Hjem   /   BloggJulekalenderJulekalender 2023Nyheter   /   Kalenderluke 18 – desember 2023

Kalenderluke 18 – desember 2023


SMARTE BLIKK

Mål med leken:
  • Øve på å ha øyekontakt
  • Øve på konsentrasjon
  • Øve på å samarbeide med ALLE

Denne leken kan lekes bare fordi det er gøy,
men den kan også brukes som utgangspunkt for samtale og refleksjon. Her er noen tips hvis dere ønsker det.

Før leken:

Samtal med barna om hvordan leken foregår. Spørsmål til samtale kan være: Hvordan kan vi få til et samarbeid med ALLE i denne leken? Hva må vi gjøre for å passe på at det alltid er en person som går? Hvordan kan vi passe på at hver enkelt får gå? Hva må vi gjøre for å passe på at ikke alle står stille samtidig? Kom med forslag.
Bruk IRP (Individuell – Relasjon – Plenum) hvor barna får tenke litt selv, snakke litt med sidemannen før samtalen løftes opp i plenum.

Gjennomføring av leken:

Lekleder ber alle barna om å fordele seg utover et gitt område. Når alle har funnet en plass velger leklederen ut et barn som skal begynne å gå rundt. De andre skal stå helt stille. Når dette barnet stopper igjen, så skal et nytt barn begynne å gå. Slik skal de fortsette, men det er viktig at ALLE følger godt med. Alle må ha øyekontakt med hverandre og det kreves godt samarbeid slik at det kun er et barn som beveger seg om gangen. Barna må samarbeide med hverandre slik at det ikke er flere som går eller eventuelt at alle står stille samtidig.

Det er viktig at lekleder gir tydelig beskjed om at ALLE skal gå i løpet av leken slik at det ikke er noen få som får gå flere ganger.

Noen ganger kan det være en ide å stoppe leken underveis for å snakke om spørsmålene innledningsvis en gang til. Har det kommet nye forslag til løsninger etter å ha testet leken i praksis?

Etter leken:

Samtal med barna om hvordan de opplevde denne leken. Spørsmål til samtale kan være: Hvilke egenskaper var i bruk? Begrunn hvorfor. Hva synes du er bra med å samarbeide med alle i en gruppe? Hva skjer når vi gjør det? Bruk IRP som nevnt over.

SMART adventskalender – leker og øvelser

Denne kalenderen inneholder ulike leker og øvelser som er preget av glede, engasjement, samt følelsen av å være i et fellesskap. Hver hverdag frem mot jul publiseres en ny kalenderluke kl. 06.00. Følg enten linken i selve kalenderen eller gå inn på www.smartoppvekst.no

I uke 51 publiseres de fem siste dagene mandag 18. desember kl. 06.00.

Hver lek tar ca. 5 – 15 minutter. Du trenger kun litt gulvplass og noen ganger stoler. Mange av lekene er kjempefine å gjennomføre ute.