Hjem   /   BarnehageBloggNyheterSFOSkole   /   Ukas kollega

Ukas kollega


Joachim Normannseth jobber som lærer på Kongseik ungdomsskole i Tønsberg kommune, og han tar også SMART trenerutdanning dette året. Med prosjektet “ukas kollega” beskriver Joachim hvordan de som team løfter frem hverandre i hverdagen:

Jeg har startet et “Ukas kollega”-opplegg på 8. trinn. Henger plakat på innsiden av døra på teamrommet. Andre kolleger skal klistre opp minst én SMART-egenskap og gjerne med forklaring på hvorfor. Viktig å løfte frem hverandre, som igjen bidrar til å løfte ungdommene. Første deltaker er allerede rørt til tårer. Ny kollega hver uke.

Vekas kollega

Lene Husebø jobber som lærer på Søfteland skole i Bjørnafjorden kommune. Hun går også på SMART trenerutdanning og har latt seg inspirere av Joachim. Lene skriver:

Etter førre samling med SMART oppvekst vart eg inspirert tipset om “ukas kollega”. På Søfteland skule er vi nå i gang med “Vekas kollega”. Veldig godt mottatt av personalet.