20 karakteregenskaper

Følgende 15 karakteregenskaper brukes i ART og er utviklet av S. Salmon:

Mot, omsorg, hjelpsomhet, samarbeid, ansvarsbevissthet, selvkontroll, tålmodighet, utholdenhet, respekt, takknemlighet, humanisme, ærlighet, integritet, selvtillit, målrettethet.

Følgende 5 karakteregenskaper har vi utledet fra de 24 signaturstyrkene i positiv psykologi:

Humor, lærelyst, nysgjerrighet, kreativitet og lederevner.

Alle 20 karakteregenskaper på hvert sitt ark i A4-størrelse (pdf)

Alle 20 karakteregenskaper på samme ark i A3-størrelse (pdf)

Alle 20 karakteregenskaper UTEN TEGNING på hvert sitt ark i A4-størrelse (pdf)

Nynorsk:

Dansk:

Alle 20 karakteregenskaper PÅ DANSK på hvert sitt ark i A4-størrelse (pdf)

Alle 20 karakteregenskaper PÅ DANSK på samme ark i A3-størrelse (pdf)

Engelsk:

Alle 20 karakteregenskaper PÅ ENGELSK på hvert sitt ark i A4-størrelse (pdf)

Alle 20 karakteregenskaper PÅ ENGELSK på samme ark i A3-størrelse (pdf)

Alle 20 karakteregenskaper PÅ ENGELSK OG NORSK på hvert sitt ark i A4-størrelse (pdf)

Fransk:

Alle 20 karakteregenskaper PÅ FRANSK på hvert sitt ark i A4-størrelse (pdf)

Polsk:

Alle 20 karakteregenskaper PÅ POLSK på hvert sitt ark i A4-størrelse (pdf)

Alle 20 karakteregenskaper PÅ POLSK OG NORSK på hvert sitt ark i A3-størrelse (pdf)

Spansk:

Swahili:

Tysk:

Ungarsk:

Alle 20 karakteregenskaper PÅ UNGARSK på hvert sitt ark i A4-størrelse (pdf)

Alle 20 karakteregenskaper PÅ UNGARSK på samme ark i A3-størrelse (pdf)