Hjem   /   MotSMART egenskapeneTB   /   Skalering – refleksjon over veien mot målet

Skalering – refleksjon over veien mot målet


Når klassen har satt seg mål og bestemt tiltak så er det viktig å sjekke om det oppleves at man er på rett vei og reflektere over veien videre. I disse samtalene er det SMART å ha styrkefokus (hovedfokus på situasjoner der man opplever at det fungerer fint), medvirkning, anerkjennelse lever (også for at en kan glemme seg eller ikke få det til så bra som man ønsker), relasjonsfokus og virkelig trene systematisk. En måte å gjøre det på er skalering.

Skalering kan skje skriftlig på pulten og i relasjonelle samtaler.
Her følger et eksempel der barna forflytter seg fysisk. Du må oversette og gjøre det på din måte.
Vi tenker oss at klassen har bestemt følgende konkrete tiltak: Alle hjelper og støtter hverandre når vi trener på å vise mot.
Vi lager en tenkt linje der 1 er i den ene enden og 5 er i den andre.
Oppgave til barna: Still deg på en tenkt plass der 1 betyr at vi i veldig liten grad opplever hjelp og støtte, mens på 5 er vi veldig gode til det.
Når de står på et tall kan vi stille spørsmål som gjør at de samtaler to og to og i plenum. Spørsmålene bør være av positiv og offensiv karakter: Her er noen forslag ut fra tenkte mål: Alle hjelper og støtter hverandre når vi trener på å vise mot.

 • På en skala fra 1 fra 1 til 5, hvor god synes du at klassen når det å hjelpe og støtte hverandre når vi trener på å vise mot.
 • Hva er det du trener på? Hva har du gjort?
 • Hvilken støtte og hjelp har du opplevd å få når du trener på å vise mot?
 • Fortell om en slik situasjon? Hva ble sagt og gjort av de som støttet deg?
 • Hva kan en si og gjøre når en skal støtte og hjelpe hverandre?
 • Er det noen i klassen du synes er spesielt god til å vise støtte? Hva er det hun eller han gjør som du liker godt?
 • På hvilken måte opplever du støtte og hjelp fra læreren? Hva er det hun eller han sier som er til hjelp for deg?
 • Hva tenker du det er viktig at vi sier og gjør når vi får støtte og hjelp i slike litt krevende situasjoner?
 • Neste gang vi tar opp dette skal du oppleve at klassen har blitt litt bedre. Hva tenker du det er viktig at vi gjør mer av eller annerledes for å få det til?
 • På en skala fra 1 til 5, hvor god synes du at du er til å støtte og hjelpe andre når de skal trene på mot?
 • Hva er det du sier og gjør når du får det godt til?
 • Fortell om en slik situasjon. Hva var det du sa og gjorde?
 • Neste gang vi tar opp dette er det flott hvis du kan skalere et trinn høyere. Hva tenker du at du kan gjøre mer av eller annerledes framover for å få dette til?

Dette var spørsmål laget ut fra et konkret tenkt delmål. Kanskje du kan få ideer til spørsmål her. Bruk bare noen spørsmål av gangen. Prosessen kan gjentas flere ganger med ulike spørsmål og på ulike måter, f.eks. spørsmål på ark, individuell refleksjon og relasjonelle samtaler.

NB. Du lager dine spørsmål ut fra hva klassen har bestemt å jobbe med. Kanskje noen av disse spørsmålene kan være til inspirasjon?

Vi trår alle feil av og til. Klarer vi å ha en åpenhet og gode samtaler så øker sannsynligheten for at barna virkelig vill endring. Det er de som har bestemt, det er de som planlegger og jobber seg fram mot målet. Når pekefingeren og formaningene kommer så opplever eleven at det I større grad er de ansattes prosjekt.

Dette var et eksempel på hvordan man kan holde liv i prosessen over lang tid. Du finner flere eksempler i SMART oppvekst 3, under kapitlet Drømmeklassen.