ansatte, ansatte i barnevern, helsestasjon og andre. På denne måten vil alle få tilgang på flere perspektiv og erfaringer i læringsarbeidet enn hva man ville fått hvis man hadde satt sammen grupper på en homogen måte.
Den første samlingen går over to dager. Vi overnatter. Har en hyggelig middag sammen og blir på denne måten raskere sammensveiset som en gruppe.

Opplæringsmodellen vi har utviklet er basert på en relasjonell tilnærming til læring. Tanken er at vi lærer best nå vi har det godt og er trygge i de sosiale relasjonene der læringen skal skje. Vi har derfor lagt stor vekt på at alle (raskt) skal etablere en høykvalitetsrelasjon til en annen student i løpet av kort tid (før lunsj på første samling).

Anerkjennende intervju og styrkeportretter er to sentrale metoder som vi tar i bruk for å få til dette. Deretter jobber vi for at alle skal oppleve at de er ei gruppe der de kan føle seg trygg, føle seg sett og anerkjent. Målet er å skape et slikt (opplevd) fellesskap i løpet av den første dagen. I løpet av de to dagene vi er sammen er målet at vi skal klare å samskape et læringsfellesskap der alle opplever å ha det godt.

På begynnelsen av dag 2 på Trenerutdanningen (november 2018), gjennomførte vi en kort undersøkelse der vi ba våre læringskollegaer skrive ned sine erfaringer med hvordan det er å være i et fellesskap preget av anerkjennelse. Hva skjer når vi bygger nye relasjoner og nye sosiale fellesskap basert på anerkjennelse?

 • Jeg blir varm om hjertet. Åpner meg for både meg selv og andre.
 • Når jeg blir møtt med anerkjennelse føler jeg meg sett, hørt og akseptert. Dette er viktig for at jeg skal føle meg trygg og for at jeg skal kunne være meg selv.
 • Klumpen i magen forsvant. Ble sett og hørt på en fin måte.
 • Jeg kjente at det var lettere å åpne seg for gruppa. Jeg delte mer, tidligere, enn jeg nok ville gjort. Dette har gitt meg energi og glede. Jeg var støl i lattermuskelen på kvelden, samtidig som jeg var utladet.
 • Jeg blir glad. Jeg slapper av. Jeg får lyst til å dele. Jeg får lyst til å lytte. Det bygges tillit.
 • Jeg blir mer kreativ, engasjert og glad.
 • Får en trygghet og indre ro. Skaper åpenhet rundt tanker og refleksjoner.
 • Trygg, anerkjent, glad, positivt ladet. Som en god utgave av meg selv. Avslappet. Verdsatt.
 • Jeg føler meg sett. Får energi. Blir mer avslappet. Blir mer engasjert og interessert. Ønsker å bli mer kjent med folk. Føler meg som en del av fellesskapet.
 • Åpner meg raskere enn jeg ellers ville gjort.
 • Jeg blir trygg og får lyst til å bidra til fellesskapet. Jeg blir motivert. Føler meg sett.

På hver samling settes det av tid til å dele erfaringer fra hva slags ”ny praksis” som er under utvikling hos den enkelte. Dette samles inn og fungerer som en stor idebank for utvikling av egen praksis. I denne idebanken inngår også verktøy og metoder utviklet av SMART senteret og tidligere deltagere på trenerutdanningen. Vi gjør øvelser, reflekterer sammen og oversetter til eget arbeid. I denne prosessen skapes det utrolig mange nye og spennende innovasjoner som igjen deles på samlingene, via tekster, bilder, filmer, men også ut i den store fellesskapet på hjemmesiden, Facebook, kurs, Webdialoger osv.

Praktisk info
SMART trenerutdanning har oppstart 6. og 7. september 2023.
Videre samlinger er: 22. og 23. november 2023, 10. og 11. januar 2024, 13. og 14. mars 2024,
SMART festivalen 17. april 2024.

Ta kontakt med Henrik Kopstad Arnesen for en uforpliktende prat.
Han kan treffes på telefon 45281085 eller på e-post: henrik.kopstad.arnesen@tonsberg.kommune.no

Mer informasjon finner du her: https://smartoppvekst.no/smarttrenerutdanning-1-ars-studie/

Fem på rad – 17. mai

7. mai 2023 / SMART Senteret smartoppvekst

I dette spillet er det om å gjøre å få fem på rad.
Vi håper spillet vil føre til mange fine samtaler knyttet opp mot egenskapene. Fyll gjerne på med flere spørsmål underveis der barna reflekterer over bruken av disse egenskapene.

Lykke til!

Klassebamse med SMART i kofferten

3. mai 2023 / SMART Senteret smartoppvekst

På Granly skole i Tønsberg jobber Elisabeth Gunnerød som lærer. Hun forteller om hvordan hun blant annet bruker klassebamsen for å skape et godt skole-hjem samarbeid der foresatte er med på å lete etter styrker hos eget barn:

Jeg er kontaktlærer i 1. klasse i år, og vi skulle starte opp med klassebamse. Dette er jo en fin ting som elev og foresatte gjerne gjør sammen , så jeg hadde lyst å flette inn litt SMART. Resultatet ble dette… nydelige tilbakemeldinger fra foreldre til barna sine😍

SMART lotto

17. april 2023 / SMART Senteret smartoppvekst

For 2 – 4 spillere.
Finn egenskapene som er like.

I SMART lotto handler det om å bli den første spilleren som fyller sitt brett med brikker som passer til brettet.

Forarbeid:

 • Klipp ut de ulike lotto brettene, samt tilhørende brikker.
  NB: Pass på at brikkene ikke er synlige på den andre siden av arket. Tips kan være å lime brikkene på et farget ark før de eventuelt lamineres.

Slik spiller man:

 • Del ut et SMART lottobrett til hver spiller. Dersom det er to spillere kan man enten legge til side brettene og brikkene som er til overs, eller man kan ha to lottobrett hver.
 • Legg brikkene utover bordet med bildet av egenskapen ned. Bland brikkene godt sammen.
 • En spiller begynner ved å snu en brikke som ligger på bordet. Spilleren som har lik egenskap på lottobrettet får denne. Spilleren legger denne på brettet sitt med bilde av egenskapen opp. Deretter fortsetter denne spilleren å trekke en ny brikke. Slik får man fortsette så lenge man trekker brikker som passer til eget lottobrett.
 • Den som først har fylt sitt brett med ni brikker vinner spillet.

Tips: Tilpasset alder og eventuelle andre behov kan man underveis i spillet øve på navn på egenskapene, samtale om hva de ulike egenskapene betyr, samt snakke om eksempler på når man selv har brukt egenskapen.

Variant av SMART lotto:

 • En variant av SMART lotto kan være å huske hvor de ulike brikkene ligger. Når man trekker en egenskap man ikke selv har på eget brett, må denne legges tilbake på bordet med bilde av egenskapen ned. NB. Det er viktig at alle spillerne får se hvilken egenskap det gjelder. Deretter fortsetter spillet med spilleren som sitter til venstre. Spilleren som først har fylt brettet sitt vinner spillet.

SMART festivalen 2023

30. mars 2023 / SMART Senteret smartoppvekst

– for deg som jobber med mennesker

Onsdag 19. april 2023 kl. 11.00 – 15.30
Støperiet, Tønsberg

Årets tema er «sosial bærekraft», og gjennom verdiene til SMART (Styrkefokus, Medvirkning, Anerkjennelse, Relasjoner & Trening) vil du få inspirasjon, faglig påfyll og verktøy som du kan ta med deg og bruke i hverdagen.

«Hvordan skape og ivareta gode relasjoner i et inkluderende fellesskap?»

Glenn Solberg
Siri Abrahamsen
Arild Bjørndal

Årets foredragsholdere er gode på nettopp dette og vi er stolte av å kunne presentere:

 • Glenn Solberg – Suksesstrener for Sveriges herrelandslag i håndball og tidligere håndballproff:
  Glenn ble nylig kåret til “verdens beste trener” av Handball Planet. Det blir stort å få oppleve den suksessrike landslagssjefen på SMARTfestivalen. Han skal dele hvordan han snudde kulturen i det svenske landslaget og hvor viktig lagbygging er for å oppnå suksess. Hvordan jobber han med relasjoner for å forløse hver enkelt spillers potensial?
  Vi får også høre hans sterke historie fra oppveksten. Hva gjorde at ungdommen Glenn Solberg ikke tippet over stupet, men ble en av verdens beste håndballspillere? Hvordan har hans livserfaringer utviklet ham som spiller, trener og menneske? Hvilke verdier og prinsipper bygger han sin ledelsesfilosofi på?


 • Siri Abrahamsen – Grunnlegger av Verdifabrikken og konseptet Gleding:
  Siri har studert og jobbet med ledelse, filosofi, psykologi, sosiologi og empati de siste tiårene. Hun er forfatter og forlegger av tre bestselgende barnebøker. Hennes arbeid er blitt anerkjent med blant annet nominasjoner som “Årets unge leder” kåring av E24 i 2019,  “Årets Sosial entreprenør” av FERD i 2021 og  “Årets taler” i 2021 og 2022 av Talerlisten. Enda viktigere er at arbeidet med Gleding har skapt engasjement og en bevegelse med tusenvis av mennesker som sprer glede og empati i sine nabolag. Med utallige Gledingspatruljer som gjør en forskjell i sitt lokalsamfunn. Med små og store som skaper hverdager med mening gjennom prososial atferd. Foresatte som får bedre relasjon til barna sine og skoler som skaper sterkere tilhørighet og mer mestring og glede. Siris drøm er at alle barn skal leve i trygge og gode familier og lokalsamfunn – for verdien det skaper i dag og i fremtiden. 

 • Arild Bjørndal – Samfunnsmedisiner og tidligere direktør i RBUP:
  Arild er professor i samfunnsmedisin og opptatt av mental helse. Hva er det egentlig? Hvordan kan vi øve på å ha det bra – for ikke å snakke om hvordan å ha det dårlig? Arild er også opptatt av barndommens fundamentale betydning for voksenlivet, og hvordan vi må innrette samfunnet for å skape best mulige oppvekstvillkår for de som bokstavelig talt er fremtiden. Går det bra med barna, går det bra med Norge!

Disse tre fantastiske konferansierene skal lede oss trygt gjennom dagen:

 • Sverre Brekke Tollefsen – 11 år, elsker fotball, elev på Kirkevoll skole i Tønsberg.
 • Maren Lie Karlsen – 11 år, elsker hest, elev på Kirkevoll skole i Tønsberg.
 • Ole Rolfsrud – Journalist og programleder i NRK.

Vi er så heldige at vi i år som i fjor får ordfører Anne Rygh Pedersen og kommunedirektør Egil Johansen til å åpne festivalen.

Påmelding SMART festivalen onsdag 19. april 2023 kl. 11.00 – 15.30:
https://smartoppvekst.no/butikk/moter-kurs/smart-festivalen-2023/

Påmelding SMART festivalen for ansatte i Tønsberg kommune:
https://smartoppvekst.no/butikk/moter-kurs/smart-festivalen-2023-for-ansatte-i-tonsberg-kommune/

Lunsj blir servert.

Relasjonsspill for elever og foresatte

29. mars 2023 / SMART Senteret smartoppvekst

På Kirkevoll skole i Tønsberg kommune testet de ut en ny vri for gjennomføring av foreldremøte. Kontaktlærer på 5. trinn, Katinka Hunsrød Kjølstad forteller her hvordan selve gjennomføringen gikk til:

5. trinn på Kirkevoll skole prøvde i år en ny form for gjennomføringen av foreldremøtet. Denne gangen var også elevene til stede. Dette ble en veldig vellykket kveld med mye engasjement både fra store og små. Lærerne hadde i forkant delt inn både elever og foresatte på grupper. Elevene satt da ikke sammen med mammaen eller pappaen sin. En av aktivitetene vi hadde var et spill. Spillereglene var enkle; de skulle kaste en terning, flytte brikka og svare på spørsmålene. Lærerne presiserte i forkant at det er viktig at alle var gode lyttere og viste fair play.

I løpet av spillet fikk de spørsmål om ulike egenskaper, dilemmaer rundt sosiale medier, inkludering og noen praktiske oppgaver. Denne aktiviteten opplevdes som veldig engasjerende for både store og små, og det var god stemning rundt bordene. 😊

Den store kollega-påskebingoen!

28. mars 2023 / SMART Senteret smartoppvekst

På Kongseik ungdomsskole i Tønsberg har Tonje Margrethe Akerholdt laget en påskebingo for kollegaene. Påskebingoen er nå delt ut til alle med beskjed om at de må spørre ut minimum 10 kollegaer fra et annet team. Førstkommende fredag skal bingoen leveres inn og det blir høytidelig premieutdeling.

Her er det bare å la seg inspirere 🙂 Med ønske om en riktig god påske!

Megselvhelten på Solerød skole

25. mars 2023 / SMART Senteret smartoppvekst

I tillegg til å jobbe som rådgiver på SMART senteret jobber Jeanett Thorkildsen Tollefsen også som kontaktlærer på 2. trinn ved Solerød skole. Hun har latt seg inspirere av kollega Line Therese Kvål og hennes prosjekt om Megselvhelten.
(Nederst finner du Line sin blogg som inneholder mal du kan bruke.)

Vi har tatt i bruk Megselvhelten på 2. trinn og har jobbet blant annet med favoritt-ting. Ved et planlagt besøk av studenter fra USN valgte jeg å jobbe videre med dette prosjektet. Det var veldig spennende!

Jeg trodde elevene ville være litt for små for denne oppgaven. Det har vist seg foreløpig å være feil. Elevene har blitt gode til å skrive, og de klarer å skrive det de vil i de ulike rutene. De fleste har gjort seg svært flid med fargeleggingen av arket. De kommer til å bli kjempefine når de skal henges opp i klasserommet.

Besøket fra USN startet ute i skolegården med leken «Dronningens nøkler». Her utfordret elevene studentene til å leke først. Kommentaren «det er en samarbeidslek» smalt ganske tidlig fra elevene.

Fra lek ute, gikk vi inn for å jobbe videre med meg selv helt. Vi startet med tankekart hvor elevene snakket om drømmene sine. Det var alt fra å bli rike til å kjøre gravemaskin, til å møte en levende enhjørning. Elevene tok godt imot de voksne. Jeg følte at det var trygt for studentene å komme inn i klasserommet, og at de ble tatt godt imot.

Elevene fortalte hverandre om drømmene sine, og vi lagde et felles drømmetankekart på tavla. Deretter skrev de det inn på sin egen “Megselvhelt”. På slutten av besøket lekte vi 1,2,3-leken, hvor en student lekte sammen med en elev.

Besøket fikk også pushet oss til å endelig lage ferdig SMART-veggen på skolen.

Den ble skikkelig fin!

SMART ringen – Nina Dunseth, Mokollen skole

22. mars 2023 / SMART Senteret smartoppvekst

SMART ringen er en øvelse vi har gjennomført med barn fra 1. klasse og oppover. Den er også brukt i arbeid med personalet og blant foresatte på foreldremøter.

Det handler om å lete etter suksesser i eget liv, finne en karakteregenskap som passer til seg selv i denne situasjonen og fortelle om den til andre.

Nina Dunseth har jobbet som lærer på Mokollen skole. Hun forteller hvordan hun bruker SMART ringen på engelsk sammen med elevene.

Metodebeskrivelse:
https://smartoppvekst.no/smart-ringen/

Gratulerer med barnehagedagen

14. mars 2023 / SMART Senteret smartoppvekst

Tirsdag 14. mars 2023 markeres barnehagedagen over hele landet og slagordet for dagen i år er “Liten og stor”. Årets slagord retter oppmerksomhet mot viktigheten av flere ansatte i barnehagen, og dette er helt avgjørende for at barnehagen skal oppleves som et trygt og godt sted å være. 

SMART oppvekst ønsker å rette en ekstra stor takk til alle ansatte i barnehager for den viktige og gode jobben dere gjør for barna våres hver eneste dag. Vi hadde ikke klart oss uten dere.

Vi vet det foregår mye god praksis rundt om i norske barnehager og eksemplene viser viktigheten av god bemanning. Line Berulfsen Gudem fra Ramnes Private barnehage, Mona Halvorsen fra Brår barnehage og Therese B. Tjernshaugen fra Linnestad barnehage gir oss her tre gode historier hentet ut fra deres barnehagehverdag.

Gratulerer med barnehagedagen store og små!
Vi ønsker dere en strålende dag.