Hjem

SMART trenerutdanning

21. juni 2024 / SMART Senteret smartoppvekst

Bli en SMART trener og skap positive oppvekstmiljøer!

Jobber du med barn og unge i barnehage, skole, barnevern, helse, frivillighet eller på andre arenaer hvor barn og unge oppholder seg? Da er denne utdanningen for deg!

Siden 2017 har 189 dedikerte fagpersoner fra 27 kommuner blitt sertifiserte SMART trenere. Nå har du sjansen til å bli en del av dette engasjerte nettverket.

Vårt mål:

Sammen skal vi finne praktiske og nyttige løsninger på hvordan vi kan skape inkluderende og engasjerende oppvekst- og arbeidsmiljøer. Miljøer som gir rom for tilhørighet, livsglede og håp, og som lar hver enkelt forløse sitt fulle potensial.

Hva gjør vår utdanning unik?

– Utvikling av praktisk «hvordan-gjør-vi-det-kunnskap» i tett samarbeid med kursdeltakere og kursholdere.

– Systematisk erfaringsdeling og refleksjon i grupper.

– Inspirasjon og støtte fra et nettverk av kollegaer.

– Utprøving og videreutvikling av metoder, verktøy og konsepter.

– Direkte nytteverdi for eget utviklingsarbeid og innovasjon i din virksomhet.

Bli med og gjør en forskjell i barns og unges liv! Meld deg på SMART trenerutdanning i dag!

Ta gjerne kontakt med Henrik for en hyggelig prat på telefon 452 81 085
eller på e-post: henrik.kopstad.arnesen@tonsberg.kommune.no.

Praktisk informasjon:
Oppstart av nytt kull med SMART trenerutdanning er september 2024. Utdanningen går over 4 todagerssamlinger, fra september 2024 til mars 2025 + SMARTfestivalen 2025.

Datoer for samlingene er som følger:

 • 18. og 19. september 2024
 • 13. og 14. november 2024
 • 15. og 16. januar 2025
 • 12. og 13. mars 2025
 • 9. april 2025 – SMARTfestivalen
Siktemålet med SMART trenerutdanning som opplæringsprogram

Opplæringsprogrammet skal bidra til å

 • bygge opp kapasitet i kommuner, virksomheter o.a. til å drive utviklingsprosesser basert på prinsippene og verdiene i SMART
 • skape oppvekstmiljøer der barn og unge gis mulighet til å ta ut sitt potensiale
 • skape gode arbeidsmiljøer der ansatte gis mulighet til å ta ut sitt potensiale
 • bygge opp et robust tverrfaglig fagmiljø for SMART oppvekst
Kompetansemål

Etter endt kurs skal den enkelte deltager kunne:

 • anvende SMART på en selvstendig, og reflektert måte, i egen praksis
 • vite hvordan man kan snu et defensivt tenkesett til et offensivt tenkesett
 • lede ulike prosesser for styrkeidentifisering hos barn, ungdom og voksne
 • lede prosesser for å utvikle positive sosiale ferdigheter hos barn, og sammen med barn.
 • kunne gi opplæring i – og lede prosesser basert på appreciative inquiry sammen med barn, ungdom og voksne
 • lede prosesser for moralsk resonnering
 • gjennomføre ulike former for valuering av et pågående utviklingsarbeid
 • iverksette prosesser som fremmer en positiv dynamikk mellom mennesker i et utviklingsarbeid
Kunnskapsgrunnlaget for opplæringsprogrammet

Kurset vil særlig trekker veksler på teorier, prinsipper og konsepter basert på:

 • positiv organisasjonsforskning
 • positiv psykologi, fagfeltet om signaturstyrker, og konseptet positiv undervisning
 • sosial innovasjon
 • fagfeltet prosessledelse og teamutvikling
 • appreciative Inquiry
 • aksjonsforskning
 • sosial konstruksjonisme
Kompetansebevis

Etter endt kurs vil det bli utstedt kompetansebevis til deltagere som kan dokumentere:

 • 80 % deltagelse
 • Kort praksiblogg / dokumentasjon mellom hver samling.
 • En avsluttende oppsummering (2-3 sider), som inneholder en presentasjon av deltakerens utviklingsarbeid. Det kan eksempelvis være:
  • en metode eller et konsept som er blitt videreutviklet (eller ny-utviklet)
  • resultater fra eget arbeid eller virksomhet som vekker stolthet
  • et problem som er blitt overkommet, eller:
  • en beskrivelse av en viktig erfaring, innsikt eller erkjennelse basert på erfaringer fra utviklingsarbeidet, som har gjort noe med deltageren som menneske
 • Deltakelse på SMART festivalen.
Les om kursholderne her

Påmelding eller spørsmål kan sendes til henrik.arnesen@tonsberg.kommune.no

Gausdal kommune inspirert av SMART

29. april 2024 / SMART Senteret smartoppvekst

Skrevet av Sigrun O. Sørumgård og Elin Øverli Jacobsen
Oppvekst stab, Tønsberg kommune

29 ansatte fra Gausdal kommune tok toget til gamle Re en dag i 2017 og lot seg inspirere på et besøk ved SMARTsenteret. Vel hjemme i Gausdal ble det igangsatt ulike piloter og drøftingsmøter. Begrepet “SMART” ble til “Ung Styrke”. Det var viktig å gjøre det til “sitt eget” for å få eierskap til dette tankesettet å jobbe etter.

Vi blir videre fortalt at det å tenke “Ung Styrke” inn i alt arbeid, inneholder mye av det samme som SMARTprinsippene. Alt er i tillegg forankret både i ledergruppen og ellers i kommunen, men spesielt i Oppvekst. 

Gausdal kommune har ikke eget SMARTsenter, men det er likevel utdannet totalt 7 SMARTtrenere i skrivende stund. 

https://www.gausdal.kommune.no/ung-styrke.504939.no.html

Les også: https://smartoppvekst.no/med-hjerte-for-smart/

Fornøyde SMART-trenere og ledere fra Gausdal kommune koste seg på festivalen.

Velkommen til SMARTfestivalen 2024

8. april 2024 / SMART Senteret smartoppvekst

Tid: Onsdag 17. april 2024
Sted: Støperiet i Tønsberg
Adresse: Rambergveien 11, 3115 Tønsberg

Lunsj er inkludert.

Årets tema er sosial innovasjon. Gjennom verdiene til SMART (styrkefokus, medvirkning, anerkjennelse, relasjoner og trening) vil du få inspirasjon, praktiske tips og faglig påfyll som du kan ta med deg og bruke i hverdagen.

Sosial innovasjon handler om å utvikle nye og bedre løsninger for å imøtekomme store og små behov i samfunnet. Eksempelvis innenfor områder som helse, oppvekst, utdanning, miljø, frivillighet, offentlig tjenesteutvikling og privat næringsliv.

Det som skiller sosial innovasjon fra en vanlig innovasjon, er nettopp det sosiale. En sosial innovasjon er sosial i måten den utvikles på, og i de løsningsforslag som skapes.

SMART som tanke- og verdisett legger til rette for likeverdige dialoger, deltagelse og samskaping for å forske frem de gode varige løsningene.

Påmelding: https://smartoppvekst.no/butikk/smartfestival/smartfestivalen-2024/

Ole Rolfsrud er en av NRKs mest rutinerte ledere av direktesendinger på fjernsyn. Han står fjellstøtt i det journalistiske håndverket, samtidig som humor og raske replikker er et viktig varemerke. De siste ti årene har han vært delaktig i å gjøre sjakk til en norsk folkesport via NRKs svært populære sjakksendinger. Han har i tillegg ledet en rekke direktesendte programmer, som den lørdagssendte publikumssuksessen Alle mot 1. Han har mottatt Kringkastingssjefen språkpris for 2015 og samlagets mediemållagspris for 2016. Rolfsrud har et bredt interessefelt utover sjakk, sport og idrett og er spesielt opptatt av næringslivets plass i samfunnet. Vi er stolte av at han vil lede SMARTfestivalen for andre året på rad.

Erlend Linde-Nielsen går i tredje klasse på Horten vgs. Han ble kjent med SMART allerede på barneskolen og fikk enda mer kjennskap og kunnskap til det på ungdomsskolen. Han kjente på et behov for å jobbe verdibasert også på videregående. Etter å ha vært deltaker på fjorårets SMARTfestival som elevrådsleder tok han initiativ til å starte landets første SMART elevråd på vgs. Vi er skikkelig glade for at Erlend i år skal dele sine erfaringer og være konferansier sammen med Ole Rolfsrud.

Ordfører Frank Pedersen og
kommunedirektør Mette Vikan Andersen fra Tønsberg kommune åpner festivalen.
De er opptatt av at alle skal ha det bra og at Tønsberg kommune skal være en god
kommune for både innbygger og arbeidstaker.

Line Marie Warholm er psykolog, spesialist i klinisk voksenpsykologi. Hun har bred erfaring fra psykisk offentlig helsevern for voksne, sikkerhetspsykiatrien, barne og ungdomspsykiatrien, familievernet, privat praksis og fra rettsvesenet. Hun er forfatter av bøker om barn, ungdom og foresatte, foredragsholder og fast spaltist i Aftenposten.  

Emile Raaen Nordgård er elevrådsleder på Horten vgs. Hun har sammen med Erlend Linde-Nilsen startet opp landets første SMART elevråd på vgs. Hun er opptatt av hvordan man skal legge til rette for at ungdommene skal bli kjent med hverandre, stå opp for hverandre og ta vare på hverandre.

Bodil Bøe Bettum jobber til daglig som virksomhetsleder på Eik og Nes sykehjem. Anders Tyvand jobber som virksomhetsleder for kommunikasjon, begge i Tønsberg kommune. Hver tirsdag er de henholdsvis dirigent og pianist i Tønsberg demenskor. Der jobber de sammen med andre frivillige for at koret skal bidra til gode opplevelser og en følelse av tilhørighet. Bodil tar også årets   lederutdanning som SMART tilbyr.

Eirik Sunde er siviløkonom og daglig leder i Kaldnes AS. Han jobber til daglig aktivt med utvikling og drift av eiendomsprosjekter i Tønsberg og Vestfold. Som en ledende by- og stedsutvikler jobber Kaldnes i tett samarbeid med innbyggere, næringslivet, kommuner og frivillighet med mål om å skape levende inkluderende byer. Sentrale prosjekter i dette arbeidet er bla. Slottsfjellskolen og Slottsfjellfestivalen. Kaldnes har tidligere fått Jordvernprisen for deres arbeid med transformasjon av Kaldnes Vest hvor byutvikling planlegges på lag med naturen.

Ivar Haugstad er utdannet sosialantropolog, med mastergrad fra UIO, og en bachelor i kultur og samfunnsfag fra UIT. Han har støttefag i statsvitenskap, historie, pedagogisk forskningsmetode og psykologisk forskningsmetode. Han har gitt ut to bøker rundt tematikken «Kunsten å virke sammen på jobb». I 13 år har han jobbet som prosessleder, kursholder og foredragsholder rundt samme tematikk, og levert tjenester innenfor blant annet nærings- og reiseliv, offentlig sektor, kultursektoren, oppvekstsektoren og frivilligheten. Nå jobber han på SMART senteret for sosial innovasjon.

Påmelding: https://smartoppvekst.no/butikk/smartfestival/smartfestivalen-2024/

SMARTe tips fra Fjære skole i Grimstad

7. april 2024 / SMART Senteret smartoppvekst

Elisabeth Stryken er tidligere deltaker på SMART trenerutdanning. Hun jobber til vanlig som sosiallærer på Fjære skole i Grimstad, og her deler Elisabeth praktiske konkrete tips som hun gjennomfører med sine elever:

SMART-avbrekk

I hele klasser eller større grupper kan man utføre «SMART-avbrekk» når man ønsker å få et lite avbrekk med et positivt fokus. Noen undervisningstimer kan være lange, da kan det være fint med en liten pause fra faget, og heller rette søkelyset på egenskapene til elevene.

«SMART-avbrekket» utføres slik:

 • En elev trekker en «SMART egenskap»
 • Denne eleven leser egenskapen høyt for hele klassen/gruppen
 • Elevene skal sitte sammen to og to, eller tre og tre, og fortelle om en gang de selv opplevde å enten bruke egenskapen selv, eller at de var i en annen situasjon der egenskapen kom tydelig frem.
 • Alle skal få mulighet til å fortelle, og de som lytter skal anerkjenne.
 • Her bestemmer klasselederen selv hvor mange minutter de skal få.
 • Elevene kan selv bestemme om de vil fortelle videre i plenum, hvis klasselederen åpner for dette.

Dette «SMART-avbrekket» kan gjøre så elevene øker fokuset sitt på det faglige arbeidet, da de får en liten, fornuftig pause. Og de blir mer bevisst på sine egne styrkeegenskaper når de deler med andre. Det er også en sosial aktivitet, der elevene øver på å samtale om sosiale funksjoner, de må øve seg på å anerkjenne og de må øve seg på å være gode lyttere.

SMART-lekse

«SMART-lekse» kan gis til alle elevene i hele klasser, til grupper eller til enkeltelever.

Jeg har brukt det som lekse til enkeltelever som jeg har ukentlige samtaler med. Dette har vært brukt som et ledd i å øke selvtilliten til elever som trenger å booste seg selv, sammen med familien.

Slik bruker jeg «SMART-lekse»:

 • I samtale med elev tar vi frem en egenskap som vi samtaler om. Hva betyr egenskapen, hvordan kan denne egenskapen brukes og hvordan bruker eleven denne egenskapen?
 • I samtalen forteller både jeg og eleven om en hendelse der egenskapen er fremtredende.
 • Eleven får med seg den egenskapen hjem, laminert.
 • Leksen blir at eleven skal ta egenskapen frem ved middagsbordet, frokostbordet eller andre stunder eleven er sammen med familien sin. Eleven sin oppgave blir å både forklare hva egenskapen er og fortelle en historie der egenskapen ble brukt. Så kan familien gjør det samme.

«SMART-lekse» er en fin samtale-starter for familiene. Det er med på å øke selvtillit, samt øve seg på å gi anerkjennelse til hverandre. Når familiene bruker de ulike karakteregenskapene i det daglige, vil dette kunne føre til at det blir en større del av det daglige språket som igjen kan være med på å fremme gode valg, verdier og holdninger.

Fokus på å holde orden i garderoben

17. mars 2024 / SMART Senteret smartoppvekst

På 7. trinn ved Ekeberg skole i Holmestrand kommune jobber Mariann Solberg som kontaktlærer. Hun er også deltaker på SMART trenerutdanning. Mariann har her beskrevet hvordan klassen jobber systematisk og målrettet for å holde god orden i garderoben:

Selv om klassemiljøet i 7B er bra, er det likevel ting vi trenger å jobbe med. Orden for eksempel – der har vi litt å gå på😉 Jeg laget et system der elevene kan oppnå stjerner når gangen og plassen ser ryddig og ordentlig ut. For å få til det hadde vi en SMARTtime der vi snakket om hvilke karakteregenskaper vi trenger å ta i bruk for at vi sammen skal klare å holde orden rundt oss. Elevene ville ha med fire karakteregenskaper i dette arbeidet. Ansvarsbevissthet, hjelpsomhet, respekt og samarbeid. Ansvarsbevissthet ville de ha med fordi alle må ta ansvar for sine ting. Hjelpsomhet fordi ikke alle har like forutsetninger for å få det til og da må vi kanskje hjelpe hverandre med vennlige påminnelser. Elevene ville også ha med respekt fordi man bør vise respekt for den jobben renhold gjør hver dag. Det er vanskelig å vaske når ting ligger på gulvet. Og til slutt var de enige om at for å få til dette trengs det en god dose samarbeid.

På bildene ser dere stjerneveggen vår og rosen vi fikk av renhold etter å ha jobbet litt med dette.

SMART YATZY

14. mars 2024 / SMART Senteret smartoppvekst

Fører til gode samtaler om ulike egenskaper.

For 2 – 6 spillere.

I SMART yatzy handler det om å samle poeng, samtidig som det skal føre til gode samtaler om ulike egenskaper underveis i spillet. 

Utstyr: Yatzy ark, 5 x terning, blyant.

Slik spiller man: 
Før spillet begynner velger spillerne om det skal spilles tvungen eller fri yatzy. Ved tvungen yatzy følger spillerne de ulike oppgavene på yatzyarket fra toppen og ned. Velger spillerne fri yatzy kan hver enkelt selv velge i hvilken rekkefølge man løser oppgavene. 

Hver spiller har tre kast pr. runde. Man trenger ikke å bruke alle kastene dersom man får det man ønsker etter første eller andre kast. De ulike terningkombinasjonene er som følger: 

 • Enere – gir samme antall poeng som øynene på enere viser. 
 • Toere – gir samme antall poeng som øynene på toere viser. 
 • Treere – gir samme antall poeng som øynene på treere viser. 
 • Firere – gir samme antall poeng som øynene på firere viser. 
 • Femmere – gir samme antall poeng som øynene på femmere viser. 
 • Seksere – gir samme antall poeng som øynene på seksere viser. 
 • Bonus – Når tallkombinasjonene 1 – 6 er gjennomført er det mulig å få 50 poeng i bonus ved å fortelle om en gang man brukte en av egenskapene knyttet til tallene ovenfor. Man velger selv hvilken egenskap. 
 • SUM 1 – Legg sammen poengsummen fra tallene 1 – 6 + bonusoppgave.
 • 1 par – To like terninger gir samme antall poeng som øynene viser + 5 poeng om oppgaven  besvares. Dersom man ikke får ett par etter tre kast får man 5 poeng ved å besvare oppgaven. 
 • 3 like – Tre like terninger gir samme antall poeng som øynene viser + 5 poeng om oppgaven  besvares. Dersom man ikke får tre like etter tre kast får man 5 poeng ved å besvare oppgaven. 
 • Hytte – Tre like + to like terninger gir samme antall poeng som øynene viser + 5 poeng om  oppgaven besvares. Dersom man ikke får hytte etter tre kast får man 5 poeng ved å besvare oppgaven. 
 • YATZY – Fem like terninger gir 50 poeng + 10 poeng om oppgaven besvares. Dersom man  ikke
  får YATZY etter tre kast får man 10 poeng ved å besvare oppgaven. 
 • SUM 2 – Legg sammen poengsummen fra SUM 1 + de fire siste oppgavene. 

SMARThjulet

3. mars 2024 / SMART Senteret smartoppvekst

Ved SMARThjulet velger man seg ut oppgaver å gjennomføre innenfor en bestemt tidsperiode, for eksempel fra mandag til fredag. Når oppgaven er gjennomført handler det om å reflektere over hvilke egenskaper som var i bruk ved den aktuelle oppgaven.

Vi håper SMARThjulet bidrar til fokus på god praksis hvor man setter trening i system. Vi håper også at SMARThjulet bidrar til gode samtaler hvor man sammen reflekterer og tar ulike perspektiv:

 • Hva gjorde det med meg?
 • Hva gjorde det med den/de andre?

SMARThjulet – blå

 • Spør noen som trenger det om de vil være med i leken.
 • Tegn en hyggelig tegning til en venn.
 • Gjør noe hyggelig for en i familien.
 • Si noe positivt om deg selv til en annen.
 • Si til noen at du liker de og fortell hvorfor.
 • Vis godt samarbeid med en eller flere.
 • Ta ansvar for miljøet og fortell noen hva du har gjort.
 • Smil og si hei til de du ikke kjenner så godt.

SMARThjulet – grønn

 • Fortell til en annen om en gang du viste mot.
 • Si til noen at du liker de og fortell hvorfor.
 • Fortell en du kjenner hva du synes h*n er god til.
 • Lær deg en vits og fortell den til andre.
 • Skriv tre ting som du er takknemlig for og fortell det til noen.
 • Si noe positivt om deg selv til en annen.
 • Spør noen som trenger det om de vil være med i leken.
 • Vær hjelpsom mot noen uten at de spør først.

SMARThjulet – rød

 • Spør noen om hvordan de har det.
 • Spør noen som trenger det om de vil være med i leken.
 • Gjør noe hyggelig for en voksen.
 • Skriv en koselig hilsen til en i familien.
 • Hold opp døren for andre.
 • Si til noen at du liker de og fortell hvorfor.
 • Få noen som trenger det til å bli i godt humør.
 • Gi bort en klem til en som du tror trenger det.

Nasjonal nyhet! Vi søker 15 SMARTis!

25. februar 2024 / SMART Senteret smartoppvekst

Har du lyst til å være tettere på SMARTsenteret?
SMART praktiseres i hele landet, og vi tror at det å kunne opprette kontakt og et nettverk for ildsjeler vil være verdifullt for både deg og oss. Vi søker nå EN SMARTis fra hvert fylke som blir et del av et nasjonalt nettverk.

Hva er en SMARTis?
 • En som brenner for å jobbe for å forløse barn og unges potensiale.
 • En som har lyst til å bli kjent med andre som jobber SMART.
 • En som har lyst til å dele erfaringer med det å jobbe SMART.
 • En som har lyst til å få inspirasjon fra andre som jobber SMART.

En SMARTis vil ikke få betalt, men vil bli kjent med og ha jevnlig kontakt med SMARTsenteret. Etter utvelgelsen kommer vi til å invitere til en oppstartssamtale, denne kan være fysisk eller digital, avhengig av hvor i landet du bor. Vi skal ha to digitale møter før sommeren med nettverket (de 15 SMARTisene), og så legger vi høstens plan sammen.  

Kartkilde: regjeringen.no

Dette skal være et lavterskeltilbud som gjør at vi blir kjent på kryss og tvers, og at SMARTsenteret kan være en støtte for deg i ditt arbeid (alt er gratis). Utover dette blir kontakten og nettverket det vi gjør det til sammen. Her er det uante muligheter!

Så hvis DU vil bli en SMARTis, send en uforpliktende mail til linn.tveiten@tonsberg.kommune.no med en begrunnelse innen 29.februar 2024.

Vi gleder oss til å høre fra deg🤩

SMARTe tips fra 5. trinn på Ringshaug skole

13. februar 2024 / SMART Senteret smartoppvekst

Emilie Øhre jobber som kontaktlærer på 5. trinn ved Ringshaug skole i Tønsberg kommune. Hun er også deltaker på SMART trenerutdanning og her beskriver Emilie hvordan hun jobber i klasserommet, samt hvordan hun involverer foresatte:

Målet med å melde meg på SMART-trenerutdanning var egentlig for å utfordre meg selv til å gjøre noe jeg syntes er ubehagelig. Helt ærlig så var jeg ganske nervøs i det jeg møtte opp på Teie Hovedgård, men det gikk fort over da de gode menneske i SMART hadde lagt til rette for nettopp dette.

Som sagt var målet mitt å jobbe med meg selv, slik at jeg skulle bli en tryggere- og bedre lærer. Etter to dager på Teie Hovedgård fant jeg fort ut at SMART handler mye om meg som lærer, men også elevene. Det å gi elevene verktøy til å mestre en hverdag der man ofte møter på ting man ikke mestrer, og lage undervisning som bidrar til motivasjon og glede.

Starten på SMART-boka

I mitt eget utviklingsarbeid ønsket jeg å ha fokus på lekpreget læring med mål om et bedre klassemiljø. Med inspirasjon fra Gliseboka som ble vist på kurset, ønsket jeg å lage noe av det samme på 5.trinn. Jeg lagde bilderamme for hver av karakterstyrkene og elevene fikk i oppgave å velge ut den de mente passet best til seg selv. Dette ble en prosess og vi startet med å gjennomgå noen av egenskapene i fellesskap. Videre fikk elevene i oppgave å gi en karakterstyrke til læringsvennen sin med en utfyllende begrunnelse. Dette ble en positiv opplevelse for flere av elevene og det var mange som ønsket å lese opp sin begrunnelse for hele klassen (med samtykke fra læringsvenn). Når elevene skulle gi seg selv en karakterstyrke i neste del av prosessen var der flere som byttet karakterstyrke ut ifra begrunnelsen de hadde fått fra sin læringsvenn. De hadde også fått beskjed om at de måtte klare å skrive en liten tekst om hvorfor akkurat denne egenskapen passet dem selv.

Det var interessant å se hvilke egenskaper elevene valgte til seg selv og beskrivelsen. Det var mange som valgte karakterstyrken «humor». Dette oppfattet jeg som en enkel løsning for elevene, men det ble fort problematisk når de skulle skrive èn side om hvorfor de har valgt egenskapen humor. Derimot ble det enklere for de elevene som valgte karakteregenskaper hvor de hadde konkrete begrunnelser.

I denne prosessen lærte jeg mye om elevene. Dette er et trinn jeg kjenner godt til fra før av, og det var derfor veldig gøy å lære noe nytt om dem. Denne eleven hadde for eksempel et kjempestort engasjement for å lage armbånd, og det ble en ny måte for meg å få skape en dypere relasjon med eleven.
(Kanskje det blir en ekstraoppgave med å lage armbånd om ikke så lenge? :D)

Derimot ble denne begrunnelsen en bekreftelse på min oppfattelse av eleven. Det var likevel fint å se at eleven klarte å sette ord på en kjempegod egenskap og begrunne hvorfor han opptrer slik han gjør.

SMART foreldremøte

Ikke lenge etter at SMART-bøkene var ferdige skulle vi på 5.trinn ha foreldremøte. I snakk med en kollega fikk jeg tipset om å vise frem bøkene elevene hadde laget.
Neste oppgave ble derfor å gi en eller flere foreldre (eller et annet familiemedlem) en karakteregenskap. Kriteriene var like som i forrige oppgave, de måtte komme med en utfyllende begrunnelse for egenskapen de gir.

Elevene fikk vite at foreldrene skulle få lese teksten på foreldremøte. Det elevene ikke visste var at foreldrene også kom til å få i oppgave om å gi en karakterstyrke tilbake. Dette måtte planlegges godt da det ikke er alle foreldre som kommer på foreldremøte. Vi løste dette med at læreren skulle gi en karakteregenskap og begrunnelse til eleven.

Det ble enkelt for foreldrene å se hvor de skulle sitte i klasserommet da Smart-bøkene lå klare på pultene. Det ble også fort ganske stille når foreldrene åpnet bøkene og leste hva barnet deres hadde skrevet.

Det var noen elever som ville vise meg hva foreldrene deres hadde skrevet. Her er ett eksempel fra en pappa:

Elevene fikk tilbake SMART-boken på starten av dagen når de hadde stillelesning. De fikk beskjed om at det var en tekst de måtte lese i boka og at denne var personlig, det var derfor ikke lov å lese i hverandres bøker. Dette var med baktanke om at noen hadde fått en tekst fra lærer og ikke familiemedlem/foreldre.
Denne prosessen ble tidkrevende da jeg valgte å gjøre det på hele trinnet, men det bidro til at jeg fikk se elevene på en ny måte og bli bedre kjent med dem. Målet er at denne boken skal skille seg ut og bli en «styrkebok» som elevene kan ha med seg videre.

En liten påminnelse for elevene når de skal ut i garderoben, VI ER EN SMART klasse!

Like egenskaper på en A4 side – nynorsk

8. februar 2024 / SMART Senteret smartoppvekst

Alle 20 karakteregenskapene på ett A4 ark har lenge vært tilgjengelig på hjemmesiden.

På bakgrunn av ønsker fra dere praktikere, så har vi nå også laget A4 ark med like egenskaper på en side. Nedenfor finner du samtlige egenskaper på hvert sitt ark, samt ett ark som inneholder alle 20.