Hjem   /   MedlemSMARTe metoder og verktøySMARTe verktøy og metoderUndervisningstips

Materiell

SMART spå
13.06.2022 | SMART Senteret smartoppvekst
SMART spå er et samtaleverktøy for barn og voksne, og på denne måten får man dype samtaler om gode egenskaper. SMART spå finnes i fem ulike varianter med fire egenskaper pr. spå. Last ned og print ut. Følg deretter brette instruksjonene som står på arket. Lykke til!   SMART-SPÅ – instruksjonLast ned SMART-SPÅ-NR.1Last ned SMART-SPÅ-NR.2Last Les mer..
Fem på rad - 17. mai
9.05.2022 | SMART Senteret smartoppvekst
I dette spillet er det om å gjøre å få fem på rad.Vi håper spillet vil føre til mange fine samtaler knyttet opp mot egenskapene. Fyll gjerne på med flere spørsmål underveis der barna reflekterer over bruken av disse egenskapene. Lykke til!
SMARTkalender 2022
30.01.2022 | SMART Senteret smartoppvekst
Laget av Anette Undrum Hegdahl, Barkåker skole På Barkåker skole i Tønsberg jobber de systematisk med månedens egenskap. Anette Undrum Hegdahl jobber som lærer ved skolen og hun har laget en SMART kalender. Nedenfor finner du malen for kalenderen.
SMARTadventskalender 2021
19.12.2021 | SMART Senteret smartoppvekst
Velkommen til årets SMARTadventskalender! Adventstiden er en magisk tid for å se hverandre litt ekstra. I årets SMARTadventskalender har vi laget dagsoppgaver som er med på å bygge fellesskap preget av styrkefokus, medvirkning, anerkjennelse og relasjoner. Kalenderen er fin å bruke i barnehagen, på skolen og/eller i hjemmet. Man kan velge om man vil bruke Les mer..
SMART NISSEVENN
3.12.2021 | SMART Senteret smartoppvekst
Desember er en ypperlig tid for å ta vare på og å se hverandre. SMART nissevenn handler om å skulle se etter gode ting hos hverandre og fortelle den hemmelige nissevennen om det. Man kan fortelle det via for eksempel tegning eller ord, alt ettersom hvilken alder det er snakk om. SMART nissevenn kan brukes Les mer..
Megselvhelten
1.03.2021 | SMART Senteret smartoppvekst
“Megselvhelten” er laget av Line Therese Kvål, Solerød skole. Her kan du lese mer om hvordan hun beskriver et spennende opplegg som hun selv har utviklet: https://smartoppvekst.no/megselvhelten/ MAL:
Fem på rad - jul
4.12.2020 | Karina Heimestol
Styringsdokumenter
28.04.2020 | SMART Senteret smartoppvekst
FNs bærekraftmål  https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/utviklingssamarbeid/sdg_oversikt/id2505654/     Læreplanen  https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/ Rammeplan for barnehagen  https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/ Stortingsproposisjon 121 S: Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse. https://www.regjeringen.no/contentassets/1ea3287725fa4a2395287332af50a0ab/no/pdfs/prp201820190121000dddpdfs.pdf
Hemmelig venn på en SMART måte i koronatider.
17.04.2020 | SMART Senteret smartoppvekst
Øvelse i å ta på seg positive briller og se og løfte hverandre. Mulig framgangsmåte: Læreren fordeler hvem som skal være hvem sin hemmelige venn. Tenk gjerne her på hvem som er spesielt god til å se og løfte andre og hvem trenger det i disse dager. Her finnes det gode koblingsmuligheter. Lærer gir beskjed Les mer..
SMARThjulet 1
17.04.2020 | SMART Senteret smartoppvekst
SMARTHjulet 2
17.04.2020 | SMART Senteret smartoppvekst
Fem på rad
17.04.2020 | SMART Senteret smartoppvekst
Lek SMART
24.05.2016 | SMART Senteret smartoppvekst
Lek er en utrolig ressurs for å skape felleskap preget av glede, engasjement og fellesskapsfølelse. Karakteristisk ved å leke SMART er at det ikke er konkurransepregede leker, men helst leker som motiverer for samarbeid.  I disse heftene presenterer vi SMART leking som en ressurs for å skape inkludering, læring og glede for alle. Formålet er Les mer..
Fremtidens skole
18.12.2015 | Vidar Bugge-Hansen vbh
Fornyelse av fag og kompetanser NOU 2015: 8 «Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser» kan komme til å forandre den norske skolen slik vi kjenner den i dag. Kritisk og kreativ tenkning, innovasjon, kommunikasjon, deltakelse og samarbeid vil bli enda viktigere. (NOU 2015: 8) framhever fire kompetanseområder som særlig viktige framover: – Fagspesifikk kompetanse Les mer..
20 karakteregenskaper
25.11.2014 | SMART Senteret smartoppvekst
Følgende 15 karakteregenskaper brukes i ART og er utviklet av S. Salmon: Mot, omsorg, hjelpsomhet, samarbeid, ansvarsbevissthet, selvkontroll, tålmodighet, utholdenhet, respekt, takknemlighet, humanisme, ærlighet, integritet, selvtillit, målrettethet. Følgende 5 karakteregenskaper har vi utledet fra de 24 signaturstyrkene i positiv psykologi: Humor, lærelyst, nysgjerrighet, kreativitet og lederevner. Nynorsk: Arabisk: Dansk: Engelsk: Fransk: Islandsk: Italiensk: Litauisk: Polsk: Les mer..
Snurr film
24.11.2014 | SMART Senteret smartoppvekst
SMART på hjemmebane SMART oppvekst 1 SMART oppvekst 2 SMART oppvekst 3 Moralske dilemmaer som barn og unge ofte havner i DRØMMEKLASSEN – en klasse der ALLE gleder seg til timer og friminutt SMART Oppvekst i Re kommune Vidar forteller kortfattet hva SMART Oppvekst er. SMART – selvfølelse Hvordan kan vi skape lærings- og helsefremmende Les mer..

Side: 1 2