Hjem   /   BarnehageBlogg   /   Vang barnehagene inspirerer

Vang barnehagene inspirerer


Vang barnehagene har jobbet systematisk med SMART oppvekst over flere år. Det er veldig inspirerende å oppleve så godt ledede prosesser der alle kan få inspirasjon og oversette STYRKEFOKUS, MEDVIRKNING, ANERKJENNELSE, RELASJONSFOKUS og TRENING inn i sin avdeling og i sin praksis. Heidi Lynge Kvale tar SMART utdanningen der hun holdt et flott innlegg om hvordan de jobbet med ansattes medvirkning gjennom bruk av veikart. Her kommer en liten teaser: 

Vi brukte en halv planleggingsdag på å lage et veikart, for barnehagene i Vang. Vi gikk sammen avdelingsvis i de to barnehagene, og jobbet med drømmen til personalgruppen. Vårt fokus var: Hva ønsker vi å oppnå med smart oppvekst dette barnehageåret?

Heidi og Yvonne viser her et eksempel på veikart slik at det skal bli enklere for ansatte å lage sitt eget:

Etter alle på hver avdeling hadde skrevet ned sin drøm, fant vi sammen ut hvilken veg vi skulle gå for å komme dit. Vi designet samtalene, slik at alle fikk komme med sine tanker og være med på å forme veikartet.
Inn i samtalene ble det lagt opp til at samtalene skulle handle om delmål på veien, eventuelle hindringer en kan møte og hvilke feiringer en ønsker når delmål nås.

Vi avsluttede med at vi gikk sammen storbarn-storbarn og småbarn-småbarn fra begge barnehagene, for å komme med tips, ideer og konstruktiv kritikk. Vi har så mye å lære av hverandre. Da handler det om å bygge et klima der vi tør å dele og til og med spørre om hjelp når en står fast.

Virket som om det ble en bra dag med mange gode diskusjoner 🙂