Hjem

Drømmeklassen i 1.klasse på Aronsløkka skole

18. januar 2024 / SMART Senteret smartoppvekst

På Aronsløkka skole i Drammen kommune jobber Emilie Hållman Sagen som kontaktlærer i 1. klasse. Hun er også deltaker på årets SMART trenerutdanning. Emilie beskriver her hvordan hun har tatt i bruk teori i praksis, så her er det mange konkrete tips til inspirasjon:

Etter forrige trenerutdanning ville jeg jobbe med å gjøre det enda mer konkret for elevene hvilket mål vi jobbet mot. I klasserommet har vi laget et styrketre som henger på veggen. Drømmen er skrevet på epler, og vi har valgt oss ut et eple vi skal jobbe med av gangen. Jeg fant ut at jeg lagde eplet med målet vi jobber med stort, slik at det blir lett å se for alle. Deretter laget jeg en kurv som vi samler epler i. Når de har nådd et visst antall epler, feirer vi.

Målet vi har jobbet med nå har vært ‘Vi har god arbeidsro’. Vi jobbet med hvordan det så ut når vi hadde god arbeidsro, vi jobbet med hindringer og løsninger. Vi bestemte også feiring. Det tok lengre tid enn det jeg hadde sett for meg å samle inn epler så vi kunne ha en feiring. Målet jeg tenkte var veldig konkret, var ikke det likevel. Vi må ha enda tydeligere mål. Eks: Jeg rekker opp hånda når jeg trenger hjelp, jeg snakker kun med de på gruppa mi, jeg bruker hviskestemme når vi jobber. Altså dele opp målet i endra mindre delmål. Dette skal vi i gang med nå!

Karakteregenskaper

Vi har kommet i gang med å jobbe med karakteregnskapene. Vi begynte med omsorg. Vi har jobbet med hvordan det ser ut når vi viser omsorg. Vi har tegnet hva omsorg er. Vi har lekt detektiver og lett etter medelever som viser omsorg. Dette var stor stas, og jeg opplevde at elevene er flinke til å se hverandre.

Klasserommet

Jeg har laget en SMARTvegg i klasserommet, slik at alt er samlet på ett sted og det er lett for alle å følge med. Det er også lett for meg å gå bort å snakke om de forskjellige styrkene.

Julekalender

I julekalenderen på 1.trinn i år trakk vi et hjerte hver dag. På hjertet stod navnet til en elev + en karakteregenskap eleven hadde fått av meg. Når eleven ble trukket fortalte jeg om hvorfor jeg hadde valgt å gi dem akkurat denne egenskapen, så sa de andre elevene hyggelige ting til eleven som jeg skrev rundt på hjertet. Det var en kjempekoselig stund, og elevene var skikkelig flinke til å finne helt konkrete ting som hver enkelt var flink på. Opplevde at elevene synes det var kjempe stas å få karakteregenskapen fra meg, og jeg kunne tydelig se hvor stolte de ble da jeg fortalte dem hvorfor jeg hadde valgt akkurat den egenskapen. En veldig vellykket julekalender. Legger ved noen av hjertene.

Kalenderluke 22 – desember 2023

21. desember 2023 / SMART Senteret smartoppvekst

STIV HEKS MED
HYGGELIGE KOMMENTARER

Mål med leken:
 • Bygge relasjoner.
 • Bli trygge på hverandre.
 • Trene på å se gode ting hos hverandre, samt si det til den det gjelder.

Denne leken kan lekes bare fordi det er gøy. Men den kan også brukes som utgangspunkt for samtale og refleksjon. Her er noen tips hvis dere ønsker det.

Før leken:

Samtal med barna om hvordan leken foregår. Spørsmål til samtale kan være: Hva vil det si å gi en hyggelig kommentar til den man skal befri? Hva kan en hyggelig kommentar være? Få frem flere eksempler. På hvilken måte gir man en hyggelig kommentar? På hvilken måte tar man i mot? Bruk IRP (Individuell – Relasjon – Plenum) hvor barna får tenke litt selv, snakke litt med sidemannen før samtalen løftes opp i plenum.

Gjennomføring av leken:

Lekleder peker ut et barn som skal være stiv heks. De andre barna er frie og sprer seg utover et gitt område. Når et barn blir tatt av heksa må han/hun stå stille med ben og armer ut som en stjerne. Først når et annet barn kommer bort og sier en hyggelig kommentar blir man fri igjen, for eksempel: du sier alltid hei når vi møtes, du er god til å spørre om noen vil bli med i leken osv.

Etter leken:

Samtal med barna om hvordan de opplevde denne leken. Spørsmål til samtale kan være: Hvordan var det å gi en hyggelig kommentar? Hvordan tror du det opplevdes for den som tok i mot en hyggelig kommentar fra deg? Hvordan var det å ta i mot? Hva gjør det med deg? Hvordan kan vi gjøre mer av dette utenfor leken? Bruk IRP som nevnt over.

Kalenderluke 21 – desember 2023

/ SMART Senteret smartoppvekst

SAMARBEIDSRINGEN

Mål med øvelsen:
 • Å kunne samarbeide med flere
 • Bygge tillit til hverandre

Denne øvelsen kan gjøres bare fordi det er gøy,
men den kan også brukes som utgangspunkt for samtale og refleksjon. Her er noen tips hvis dere ønsker det.

Før øvelsen:

Samtal med barna om hvordan øvelsen foregår. Spørsmål til samtale kan være: Hva er viktig å tenke på når vi skal gjennomføre denne øvelsen? Bruk IRP (Individuell – Relasjon – Plenum) hvor barna får tenke litt selv, snakke litt med sidemannen før samtalen løftes opp i plenum.

Gjennomføring av øvelsen:

Alle stiller seg i en ring. Deretter snur alle seg mot høyre og legger hendene på skuldrene til den som står foran. Alle tar noen skritt inn mot midten av ringen, slik at man står tett inntil den foran. Dette er nødvendig for at øvelsen skal fungere. På signal fra leklederen forsøker alle å sette seg. Det er meningen at den som står bak skal støtte opp som en stol. Vekten blir da fordelt jevnt utover hele ringen. Dette er samarbeid på høyt nivå!

Etter øvelsen:

Samtal med barna om hvordan de opplevde denne øvelsen. Spørsmål til samtale kan være: Hvilke egenskaper var i bruk? Fortell hvorfor. Hvordan kan vi bruke mer av egenskapene som er i bruk utenfor øvelsen? Bruk IRP som nevnt over.

SMART ADVENTSKALENDER – leker og følelser

Denne kalenderen inneholder ulike leker og øvelser som er preget av glede, engasjement, samt følelsen av å være i et fellesskap. Hver hverdag frem mot jul publiseres en ny kalenderluke kl. 06.00. Følg enten linken i selve kalenderen eller gå inn på www.smartoppvekst.no

I uke 51 publiseres de fem siste dagene mandag 18. desember kl. 06.00.

Hver lek tar ca. 5 – 15 minutter. Du trenger kun litt gulvplass og noen ganger stoler. Mange av lekene er kjempefine å gjennomføre ute.

Kalenderluke 20 – desember 2023

20. desember 2023 / SMART Senteret smartoppvekst

SUPERMENNESKE

Mål med leken:
 • Skape positive følelser
 • Øve på konsentrasjon
 • Å kunne følge regler

Denne leken kan lekes bare fordi det er gøy,
men den kan også brukes som utgangspunkt for samtale og refleksjon. Her er noen tips hvis dere ønsker det.

Før leken:

Samtal med barna om hvordan leken foregår. Spørsmål til samtale kan være: Hvordan var stein, saks, papir? Hva tar hva? Hvordan kan vi hjelpe hverandre med å huske på de ulike stadiene?
Bruk IRP (Individuell – Relasjon – Plenum) hvor barna får tenke litt selv, snakke litt med sidemannen før samtalen løftes opp i plenum.

Gjennomføring av leken:

Dette er en artig variant av stein – saks – papir. Alle ligger på gulvet og starter som amøber, det første stadiet i utviklingen. Man finner en annen amøbe å ta stein-saks-papir med. Den som vinner går et hakk opp på utviklingsskalaen, og blir dermed til en kylling. Kyllingen må finne en annen kylling å ta stein-saks-papir med. Man går videre på utviklingsskalaen om man vinner mot samme art. Om man taper går man et hakk ned på utviklingsskalaen og slik fortsetter det til man blir supermenneske. Når deltakerne blir supermenneske kan de begynne som amøbe igjen og se hvor mange ganger de klarer å bli supermenneske. Det går også an å telle antall poeng ved at man for eksempel får et poeng for hver gang man blir supermenneske.

 • 1. Amøbe: Ligg på gulvet krølla sammen.
 • 2. Kylling: Sitt på huk, ta tommelen i armhulen og lag vingeslag mens du lager kyllinglyd.
 • 3. Gorilla: Slå på brystkassa med knytthender mens du lager gorillalyd
 • 4. Menneske: Gå rundt som menneske
 • 5. Supermenneske: Ta begge armene opp i været. Du er blitt et supermenneske og er klar for en ny runde.
Etter leken:

Samtal med barna om hvordan de opplevde denne leken. Spørsmål til samtale kan være: Hvilke egenskaper var i bruk? Fortell hvorfor. Hvor mange ganger ble du et supermenneske? Hvilke lure ting gjorde du for å bli det? Hvordan kan vi bruke mer av egenskapene som er i bruk utenfor leken?
Bruk IRP som nevnt over.

SMART ADVENTSKALENDER – leker og øvelser

Denne kalenderen inneholder ulike leker og øvelser som er preget av glede, engasjement, samt følelsen av å være i et fellesskap. Hver hverdag frem mot jul publiseres en ny kalenderluke kl. 06.00. Følg enten linken i selve kalenderen eller gå inn på www.smartoppvekst.no

I uke 51 publiseres de fem siste dagene mandag 18. desember kl. 06.00.

Hver lek tar ca. 5 – 15 minutter. Du trenger kun litt gulvplass og noen ganger stoler. Mange av lekene er kjempefine å gjennomføre ute.

Kalenderluke 19 – desember 2023

19. desember 2023 / SMART Senteret smartoppvekst

ALFABETLEKEN

Mål med leken:
 • Å kunne samarbeide med flere
 • Bruke kreativiteten
 • Å være trygg på alle bokstavene i alfabetet

Denne leken kan lekes bare fordi det er gøy,
men den kan også brukes som utgangspunkt for samtale og refleksjon. Her er noen tips hvis dere ønsker det.

Før leken:

Samtal med barna om hvordan leken foregår. Spørsmål til samtale kan være: Hva er viktig å gjøre når vi skal samarbeide om å få til noe? Hvordan sørger vi for at alle er med i en gruppe når vi skal lage bokstaver?
Bruk IRP (Individuell – Relasjon – Plenum) hvor barna får tenke litt selv, snakke litt med sidemannen før samtalen løftes opp i plenum.

Gjennomføring av leken:

På signal skal alle barna bevege seg rundt i området slik leklederen sier (gå, krabbe, kravle, hoppe osv.) Alle skal bevege seg helt til leklederen sier en bokstav høyt og tydelig. Når man hører en bokstav, skal man straks gå sammen (fra to til fire personer) og lage denne bokstaven. Når alle har laget bokstaven, sier leklederen «alfabet», og deretter hvordan man skal bevege seg. Etter kort tid sier leklederen en ny bokstav. 

Tips: det er greit å innføre en regel om at man for hver bokstav må finne nye personer å samarbeide med. De kan veksle mellom store og små bokstaver, og de kan lage bokstavene stående eller liggende. Dette er en lek som fungerer like godt ute som inne.

Etter leken:

Samtal med barna om hvordan de opplevde denne leken. Spørsmål til samtale kan være:  Hvilke egenskaper var i bruk? Fortell hvorfor. Hvilke lure ting ble gjort når dere samarbeidet om å lage en bokstav? Hvordan kan vi bruke mer av egenskapene som er i bruk utenfor leken?
Bruk IRP som nevnt over.

SMART ADVENTSKALENDER – leker og øvelser

Denne kalenderen inneholder ulike leker og øvelser som er preget av glede, engasjement, samt følelsen av å være i et fellesskap. Hver hverdag frem mot jul publiseres en ny kalenderluke kl. 06.00. Følg enten linken i selve kalenderen eller gå inn på www.smartoppvekst.no

I uke 51 publiseres de fem siste dagene mandag 18. desember kl. 06.00.

Hver lek tar ca. 5 – 15 minutter. Du trenger kun litt gulvplass og noen ganger stoler. Mange av lekene er kjempefine å gjennomføre ute.

Kalenderluke 18 – desember 2023

18. desember 2023 / SMART Senteret smartoppvekst

SMARTE BLIKK

Mål med leken:
 • Øve på å ha øyekontakt
 • Øve på konsentrasjon
 • Øve på å samarbeide med ALLE

Denne leken kan lekes bare fordi det er gøy,
men den kan også brukes som utgangspunkt for samtale og refleksjon. Her er noen tips hvis dere ønsker det.

Før leken:

Samtal med barna om hvordan leken foregår. Spørsmål til samtale kan være: Hvordan kan vi få til et samarbeid med ALLE i denne leken? Hva må vi gjøre for å passe på at det alltid er en person som går? Hvordan kan vi passe på at hver enkelt får gå? Hva må vi gjøre for å passe på at ikke alle står stille samtidig? Kom med forslag.
Bruk IRP (Individuell – Relasjon – Plenum) hvor barna får tenke litt selv, snakke litt med sidemannen før samtalen løftes opp i plenum.

Gjennomføring av leken:

Lekleder ber alle barna om å fordele seg utover et gitt område. Når alle har funnet en plass velger leklederen ut et barn som skal begynne å gå rundt. De andre skal stå helt stille. Når dette barnet stopper igjen, så skal et nytt barn begynne å gå. Slik skal de fortsette, men det er viktig at ALLE følger godt med. Alle må ha øyekontakt med hverandre og det kreves godt samarbeid slik at det kun er et barn som beveger seg om gangen. Barna må samarbeide med hverandre slik at det ikke er flere som går eller eventuelt at alle står stille samtidig.

Det er viktig at lekleder gir tydelig beskjed om at ALLE skal gå i løpet av leken slik at det ikke er noen få som får gå flere ganger.

Noen ganger kan det være en ide å stoppe leken underveis for å snakke om spørsmålene innledningsvis en gang til. Har det kommet nye forslag til løsninger etter å ha testet leken i praksis?

Etter leken:

Samtal med barna om hvordan de opplevde denne leken. Spørsmål til samtale kan være: Hvilke egenskaper var i bruk? Begrunn hvorfor. Hva synes du er bra med å samarbeide med alle i en gruppe? Hva skjer når vi gjør det? Bruk IRP som nevnt over.

SMART adventskalender – leker og øvelser

Denne kalenderen inneholder ulike leker og øvelser som er preget av glede, engasjement, samt følelsen av å være i et fellesskap. Hver hverdag frem mot jul publiseres en ny kalenderluke kl. 06.00. Følg enten linken i selve kalenderen eller gå inn på www.smartoppvekst.no

I uke 51 publiseres de fem siste dagene mandag 18. desember kl. 06.00.

Hver lek tar ca. 5 – 15 minutter. Du trenger kun litt gulvplass og noen ganger stoler. Mange av lekene er kjempefine å gjennomføre ute.

Kalenderluke 15 – desember 2023

15. desember 2023 / SMART Senteret smartoppvekst

HEI, JEG HETER…

Mål med leken:
 • Skape positive følelser
 • Lære navn
 • Bli bedre kjent med hverandre

Denne leken kan lekes bare fordi det er gøy,
men den kan også brukes som utgangspunkt for samtale og refleksjon. Her er noen tips hvis dere ønsker det.

Før leken:

Samtal med barna om hvordan leken foregår. Spørsmål til samtale kan være: Hva kan være forslag til hva man kan si når man står i midten? Er det andre ting vi bør tenke på når vi leker denne leken?
Bruk IRP (Individuell – Relasjon – Plenum) hvor barna får tenke litt selv, snakke litt med sidemannen før samtalen løftes opp i plenum.

Gjennomføring av leken:

Lekleder ber barna lage en sirkel med stoler. Det skal være en stol mindre enn det er antall barn. Deretter peker lekleder på ett barn som skal stå i midten av sirkelen, mens øvrige barn setter seg på hver sin stol. Vedkommende som står i midten skal høyt og tydelig si «Hei, jeg heter» etterfulgt av eget navn, samt en setning om noe som gjenkjenner vedkommende.
For eksempel: «Hei, jeg heter Anne og jeg liker å spise taco på fredager.» Da skal alle som liker å spise taco på fredager reise seg opp og så raskt som mulig forsøke å finne seg en ny stol. Det er ikke lov til å sette seg på nærmeste stol på høyre eller venstre side. Barnet som står i midten, skal også finne seg en stol. Barnet som ikke finner en ny stol, skal nå stå i midten og gjøre tilsvarende som nevnt over – «Hei, jeg heter…»

Tips: Det kan være lurt å starte med ufarlige ting, men etter hvert som gruppa blir trygg på leken og hverandre kan man bli enig om ulike temaer/fokusområde. Det kan for eksempel være ulike egenskaper eller følelser.

Etter leken:

Samtal med barna om hvordan de opplevde denne leken. Spørsmål til samtale kan være: Hvilke
egenskaper var i bruk? Fortell hvorfor. Hvordan var det å komme på noe å si når du sto i midten?
Hvordan kan vi bruke mer av egenskapene som er i bruk utenfor leken? Bruk IRP som nevnt over.

SMART ADVENTSKALENDER – leker og øvelser

Denne kalenderen inneholder ulike leker og øvelser som er preget av glede, engasjement, samt følelsen av å være i et fellesskap. Hver hverdag frem mot jul publiseres en ny kalenderluke kl. 06.00. Følg enten linken i selve kalenderen eller gå inn på www.smartoppvekst.no

I uke 51 publiseres de fem siste dagene mandag 18. desember kl. 06.00.

Hver lek tar ca. 5 – 15 minutter. Du trenger kun litt gulvplass og noen ganger stoler. Mange av lekene er kjempefine å gjennomføre ute.

Kalenderluke 14 – desember 2023

14. desember 2023 / SMART Senteret smartoppvekst

DRONNINGENS NØKLER

Mål med leken:
 • Å kunne samarbeide med andre
 • Skape positive følelser
 • Å kunne følge regler

Denne leken kan lekes bare fordi det er gøy,
men den kan også brukes som utgangspunkt for samtale og refleksjon. Her er noen tips hvis dere ønsker det.

Før leken:

Samtal med barna om hvordan leken foregår. Spørsmål til samtale kan være: Hva kan være lurt å tenke på for å sammen frakte nøklene tilbake til start? Hva skal man gjøre når dronningen gir beskjed om at noen har rørt på seg?
Bruk IRP (Individuell – Relasjon – Plenum) hvor barna får tenke litt selv, snakke litt med sidemannen før samtalen løftes opp i plenum.

Gjennomføring av leken:

Lekleder peker ut ett barn som skal være dronning (eventuelt konge). Dronningen står med ryggen til de andre barna på motsatt side av rommet og har et nøkkelknippe (noe som lager litt lyd) liggende rett bak føttene. De andre barna står på en rekke med ansiktet mot dronningen.
Når dronningen står med ryggen til skal h*n telle til tre. Alle barna skal da bevege seg mot dronningen for å ta nøklene. Når dronningen snur seg, skal alle barna fryse. Hvis dronningen ser noen gjør en bevegelse, kan h*n be de gå tilbake til start. Deretter snur dronningen seg og teller til tre på nytt.

Når et barn får tak i nøkkelknippet, skal knippet sendes bakover til der gruppa startet. Det er ikke lov å kaste nøkkelknippet, men det skal sendes fra barn til barn. Her er det viktig å samarbeide godt. Når dronningen snur seg kan h*n gjette hvem som holder på nøklene. Klarer dronningen å gjette hvem som har nøklene, har h*n vunnet. Klarer gruppa å frakte nøkkelknippet hele veien tilbake til start, har gruppa vunnet.

Etter leken:

Samtal med barna om hvordan de opplevde denne leken. Spørsmål til samtale kan være: Hvilke
egenskaper var i bruk? Fortell hvorfor. Hvordan var det å samarbeide for å få nøkkelknippet tilbake til
start? Hvordan kan vi bruke mer av egenskapene som er i bruk her utenfor leken?
Bruk IRP som nevnt over.

SMART ADVENTSKALENDER – leker og øvelser

Denne kalenderen inneholder ulike leker og øvelser som er preget av glede, engasjement, samt følelsen av å være i et fellesskap. Hver hverdag frem mot jul publiseres en ny kalenderluke kl. 06.00. Følg enten linken i selve kalenderen eller gå inn på www.smartoppvekst.no

I uke 51 publiseres de fem siste dagene mandag 18. desember kl. 06.00.

Hver lek tar ca. 5 – 15 minutter. Du trenger kun litt gulvplass og noen ganger stoler. Mange av lekene er kjempefine å gjennomføre ute.

Kalenderluke 13 – desember 2023

13. desember 2023 / SMART Senteret smartoppvekst

1-2-3 LEKEN

Mål med leken:
 • Skape positive følelser
 • Øve på konsentrasjon
 • Bygge relasjoner

Denne leken kan lekes bare fordi det er gøy,
men den kan også brukes som utgangspunkt for samtale og refleksjon. Her er noen tips hvis dere ønsker det.

Før leken:

Samtal med barna om hvordan leken foregår. Spørsmål til samtale kan være: Hvilke egenskaper tror du kan være fint å bruke i denne leken? Hvorfor? Bruk IRP (Individuell – Relasjon – Plenum) hvor barna får tenke litt selv, snakke litt med sidemannen før samtalen løftes opp i plenum.

Gjennomføring av leken:

To og to står mot hverandre. Den første sier 1, den andre 2, den første 3, den andre 1, den første 2, den andre 3 osv. Etter en stund bytter man ut tallet 3 med «hei», men beholder 1 og 2. Da blir det 1 – 2 – «hei» – 1 – 2 – «hei» osv. I neste runde beholder man 1 og «hei». Tallet 2 bytter man ut med et klapp. Da blir det 1 – klapp – «hei» – 1 – klapp – «hei». I denne leken kan man være kreativ og bytte ut hvert tall med det man måtte ønske. Denne leken kan man også gjøre på andre språk.

Etter leken:

Samtal med barna om hvordan de opplevde denne leken. Spørsmål til samtale kan være: Hvilke egenskaper var i bruk? Fortell hvorfor. Er det andre ord/bevegelser vi kan bruke i leken? Hvor langt skal
vi telle? Hvordan kan vi bruke mer av egenskapene som er i bruk her utenfor leken?
Bruk IRP som nevnt over.

SMART ADVENTSKALENDER – leker og øvelser

Denne kalenderen inneholder ulike leker og øvelser som er preget av glede, engasjement, samt følelsen av å være i et fellesskap. Hver hverdag frem mot jul publiseres en ny kalenderluke kl. 06.00. Følg enten linken i selve kalenderen eller gå inn på www.smartoppvekst.no

I uke 51 publiseres de fem siste dagene mandag 18. desember kl. 06.00.

Hver lek tar ca. 5 – 15 minutter. Du trenger kun litt gulvplass og noen ganger stoler. Mange av lekene er kjempefine å gjennomføre ute.

Kalenderluke 12 – desember 2023

12. desember 2023 / SMART Senteret smartoppvekst

MUS I HUS

Mål med leken:
 • Øve på konsentrasjon og samarbeid
 • Øve på blikkontakt
 • Kjenne på positive følelser

Denne leken kan lekes bare fordi det er gøy,
men den kan også brukes som utgangspunkt for samtale og refleksjon. Her er noen tips hvis dere ønsker det.

Før leken:

Samtal med barna om hvordan leken foregår. Spørsmål til samtale kan være: Hva kan være lurt å tenke på før vi begynner å leke? Bruk IRP (Individuell – Relasjon – Plenum) hvor barna får tenke litt selv, snakke litt med sidemannen før samtalen løftes opp i plenum.

Gjennomføring av leken:

Lekleder ber alle barna om å sette seg på en stol med god avstand til hverandre fordelt på et gitt område. De velger selv hvilken retning de sitter med ansiktet. Deretter peker lekleder ut et barn som skal være mus. Barnet (heretter «musa») lar stolen sin bli stående og går til den ene enden av rommet. Der får musa i oppgave om å finne seg et ledig hus (en tom stol). Musa har en regel som den må følge, og regelen er at den kun har lov til å gå, ikke løpe.

På klarsignal fra lekleder begynner musa å gå i retning av den tomme stolen. Nå er det de andre barnas oppgave å passe på at musa ikke finner seg et ledig hus (en tom stol), og derfor må ett barn reise seg opp for så å løpe bort til den aktuelle stolen. Når det er gjort så vil en ny stol bli ledig og musa kan skifte retning. Da må ett nytt barn reise seg og løpe bort til den tomme stolen hvor musa er på vei. Slik fortsetter det helt til musa finner seg en tom stol.
NB: Det er kun ett barn som får lov til å forflytte seg av gangen. De andre må sitte på stolene sine. Når man har reist seg fra sin stol er det ikke lov til å sette seg tilbake igjen selv om musa eventuelt er nærme.

Når musa har funnet seg et hus, så blir det den som reiste seg sist som blir en ny mus.

Etter leken:

Samtal med barna om hvordan de opplevde denne leken. Spørsmål til samtale kan være: Hvilke egenskaper var i bruk? Fortell hvorfor. Fikk alle barna lov til å forflytte seg for å beskytte huset eller var det bare noen få? Hva kan vi gjøre for at enda flere barn får forflytte seg? Hvordan kan vi bruke mer av egenskapene som er i bruk her utenfor leken? Bruk IRP som nevnt over.

SMART ADVENTSKALENDER – leker og øvelser

Denne kalenderen inneholder ulike leker og øvelser som er preget av glede, engasjement, samt følelsen av å være i et fellesskap. Hver hverdag frem mot jul publiseres en ny kalenderluke kl. 06.00. Følg enten linken i selve kalenderen eller gå inn på www.smartoppvekst.no

I uke 51 publiseres de fem siste dagene mandag 18. desember kl. 06.00.

Hver lek tar ca. 5 – 15 minutter. Du trenger kun litt gulvplass og noen ganger stoler. Mange av lekene er kjempefine å gjennomføre ute.