Hjem   /   SMART egenskapeneTålmodighetTB   /   Tegneoppgave

Tegneoppgave


Tålmodighet trenger vi når vi må vente på noe.

Det er mange måter å vise tålmodighet på.
Her er mulige tegneoppgaver:

  • Tenk på en gang du viste stor tålmodighet ved å vente på noe du hadde veldig lyst til. Hva skjedde? Hva gjorde du og de andre? Lag en fin tegning som viser dette.
  • Er det noen ganger du må være tålmodig i timene? Lag en fin tegning som viser dette.
  • Av og til kan en komme opp i situasjoner der har vist nok tålmodighet. Da må en løse situasjonen på en god måte. Tegn en gang du har vært i en slik situasjon eller en tenkt situasjon.

Slik kan du fortsette å lage gode tegneoppgaver som er et godt utgangspunkt for refleksjon og samtale.

Tegn og fortell

Stikkord for samtale for at det skal bli så konkret som mulig: 

  • Hva gjorde du?
  • Hva var situasjonen?
  • Hvor var du? Var du hjemme? På skolen? Ute?
  • Hvordan var ansiktet ditt? Hvordan var ansiktet til de andre som kanskje var med?

Legg på det du tenker er viktig for at barna skal få ideer og bli motivert for tegneoppgaven. 

Etterarbeid

Tegningen er fin å ha som utgangspunkt for videre samtaler. Nå har det åpnet seg nye tanker rundt egenskapen tålmodighet. De har koblet den videre inn i sitt liv og egne erfaringer. Samtalene kan dreie seg om hva som skjedde, hvilke følelser man tror personene har, hva som kanskje skjedde i etterkant osv. Evnen til å sette seg inn i hvordan andre mennesker opplever en situasjon er avgjørende når en skal opprette og vedlikeholde nære relasjoner til andre.

Disse samtalene kan foregå mellom voksen – barn eller barn – barn i mellom. Tegningene egner seg også flott til utstilling når det er lagt ned mye arbeid.