Hjem   /   Materiell   /   20 karakteregenskaper

20 karakteregenskaper


Følgende 15 karakteregenskaper brukes i ART og er utviklet av S. Salmon:

Mot, omsorg, hjelpsomhet, samarbeid, ansvarsbevissthet, selvkontroll, tålmodighet, utholdenhet, respekt, takknemlighet, humanisme, ærlighet, integritet, selvtillit, målrettethet.

Følgende 5 karakteregenskaper har vi utledet fra de 24 signaturstyrkene i positiv psykologi:

Humor, lærelyst, nysgjerrighet, kreativitet og lederevner.

Nynorsk:

Dansk:

Engelsk:

Fransk:

Islandsk:

Italiensk:

Polsk:

Somalisk

Spansk:

Swahili:

Tysk:

Ungarsk: