Hjem   /   SMARTe filmerTB   /   SMART oppvekst 2

SMART oppvekst 2


Egner seg godt for barn i alderen 6 – 8 år.

Et språk om styrker og gode egenskaper er til god hjelp for å styrke selvfølelsen og for å utvikle et fellesskap der ALLE føler seg inkludert. Her kan historiene i SMART oppvekst bøkene være til stor hjelp.

Bøkene i SMART oppvekst er praktiske verktøy hvor man leser historier og samtaler om gode egenskaper. Dette er historier som barna kjenner seg igjen i. Temaene handler blant annet om vennskap, skilsmisse, det å streve med skolearbeidet, lekser, å sette grenser, være ærlig osv.

De ulike bøkene er tilpasset alder, og SMART oppvekst 2 egner seg godt for barn i alderen 6- 8 år.

Metodebeskrivelse: https://smartoppvekst.no/smart-oppvekst-bokene-metodebeskrivelse/

Bok SMART oppvekst 2