Hjem   /   HumorSMART egenskapeneTB   /   Skalering – refleksjon over veien mot målet

Skalering – refleksjon over veien mot målet


Når klassen har satt seg mål og bestemt tiltak så er det viktig å sjekke om det oppleves at man er på rett vei og reflektere over veien videre. I disse samtalene er det SMART å ha styrkefokus (hovedfokus på situasjoner der man opplever at det fungerer fint), medvirkning, anerkjennelse lever (også for at en kan glemme seg eller ikke få det til så bra som man ønsker), relasjonsfokus og virkelig trene systematisk. En måte å gjøre det på er skalering.

Skalering kan skje skriftlig på pulten og i relasjonelle samtaler.
Her følger et eksempel der barna forflytter seg fysisk. Du må oversette og gjøre det på din måte.
Vi tenker oss at klassen har bestemt følgende delmål: Vi ler med hverandre og ikke av hverandre.
Vi lager en tenkt linje der 1 er i den ene enden og 5 er i den andre.
Oppgave til barna: Still deg på en tenkt plass der 1 betyr at vi i veldig liten grad får dette til, mens på 5 er vi veldig gode til det.
Når de står på et tall kan vi stille spørsmål som gjør at de samtaler to og to og i plenum. Spørsmålene bør være av positiv og offensiv karakter: Her er noen forslag ut fra tenkte mål: Vi ler med hverandre og ikke av hverandre.

 • På en skala fra 1 fra 1 til 5, hvor god synes du at klassen når det gjelder å ha god humor sammen (der vi ler med hverandre og ikke av hverandre)? 1 er i svært liten grad og 5 er veldig mye av det.
 • Hva er det som får deg til å smile, le og bli i godt humør?
 • Fortell om en gang du opplevde at dere hadde mye humor sammen. Hva skjedde?
 • Hvilke tanker og følelser får du når du opplever slike humørfylte situasjoner?
 • Er det noen du opplever i klassen som spesielt gode til skape god humor som gjør at vi ler sammen? Hva er det hun eller han gjør som skaper denne gode stemningen?
 • Av og til kan det bli for mye humor. For noen kan det ta litt av. Hvordan tenker du at vi skal si fra til hverandre når en opplever at det går litt for langt eller kanskje utover noen?
 • Hva tenker du dere kan gjøre mer av eller annerledes hvis vi skal skalere et trinn opp neste gang vi har disse samtalene?
 • På en skala fra 1 til 5 (der 5 er topp), hvor god synes du at du er når det gjelder å skape god humor der vi ler med hverandre og ikke av hverandre?
 • Hva er det du gjør når du skaper god humor rundt deg?
 • Fortell om en gang du skapte glede og latter rundt deg. Hva skjedde?
 • Hvordan opplevde du denne situasjonen? Hvilke tanker og følelser fikk du?
 • Hvordan ønsker du at andre skal si fra til deg hvis noen synes humoren din går litt for langt eller det kanskje blir litt for mye?
 • Hva kan du gjøre fram til neste gang vi snakker om humor for å skalere et trinn høyere. Kanskje du ikke har tanke om å skalere høyere fordi det fungerer fint som det gjør. Hva kan du i så fall gjøre for å opprettholde denne skaleringen?

Dette var spørsmål laget ut fra et konkret tenkt delmål. Bruk bare noen spørsmål av gangen. Prosessen kan gjentas flere ganger med ulike spørsmål og på ulike måter, f.eks. spørsmål på ark, individuell refleksjon og relasjonelle samtaler.

NB. Du lager dine spørsmål ut fra hva klassen har bestemt å jobbe med. Kanskje noen av disse spørsmålene kan være til inspirasjon?

Vi trår alle feil av og til. Klarer vi å ha en åpenhet og gode samtaler så øker sannsynligheten for at barna virkelig vill endring. Det er de som har bestemt, det er de som planlegger og jobber seg fram mot målet. Når pekefingeren og formaningene kommer så opplever eleven at det I større grad er de ansattes prosjekt.

Dette var et eksempel på hvordan man kan holde liv i prosessen over lang tid. Du finner flere eksempler i SMART oppvekst 3, under kapitlet Drømmeklassen.