Hjem   /   SMARTe filmerTB   /   Bruk av SMART oppvekst 3 – Ida Pernille Bugge, Haga skole

Bruk av SMART oppvekst 3 – Ida Pernille Bugge, Haga skole


Bøkene i SMART oppvekst er praktiske verktøy hvor man leser historier og samtaler om gode egenskaper. Dette er historier barna kjenner seg igjen i og temaene handler blant annet om vennskap, skilsmisse, det å streve med skolearbeidet, lekser, å sette grenser, være ærlig osv.

Ida Pernille Bugge er lærer ved Haga skole. Hun forteller her hvordan hun bruker historiene fra SMART oppvekst 3 i sin klasse og om hvordan hun innfører språket om egenskapene.

Metodebeskrivelse: https://smartoppvekst.no/smart-oppvekst-bokene-metodebeskrivelse/

Bok SMART oppvekst 3