Hjem   /   SMARTe filmerTB   /   Hemmelig SMART venn – Ellen Kristine Bjørnsen, Ringshaug skole

Hemmelig SMART venn – Ellen Kristine Bjørnsen, Ringshaug skole


Hemmelig venn har tradisjonelt gått ut på å si hyggelige ting til eller gjøre hyggelige ting for en venn. Ved hemmelig SMART venn er oppgaven annerledes.

Hemmelig SMART venn er en metode hvor man skal trene på å se positive ting ved hverandre i løpet av en bestemt periode. Når perioden er over skal man velge en egenskap som betegner sin hemmelige SMART venn, samt begrunne hvorfor man har valgt denne.

Ellen Kristine Bjørnsen er lærer på Ringshaug skole. Her kan du høre Ellen Kristine fortelle hvordan hun jobber med Hemmelig SMART venn i klasserommet.

Metodebeskrivelse:
https://smartoppvekst.no/hemmelig-smart-venn/