Hjem   /   BloggNyheterSkole   /   SMARTe tips fra Fjære skole i Grimstad

SMARTe tips fra Fjære skole i Grimstad


Elisabeth Stryken er tidligere deltaker på SMART trenerutdanning. Hun jobber til vanlig som sosiallærer på Fjære skole i Grimstad, og her deler Elisabeth praktiske konkrete tips som hun gjennomfører med sine elever:

SMART-avbrekk

I hele klasser eller større grupper kan man utføre «SMART-avbrekk» når man ønsker å få et lite avbrekk med et positivt fokus. Noen undervisningstimer kan være lange, da kan det være fint med en liten pause fra faget, og heller rette søkelyset på egenskapene til elevene.

«SMART-avbrekket» utføres slik:

  • En elev trekker en «SMART egenskap»
  • Denne eleven leser egenskapen høyt for hele klassen/gruppen
  • Elevene skal sitte sammen to og to, eller tre og tre, og fortelle om en gang de selv opplevde å enten bruke egenskapen selv, eller at de var i en annen situasjon der egenskapen kom tydelig frem.
  • Alle skal få mulighet til å fortelle, og de som lytter skal anerkjenne.
  • Her bestemmer klasselederen selv hvor mange minutter de skal få.
  • Elevene kan selv bestemme om de vil fortelle videre i plenum, hvis klasselederen åpner for dette.

Dette «SMART-avbrekket» kan gjøre så elevene øker fokuset sitt på det faglige arbeidet, da de får en liten, fornuftig pause. Og de blir mer bevisst på sine egne styrkeegenskaper når de deler med andre. Det er også en sosial aktivitet, der elevene øver på å samtale om sosiale funksjoner, de må øve seg på å anerkjenne og de må øve seg på å være gode lyttere.

SMART-lekse

«SMART-lekse» kan gis til alle elevene i hele klasser, til grupper eller til enkeltelever.

Jeg har brukt det som lekse til enkeltelever som jeg har ukentlige samtaler med. Dette har vært brukt som et ledd i å øke selvtilliten til elever som trenger å booste seg selv, sammen med familien.

Slik bruker jeg «SMART-lekse»:

  • I samtale med elev tar vi frem en egenskap som vi samtaler om. Hva betyr egenskapen, hvordan kan denne egenskapen brukes og hvordan bruker eleven denne egenskapen?
  • I samtalen forteller både jeg og eleven om en hendelse der egenskapen er fremtredende.
  • Eleven får med seg den egenskapen hjem, laminert.
  • Leksen blir at eleven skal ta egenskapen frem ved middagsbordet, frokostbordet eller andre stunder eleven er sammen med familien sin. Eleven sin oppgave blir å både forklare hva egenskapen er og fortelle en historie der egenskapen ble brukt. Så kan familien gjør det samme.

«SMART-lekse» er en fin samtale-starter for familiene. Det er med på å øke selvtillit, samt øve seg på å gi anerkjennelse til hverandre. Når familiene bruker de ulike karakteregenskapene i det daglige, vil dette kunne føre til at det blir en større del av det daglige språket som igjen kan være med på å fremme gode valg, verdier og holdninger.