Hjem   /   MålrettethetSMART egenskapeneTB   /   Skalering – refleksjon over veien mot målet

Skalering – refleksjon over veien mot målet


Når klassen har satt seg mål og bestemt tiltak så er det viktig å sjekke om det oppleves at man er på rett vei og reflektere over veien videre. I disse samtalene er det SMART å ha styrkefokus (hovedfokus på situasjoner der man opplever at det fungerer fint), medvirkning, anerkjennelse lever (også for at en kan glemme seg eller ikke få det til så bra som man ønsker), relasjonsfokus og virkelig trene systematisk. En måte å gjøre det på er skalering.

Skalering kan skje skriftlig på pulten og i relasjonelle samtaler.
Her følger et eksempel der barna forflytter seg fysisk. Du må oversette og gjøre det på din måte.
Vi tenker oss at klassen har bestemt følgende konkrete tiltak: Vi jobber målrettet for å få et klassemiljø der ALLE har det fint.
Vi lager en tenkt linje der 1 er i den ene enden og 5 er i den andre.
Oppgave til barna: Still deg på en tenkt plass der 1 betyr at vi i veldig liten grad opplever arbeidsro, mens på 5 er vi veldig gode til det.
Når de står på et tall kan vi stille spørsmål som gjør at de samtaler to og to og i plenum. Spørsmålene bør være av positiv og offensiv karakter: Her er noen forslag ut fra tenkte mål: Vi jobber målrettet for å få et klassemiljø der ALLE har det fint.

 • På en skala fra 1 fra 1 til 5, hvor god synes du at klassen er til å jobbe målrettet med klassemiljøet?
 • Hva synes du om målet dere har satt opp? Hva liker du godt ved dette målet?
 • Hvilke gode ting opplever du at dere har gjort i planleggingsfasen?
 • Hva er du mest fornøyd med når det gjelder arbeidet med å skape et klassemiljø der alle har det bra?
 • Er det noen du synes har gått foran og jobbet skikkelig godt målrettet? Hvem er det og hva er det hun eller han har gjort som du liker godt?
 • På hvilken måte opplever du at læreren er med på en målrettet innsats? Hva er det hun/han gjør av gode ting?
 • Hvilke tanker og følelser får du når du opplever at hele klassen virkelig tar tak og jobber målrettet sammen?
 • Hvilke tanker og følelser kan du få hvis du opplever at noen jobber målrettet med klassemiljøet, mens andre ikke følger opp eller kanskje saboterer?
 • Neste gang vi skalerer skal vi opp et trinn. Hva tenker du at dere kan gjøre mer av eller kanskje annerledes da?
 • Hva kunne du tenke deg at læreren hadde gjort mer av eller kanskje annerledes?
 • På en skala fra 1 til 5, hvor god synes du at du er til å jobbe målrettet mot et klassemiljø der alle har det fint?
 • Hva er det du opplever at du får bra til i denne prosessen?
 • Fortell om en gang der du virkelig var målrettet. Hva skjedde?
 • Hva tenker du at du kanskje kan gjøre mer av eller annerledes for å skalere et trinn høyere neste gang vi tar en slik runde igjen?
 • Vi kan alle glemme oss eller gjøre feil. Hva tenker du at de andre skal si eller gjøre for å minne deg på hva vi er blitt enige om?

Dette var spørsmål laget ut fra et konkret tenkt delmål. Bruk bare noen spørsmål av gangen. Prosessen kan gjentas flere ganger med ulike spørsmål og på ulike måter, f.eks. spørsmål på ark, individuell refleksjon og relasjonelle samtaler.

NB. Du lager dine spørsmål ut fra hva klassen har bestemt å jobbe med. Kanskje noen av disse spørsmålene kan være til inspirasjon?

Vi trår alle feil av og til. Klarer vi å ha en åpenhet og gode samtaler så øker sannsynligheten for at barna virkelig vill endring. Det er de som har bestemt, det er de som planlegger og jobber seg fram mot målet. Når pekefingeren og formaningene kommer så opplever eleven at det I større grad er de ansattes prosjekt.

Dette var et eksempel på hvordan man kan holde liv i prosessen over lang tid. Du finner flere eksempler i SMART oppvekst 3, under kapitlet Drømmeklassen.