Hjem

Sammen er vi sterke

23. september 2020 / SMART Senteret smartoppvekst

Hanne Engelstad er utrolig kreativ og gjør ting så vakkert og gjennomført. Her forteller Hanne om et prosjekt klassen hennes har hatt og som ble presentert for hele skole.

Oppgaven gikk ut på å samarbeide to og to elever.
1. Gjør dere erfaring med hvor mye en tråd tåler hvis dere holder i hver deres ende og drar.
2. Gjør dere erfaring med hvor mye tre tvingende tråder tåler.
3. Ta bilder og skriv om det dere fant ut.

Både tema og øvelsene ble vist på fellessamling for hele skolen. Noen elever dro feks hverandre over scenen for å vise hva den tvinnede tråden tåler.

Trådene ble montert i et fellesprosjekt der trådene holder pinnen oppe.

SMART i Corona-tid

22. september 2020 / SMART Senteret smartoppvekst

Britt Varpe, Kongseik ungdomsskole

Det ble fort en rar hverdag for oss i skolen. Alt skulle foregå digitalt hjemmefra, og nærkontakt med elever ble borte.

Første uka gikk fint, liksom litt ferie følelse for alle, men så….. Ensomhet, isolasjon, karantene, vanskelige hjemmeforhold, bråkete småsøsken, krangler, alkohol= negative ladede ord som går igjen. Hvor kommer SMART inn her?

 • Tror jeg aldri har vært mer takknemlig for verktøy jeg har lært, og kan ta i bruk. Triste elever som tar kontakt (heldigvis) , og vi kan jobbe med å finne lysninger. Jeg kan ikke løse alle problemer, men kan hjelpe ungdommen med å finne egenskapene sine til å hente fram styrker til å stå i livet som det er nå. Skolearbeid på egenhånd krever at du finner motivasjon, og motivasjonen er den første som forsvinner når du møter problemer som ungdom. Sammen kan vi snu det
 • Det å få lov til å møtes til en gåtur har hjulpet. Få prate fritt. Være sint på verden, foreldre, skolen, seg selv er helt greit, men nødvendig å få ut. Jeg blir så glad når jeg ser på chatten – «kan vi treffes» For meg betyr det tillit, og det er noe av det fineste og skjøreste vi har. Jeg kan hjelpe til å se videre frem, corona må vi leve med en stund, men for de fleste går det bra. Med 1m avstand på tur kan vi sammen lage lyspunkter frem i tid, men også rustes for torner som vil stikke underveis. Jeg ser at det hjelper, og litt av mørket forsvinner.

Sånn er min hverdag under covid19 invasjonen. Tett på, og sårt, men glad for all tillit som jeg får. Jeg bruker lite tid på SMART leker, men har valgt all inn på et kort- RELASJON. Min visjon i denne tid!

SMART i første klasse på Fjell skole.

16. august 2020 / SMART Senteret smartoppvekst

Renate Jørgensen var i forrige skoleår lærer i 1A ved Fjell skole.

Under et besøk på vårparten fortalte Renate om noe av SMART arbeidet de drev med i første klasse. Hovedfokuset var å få et språk om gode egenskaper slik at elevene kunne se hverandre med disse brillene og skape felleskap der alle ble sett og verdsatt.

Arbeid med egenskapene

En dag i uken har vi klassemiljøtime. I denne timen snakker vi sammen rundt månedens egenskap.
Vi snakker om egenskapen og hvordan vi kan vise egenskapen når vi er sammen.

Elevene får plakaten uten bilde og tegner. I etterkant snakker vi sammen rundt hva de har tegnet.

Vi har SMART plakatene i klasserommet og i garderoben.

Veikart for klasse 1 A.

Mål: Vi skal følge skolens rutiner og regler. Vi bruker tid og energi på å skape faste rammer og en god struktur for elevene i det første skoleåret.

Delmål: Vi i klasse 1A skal ha arbeidsro.

Solstrålene med alle navnene.

Alle har lagd seg selv som står langs veien.

Rød bil som forflytter seg på veien i forhold til hvordan vi ligger an med målet.

Trafikklys langs veien.

Hver uke har vi en økt der vi snakker om hvordan vi ligger an på veien mot målet. Hva vi har fått bra til og litt om hva vi skal trene mer på.

Bursdagsfeiring

Vi har også startet med at bursdagsbarnet sitter i midten når vi har samling. De andre elvene gir han positive tilbakemeldinger og styrker. 

Vi har også startet med ordenselever. Hver fredag i siste time får de egenskaper av meg i felleskapet. 

Styrkefokus

/ SMART Senteret smartoppvekst

Monika Bekken er lærer på Kongseik ungdomsskole i Tønsberg. Hun beskriver her hvordan elevene driver styrkespotting av hverandre.

Denne perioden har jeg brukt styrke-kortene i to klasser. Jeg har kopiert et ark med alle styrke kortene, og to og to elever har sittet sammen og valgt fem styrker til hverandre. Etterpå har jeg tatt dette felles, slik at alle hører hvilke styrker hver og en har valgt for sin partner. Det jeg opplevde var at alle likte dette svært godt og alle elevene smilte og var tydelig stolte og glade for å høre opp sine styrker. Det ble en superfin stemning i klassen. 

Jeg har også denne perioden brukt spålappene, det har blitt gjort litt på sparket, når det blir en «rest» igjen av timen, og vi trenger å gjøre noe annet enn å starte på noe nytt. «Sola skinner på» har også vært brukt både på 8.trinn og 10.trinn. Dette er også noe de aller fleste liker godt. 

På utviklingssamtalene har jeg fokusert på styrker. 

SMART nettvett

7. august 2020 / SMART Senteret smartoppvekst

Marthe Ørmen er lærer på Husvik skole i Tønsberg. Hun er en ildsjel og pådriver i SMART arbeidet på skolen, sammen med ledelsen. Her presenterer hun hvordan 7. trinn arbeider SMART med nettvett.

I 7.klasse jobber vi med nettvett og bruk av sosiale medier. Vi har kartlagt hvilke sosiale medier og programmer elevene bruker og snakket om hvordan vi kan jobbe med styrkene selvtillit og integritet for å forebygge utestenging og mobbing. Vi har først laget «istapper» hvor vi har skrevet ned hvordan utestenging og mobbing kan foregå på nett og i neste time arbeidet vi hvordan vi kan bruke styrkene til å forhindre at dette skjer

Vi fikk noen veldig gode samtaler og elevene var veldig klar over hvordan mobbing skjer og er flinke til å vise til eksempler. De jobbet ivrig med SMART plakatene og de hadde gode refleksjoner over hva som er viktig å ha fokus på.

Et SMART glimt inn i Ramnes private barnehage 1.

6. august 2020 / SMART Senteret smartoppvekst

Janne-Linn Thornquist jobber i Ramnes private barnehage. I denne barnehagen har det over laaang tid vært satset på SMART. Her forteller hun hvordan 3 og 4 åringer får et språk om styrker og gode egenskaper som de ser igjen i lek, relasjonsbygging og vennskap.

Janne-Linn forteller fra praksis:

På avdelingen Baglerne jobber vi med bildebok prosjekt. Vi startet med bildeboka «Venner», hvor temaet er vennskap mellom de forskjellige dyrene, Kanin, Grisen, Skjæra, Høna og Hesten. Gjennom ulike kanaler har boken blitt formidlet til barna som er i alderen 3-4 år. Her kan nevnes høytlesning fra både bok og storskjerm, voksne som går inn i rollene, dramatisering gjennom dukker, og i lek barn og voksen.  Bildeboka og alle de morsomme «vennene» som stadig trer ut av boka, skaper stadig litt humor og glede, som vi også opplever bidrar til fellesskap i gruppa. Felles erfaringer som er basert på positive følelser og spenning, er et godt grunnlag for å skape gode relasjoner/vennskap i barnegruppa. I tillegg opplever jeg at det er et godt utgangspunkt for samtale og refleksjon sammen med barna, som lett lar seg «koble på». Hvilke gode ting som skjer mellom vennene? SMART begreper knyttes aktivt opp mot dette. De fleste barna kjenner mange SMART- begreper (omsorg, hjelpsomhet, samarbeid, ærlighet, takknemlighet) og mestrer selv å ta det i bruk nå.  Det er både fascinerende og motiverende å se hvordan gjentagelser og variasjon i fremstillingen, bidrar til at barna fanger opp nye positive elementer som skjer mellom «vennene». Samtidig som at forståelse og tanker knyttet til egne erfaringer til relasjoner forsterkes; hva kan jeg gjøre for å være en god venn, og hvordan føles det å ha gode venner rundt seg etc.

Kurs i SMART oppvekst 16.september – Sandnes

19. mai 2020 / SMART Senteret smartoppvekst

Sted: Gjesdalveien 6A i Sandnes – klokken 0900-1500

Kursavgift: Kroner 900,00 inkludert valgfri lærebok og lunsj

Påmelding her..

Hva er SMART oppvekst?

 “Hvordan kan vi sammen utvikle en praksis med større evne til å skape inkludering, læringsglede, trivsel og helse for ALLE?”

SMART oppvekst er et verdisett i alle våre mellommenneskelige møter for å hjelpe oss med å bygge slike felleskap.

 • S – styrkefokus
 • M – medvirkning
 • A – anerkjennelse
 • R – relasjonsfokus
 • T – trening for å få det til.

Hva vil skje om alle barn lærer seg ferdighetene i å se alt det som er bra hos seg selv og hos andre? Eller å kunne sette ord på styrker, og vite hvordan disse styrkene kan identifiseres og forstørres hos seg selv og hos andre? Hva ville skje om alle barn vet hvordan de kan bygge opp livsressurser, som fungerer som buffere mot psykiske lidelser som angst og depresjoner?

Det å oppleve anerkjennelse i møte med et annet menneske gir energi, pågangsmot og tro på egne ferdigheter. En forutsetning for å få til dette og til å takle de utfordringene som kommer, er god sosial kompetanse. Det handler om å styrke tanker, følelser og handlinger på en slik måte, at man lykkes godt i det sosiale samspillet med andre mennesker. Styrkefokuset som ligger i AI handler om å se den beste utgaven av hverandre. SMART oppvekst gir et språk og en trening i å se etter det velfungerende. Skal vi kunne identifisere styrker hos hverandre må vi ha et språk som forstås likt av alle.

Verktøy for fremtidens barnehage og skole:

SMART oppvekst har med utgangspunkt i Re kommune og alle virksomhetene her, spredd seg til en rekke skoler og barnehager Norge rundt.  

Dette er verktøy som ikke skal erstatte, men heller forsterke allerede eksisterende praksis.

SMART oppvekst inneholder blant annet disse verktøyene:

 • Bøkene SMART oppvekst 1-4: Identifisering av barns styrker gjennom sosiale historier og moralske dilemmaer.
 • Barna identifiserer styrker hos hverandre                                                  
 • Den styrkebaserte foreldresamtalen og flere virksomme verktøy i SMART                                                                         
 • Anerkjennende intervju (AI)                                                                 

Med vennlig hilsen
Vegard Viestad
Daglig leder

Tlf: +47 474 16 080
Epost: vegard@smart-kompetanse.no
Hjemmeside: www.smart-kompetanse.no
Påmelding: www.kursguiden.no

SMART oppvekst kurs (samarbeid med KLP) 23. sept. 2020 i Oslo NB! Utsatt på ubestemt tid pga korona

18. mai 2020 / SMART Senteret smartoppvekst

NB!! Dessverre utsatt på ubestemt tid pga korona

Kurs: 23.september 2020 i Oslo (Dronning Eufemias gate 10).

– for ansatte i barnehage og grunnskole kl. 09.00 – 15.30

Kursavgift: 900,- inkluderer lunsj, valgfri lærebok og en kortstokk med styrkekortene.

Påmelding her..

SMART oppvekst gir inspirasjon til å operasjonalisere verdiene i rammeplanen for barnehager og i overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen.

Hvordan kan vi bygge felleskap preget av en kultur der ALLE vil hverandre vel og er opptatt av å spille hverandre gode?

Hvordan kan vi sammen utvikle en praksis med større evne til å skape inkludering, læringsglede, trivsel og helse for ALLE?

Gode svar på dette spørsmålet er drivkraften i SMART oppvekst.

Kurset er praktisk lagt opp med innledende teori og praktiske øvelser rundt følgende spørsmål:

 • Hvordan utvikle et felles språk om styrker i barnehagen og barneskolen?
 • Hvordan kan barn identifisere styrker hos hverandre?
 • Hvordan kan vi samskape personalgrupper/skoleklasser/barnehagegrupper der ALLE er opptatt av å spille hverandre gode og forskjellighet blir sett på som en ressurs?

Hva er SMART oppvekst?

Barn og unges psykiske helse er under press. Alt for mange barn og unge opplever ensomhet, depresjon, utenforskap, har selvmordstanker, osv. Forebygging er den enkleste, billigste og mest effektive veien å gå og vil spare mye lidelse. Livet består av både medgang og motgang. De som takler motgangen best er de som opplever seg som en viktig del av et felleskap, har god selvfølelse, et optimistisk tankesett med tru og håp for framtida.

SMART oppvekst – som verdisett eller kompasskurs i våre mellommenneskelige møter.

I Re kommune i Vestfold ble det i 2011 igangsatt et stort og unikt utviklingsarbeid i hele oppvekstsektoren. Satsingen går under navnet SMART oppvekst. Et siktemål med arbeidet er at alle barn og voksne skal være i et oppvekstmiljø der de gis mulighet til å ta ut sitt potensial.

For å finne ut hva som skal til for at det enkelte barn, den enkelte ungdom og den enkelte voksne kan fungere på sitt beste, tar man i bruk et styrkebasert perspektiv og deltagende metoder. Den styrkebaserte aksjonsforskningsmodellen AI Appreciative Inquiry (Hauger, Højland og Kongsbak 2008) og den moralske komponenten i ART (Aggression Replacement Training) ligger som et svært viktig grunnlag for SMART oppvekst.

SMART har som mål å forløse barn og unges enorme potensialer. Dette i motsetning til mye av dagens fokus som går ut på å løse eller reparere barn og unges feil og mangler. Det handler om å tenne gnisten som ligger i hver og en. SMART bokstavene står for verdier som styrer dette arbeidet.

 • Styrkefokus – hovedfokus på personlige styrker og det som fungerer bra.
 • Medvirkning – gode spørsmål er forløsende. Alle stemmer er like mye verdt.
 • Anerkjennelse – stå ved siden av og prøve å forstå hvordan verden ser ut herfra.
 • Relasjoner – kvalitativt gode relasjoner på alle nivåer.
 • Trening – systematisk trening, erfaringsdeling og utholdenhet er suksessfaktorer. (Det er utviklet en rekke verktøy og metoder til til trening, blant annet et språk om styrker)

Skal vi lykkes i dette forebyggende arbeidet må man trene systematisk og med utholdenhet. Svært mange skoler og barnehager i hele Norges land er godt i gang. Tenk hva som kan skje når flere og flere skifter fokus fra problem- og reparasjonsfokus til styrkefokus og forebygging.

Hva sier andre om SMART kurset?

Over 3000 deltagere har deltatt på SMART kurs eller blitt fulgt opp i samarbeidende skoler. Her er noen av tilbakemeldingene:

 • Inspirerende, konkret og nyttig kurs. Det var variert og bra organisert. Flott kursperm med alle øvelsene.
 • Variert innhold (teori og praktiske øvelser). Teorien er lett overførbar til dagliglivet ute i barnehagen. Dere viser gode lederegenskaper som får oss til å fungere så godt i grupper.
 • Viktig kurs vi kan ta i bruk på arbeidsplassen med en gang. Fint å få prøve litt selv. God ledelse med humor og respekt.
 • Dette var et kurs preget av integritet, overbevisning om viktigheten av SMART i det forebyggende helsearbeidet.
 • Klart enkelt, tydelig og svært interessant. God logisk oppbygging. Godt tilpasset den enkelte og gruppa som helhet. Tydelig ledelse med mye varme.

Gjennom SMART oppvekst ønsker vi å finne gode svar og lovende praksis rundt disse spørsmålene:

 • Hvordan skape fellesskap som får fram det beste hos hver enkelt?
 • Hva vil kunne skje med selvfølelsen hvis vi flytter fokus fra prestasjoner, utseende og statussymboler til gode egenskaper?
 • Hva vil kunne skje hvis vi har fokus på å tenne gnisten og forløse barns potensialer i stedet for å prøve å løse deres problemer?
 • Hvordan kan vi skape felleskap som forsker på styrker og verdsetter forskjeller?

Velkommen til SMART kurs

SMART oppvekst kurs 4.nov. i Våle i Vestfold

13. mai 2020 / SMART Senteret smartoppvekst

Våle samfunnshus, Skaugveien 4, Våle

for ansatte i barnehage og grunnskole kl. 09.00 – 15.30 

Kursavgift: 900,- inkluderer lunsj, valgfri lærebok og en kortstokk med styrkekortene.

Påmelding her..

SMART oppvekst gir inspirasjon til å operasjonalisere verdiene i rammeplanen for barnehager og i overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen.

Hvordan kan vi bygge felleskap preget av en kultur der ALLE vil hverandre vel og er opptatt av å spille hverandre gode?

Hvordan kan vi sammen utvikle en praksis med større evne til å skape inkludering, læringsglede, trivsel og helse for ALLE?

Gode svar på disse spørsmålene er drivkraften i SMART oppvekst. 

Kurset er praktisk lagt opp med innledende teori og praktiske øvelser rundt følgende spørsmål:

 • Hvordan utvikle et felles språk om styrker i barnehagen og barneskolen?
 • Hvordan kan barn identifisere styrker hos hverandre?
 • Hvordan kan vi skape felleskap som forsker på styrker og verdsetter forskjeller?

Bakgrunnen for SMART oppvekst

Barn og unges psykiske helse er under press. Alt for mange barn og unge opplever ensomhet, depresjon, utenforskap, har selvmordstanker, osv. Forebygging er den enkleste, billigste og mest effektive veien å gå og vil spare mye lidelse. Livet består av både medgang og motgang. De som takler motgangen best er de som opplever seg som en viktig del av et felleskap, har god selvfølelse, et optimistisk tankesett med tru og håp for framtida.

SMART oppvekst – som verdisett eller kompasskurs i våre mellommenneskelige møter.

I Re kommune i Vestfold ble det i 2011 igangsatt et stort og unikt utviklingsarbeid i hele oppvekstsektoren. Satsingen går under navnet SMART oppvekst. Et siktemål med arbeidet er at alle barn og voksne skal være i et oppvekstmiljø der de gis mulighet til å ta ut sitt potensial. 

For å finne ut hva som skal til for at det enkelte barn, den enkelte ungdom og den enkelte voksne kan fungere på sitt beste, tar man i bruk et styrkebasert perspektiv og deltagende metoder. Den styrkebaserte aksjonsforskningsmodellen AI Appreciative Inquiry (Hauger, Højland og Kongsbak 2008) og den moralske komponenten i ART (Aggression Replacement Training) ligger som et svært viktig grunnlag for SMART oppvekst.

SMART har som mål å forløse barn og unges enorme potensialer. Dette i motsetning til mye av dagens fokus som går ut på å løse eller reparere barn og unges feil og mangler. Det handler om å tenne gnisten som ligger i hver og en. SMART bokstavene står for verdier som styrer dette arbeidet.

 • Styrkefokus – hovedfokus på personlige styrker og det som fungerer bra. 
 • Medvirkning – gode spørsmål er forløsende. Alle stemmer er like mye verdt. 
 • Anerkjennelse – stå ved siden av og prøve å forstå hvordan verden ser ut herfra. 
 • Relasjoner – kvalitativt gode relasjoner på alle nivåer. 
 • Trening – systematisk trening, erfaringsdeling og utholdenhet er suksessfaktorer. (Det er utviklet en rekke verktøy og metoder til til trening, blant annet et språk om styrker)

Skal vi lykkes i dette forebyggende arbeidet må man trene systematisk og med utholdenhet. Svært mange skoler og barnehager i hele Norges land er godt i gang. Tenk hva som kan skje når flere og flere skifter fokus fra problem- og reparasjonsfokus til styrkefokus og forebygging. 

Hva sier andre om SMART kurset?

Over 3000 deltagere har deltatt på SMART kurs eller blitt fulgt opp i samarbeidende skoler. Her er noen av tilbakemeldingene:

 • Inspirerende, konkret og nyttig kurs. Det var variert og bra organisert. Flott kursperm med alle øvelsene.
 • Variert innhold (teori og praktiske øvelser). Teorien er lett overførbar til dagliglivet ute i barnehagen. Dere viser gode lederegenskaper som får oss til å fungere så godt i grupper.
 • Viktig kurs vi kan ta i bruk på arbeidsplassen med en gang. Fint å få prøve litt selv. God ledelse med humor og respekt.
 • Dette var et kurs preget av integritet, overbevisning om viktigheten av SMART i det forebyggende helsearbeidet.
 • Klart enkelt, tydelig og svært interessant. God logisk oppbygging. Godt tilpasset den enkelte og gruppa som helhet. Tydelig ledelse med mye varme.

Gjennom SMART oppvekst ønsker vi å finne gode svar og lovende praksis rundt disse spørsmålene:

 • Hvordan skape fellesskap som får fram det beste hos hver enkelt?
 • Hva vil kunne skje med selvfølelsen hvis vi flytter fokus fra prestasjoner, utseende og statussymboler til gode egenskaper?
 • Hva vil kunne skje hvis vi har fokus på å tenne gnisten og forløse barns potensialer i stedet for å prøve å løse deres problemer?
 • Hvordan kan vi skape felleskap som forsker på styrker og verdsetter forskjeller?

Velkommen til SMART kurs.