Hjem   /   Materiell   /   Fremtidens skole

Fremtidens skole

18. desember 2015 / Vidar Bugge-Hansen vbh

Fornyelse av fag og kompetanser

Fremtidens skole

NOU 2015: 8 «Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser» kan komme til å forandre den norske skolen slik vi kjenner den i dag. Kritisk og kreativ tenkning, innovasjon, kommunikasjon, deltakelse og samarbeid vil bli enda viktigere. (NOU 2015: 8) framhever fire kompetanseområder som særlig viktige framover:

– Fagspesifikk kompetanse

– Kompetanse i å lære

– Kompetanse i å kommunisere

– Samhandle og delta og kompetanse i å utforske og skape.

Utvalget baserer sine analyser på læringsforskning og understreker helhetens betydning for læring. Det handler om en helhet, der det inngår hvordan eleven behandles, respekteres, gis ansvar, styrkes i undervisningsprosessen og i samspillet mennesker i mellom i skolen. Skolens kunnskapsoppdrag er komplekst og innbefatter både kunnskap og personlighetsutvikling og det ligger ingen motsetning i dette (Björnsson og Hörnqvist, NOU 2014: 7, s 26) Et viktig resultat fra forskningen utvalget bygger på, er at sosio-emosjonelle evner som utholdenhet, samvittighetsfullhet bidrar til kognitive. Det er en sammenheng mellom sosiale og emosjonelle kompetanser og hvordan elevene lykkes senere i livet. Det brede kompetansebegrepet bør derfor integreres i læreplanene, i følge utvalget.

For å komme fra verdier og ønsker til konkret praksis i møte med eleven trengs nye verktøy. Brosjyren som kan lastes ned i lenken under, viser verktøy som lever i tråd med verdiene i Fremtidens skole.

Last ned! (pdf)

Siste innlegg

24.05.2016 : Lek SMART
18.12.2015 : Fremtidens skole
24.11.2014 : Snurr film