Hjem   /   BarnehageBloggNyheter   /   Uka’s SMARTing

Uka’s SMARTing


Mona Halvorsen jobber i Brår barnehage, Tønsberg kommune. Hun beskriver her hvordan hun sammen med sine kollegaer jobber med UKA’S SMARTING i barnehagen:

Denne metoden kan brukes på alderen 1 – 6 år. Hensikten med denne metoden er at man har fokus på 1 barn i barnegruppa en hel uke. I denne metoden kan både barn og voksne gi egenskaper til barnet i fokus.

Denne metoden kan ha mange navn, her er det bare å ta i bruk kreativiteten og fantasien. Vi kaller denne metoden hos oss i vår barnehage for ukas smarting. Vi lager plakater til hvert barn med barnets navn ofte relatert til vår prosjektjobbing. Vi gjør denne metoden på to forskjellige måter etter som personalet har fått bedre kunnskap med smartarbeid jobbing.

Hvordan metoden gjøres hos oss når personalet velger egenskap:

 • Barnet er i fokus en uke av gangen. Barnet trekkes hver mandag.
 • Personalet leter etter gode ting/hendelser/situasjoner barnet gjør i løpet av denne uka.
 • Personalet velger selv hvilken egenskap barnet skal få og beskriver hendelsen/situasjonen på egenskapen.
 • I slutten av uken har avdelingen egen smartsamling hvor barnet som har vært i fokus denne uka får sin plakat.
 • Hver av de voksne som har gitt barnet en egenskap leser selv opp begrunnelsen for hvorfor barnet fikk nettopp denne egenskapen.

Hvordan metoden gjøres hos oss når barna og personalet velger egenskaper til ukas smarting:

 • Denne metoden krever at man har jobbet en del med smart arbeid både i personalgruppa og i barnegruppa.
 • Denne metoden er lurt å bruke på litt større barn, passer fint til alderen 3-5år.
 • Ukas smarting trekkes hver mandag.
 • Personalet leter etter gode ting/hendelser/situasjoner barnet gjør i løpet av denne uka.
 • Personalet velger selv hvilken egenskap barnet skal få og beskriver hendelsen/situasjonen på egenskapen.
 • I slutten av uken har avdelingen egen smartsamling hvor barnet som har vært i fokus denne uka får sin plakat.
 • Hver av de voksne som har gitt barnet en egenskap leser selv opp begrunnelsen for hvorfor barnet fikk nettopp denne egenskapen.
 • De andre barna i samling forteller hvilke gode ting de har sett at barnet har gjort. Personalet legger frem egenskapene som de andre barna forteller om og setter disse på plakaten til barnet.
 • Ukas fokusbarn kan også fortelle noe barnet er stolt over som barnet har gjort denne uka og velge sin egen egenskap.
 • Det er din jobb som voksen å få frem de gode situasjonene som barna forteller om. Få frem konkrete situasjoner. Still gjerne åpne spørsmål som «så flott at du så det, fortell litt mer. På hvilken måte viste Truls omsorg? Hva gjorde Truls når han viste omsorg? Dette er spørsmål man kan stille for å få frem konkrete situasjoner fra barna.