Hjem   /   LederegenskaperSMART egenskapeneTB   /   Tegneoppgave

Tegneoppgave


Lederegenskaper er når vi får andre mennesker til å fungere godt, få til ting og ha et godt samspill.

Det er mange måter å vise lederegenskaper på. Her er mulige tegneoppgaver:

  • Lag en fin tegning av en situasjon der du synes du klarte å vise gode lederegenskaper. Det kan være på skolen, hjemme eller på fritidsaktiviteter.
  • Lag en fin tegning der en av foreldrene dine brukte gode lederegenskaper.
  • Lag en fin tegning der læreren (treneren, en venn, osv.) bruker gode lederegenskaper.

Tegn og fortell:

Stikkord for samtale for at det skal bli så konkret som mulig: 

  • Hva gjorde du?
  • Hva var situasjonen?
  • Hvor var du? Var du hjemme? På skolen? Ute?
  • Hvordan var ansiktet ditt? Hvordan var ansiktet til de andre som kanskje var med?

Legg på det du tenker er viktig for at barna skal få ideer og bli motivert for tegneoppgaven. 

Etterarbeid tegneoppgaven:

Tegningen er fin å ha som utgangspunkt for videre samtaler. Nå har det åpnet seg nye tanker rundt egenskapen lederegenskaper. De har koblet den videre inn i sitt liv og egne erfaringer. Samtalene kan dreie seg om hva som skjedde, hvilke følelser man tror personene har, hva som kanskje skjedde i etterkant osv. Evnen til å sette seg inn i hvordan andre mennesker opplever en situasjon er avgjørende når en skal opprette og vedlikeholde nære relasjoner til andre.

Disse samtalene kan foregå mellom voksen – barn eller barn – barn i mellom. Tegningene egner seg også flott til utstilling når det er lagt ned mye arbeid.