Hjem   /   NyheterSMARTe filmerTB   /   SMART ringen – Nina Dunseth, Mokollen skole

SMART ringen – Nina Dunseth, Mokollen skole


SMART ringen er en øvelse vi har gjennomført med barn fra 1. klasse og oppover. Den er også brukt i arbeid med personalet og blant foresatte på foreldremøter.

Det handler om å lete etter suksesser i eget liv, finne en karakteregenskap som passer til seg selv i denne situasjonen og fortelle om den til andre.

Nina Dunseth har jobbet som lærer på Mokollen skole. Hun forteller hvordan hun bruker SMART ringen på engelsk sammen med elevene.

Metodebeskrivelse:
https://smartoppvekst.no/smart-ringen/