Hjem   /   SMARTe filmerTB   /   SMART ringen – Ellen Kristine Bjørnsen, Ringshaug skole

SMART ringen – Ellen Kristine Bjørnsen, Ringshaug skole


SMART ringen er en øvelse vi har gjennomført med barn fra 1. klasse og oppover. Den er også brukt i arbeid med personalet og blant foresatte på foreldremøter.

Det handler om å lete etter suksesser i eget liv, finne en karakteregenskap som passer til seg selv i denne situasjonen og fortelle om den til andre.

Ellen Kristine Bjørnsen forteller hvordan hun bruker SMART ringen i sin klasse og da spesielt i oppstarten etter ferier.

Metodebeskrivelse: https://smartoppvekst.no/smart-ringen/