Hjem   /   LederegenskaperSMART egenskapeneTB   /   Spørsmål til samtale og refleksjon

Spørsmål til samtale og refleksjon


Det er når vi får andre mennesker til å fungere godt, få til ting og ha et godt samspill.

Gode spørsmål setter i gang tanker, refleksjoner og samtaler. Det er mange måter å se og forstå ordet ansvarsbevissthet. Design samtalene på en slik måte alle blir aktive i tanke og samtaleprosessen.
Bruk IRP (individuelt, relasjonelt, plenum). La de tenke litt selv, kanskje notere sine synspunkter rundt spørsmålet. Legg opp til en samtale to og to eller i en liten gruppe før samtalen løftes inn for alle. Barna trenger trening i alle disse fasene. Alt etter hvor godt trent de er og hvor engasjerte de er avgjøres tiden i hver fase.
NB! Anerkjenn alle barns svar og utforsk med oppfølgingsspørsmål.

Eksempler på spørsmål til samtale. Bruk de som du opplever kan ha verdi for deg og dine elever.

 • Hva legger du i ordet lederegenskaper?
 • Hva mener du kjennetegner en god leder?
 • Hvorfor er det viktig for en god leder å få andre til å samarbeide godt?
 • Hva bør en leder gjøre for å få til dette?
 • De aller fleste av oss tar i ulike situasjoner et lite eller stort lederansvar når oppgaver skal utføres. Det kan være hjemme, på fritiden eller på skolen eller andre steder. Fortell om en gang du opplevde å ta et lederansvar. Hva skjedde?
 • Hvilke tanker og følelser kan en få når en opplever at måten en leder på fører til gode resultater og et godt samspill?
 • Hvilke tanker og følelser kan en få når en opplever at måten en leder på ikke fører til gode resultater og et godt samspill, men heller uenighet og konflikter?
 • På hvilken måte kan en vise gode lederegenskaper? Hva kan en si eller gjøre for å skape et godt samhold og oppnå gode resultater?
 • Hvordan oppleves det å jobbe sammen med en god leder?
 • Hva er det han eller hun kan gjøre for å skape godt samhold og gode resultater?
 • Fortell om en gang du opplevde å jobbe godt i en gruppe med en god leder. Tenk gjerne hjemme, på skolen, på fritidsaktiviteter osv. Hva skjedde?
 • Hva var det lederen gjorde i denne situasjonen som bidro til å gode resultater og godt samhold?
 • La oss tenke oss en gruppe som står foran en stor oppgave som kun kan i løses felleskap. Det kan være et gruppearbeid på skolen, eller en arbeidsoppgave som skal løses på fritiden. Lag gjerne en helt konkret tenkt situasjon. Hva vil kunne skje hvis ingen tar et lederansvar?
 • Vi tenker oss nå at i denne situasjonen er det en som trer fram og tar et lederansvar. Hva er det han eller hun bør gjøre nå for å få alle i gang på en fin måte? Kom med dine løse ideer og tanker.
 • Vi tenker oss fortsatt den samme situasjonen. Hva bør den som tok et lederansvar gjøre videre for å komme i mål med oppgaven med et godt resultat og der relasjoner og samholdet er styrket?
 • Hva kan for mye lederegenskaper føre til?
 • Hvordan tror du det oppleves å jobbe sammen med en som viser alt for mye lederansvar? Hvilke tanker og følelser kan en få i slike situasjoner?
 • Hvilke positive ting kan en oppleve når en tar lederansvar på en god måte?
 • Tenk nå at du ønsker å ta litt noe mer lederansvar i visse situasjoner. Hvordan kan du trene på å ta lederansvar? I hvilke situasjoner kunne det være fint å trene?
 • Kjenner du noen som tar lederansvar på en god måte? Hva er det han eller hun gjør som du setter pris på? Tenk helt konkret.
 • Hvis du skulle valgt ut en eller to ting av det denne personen gjør som du ønsker å trene på, hva ville det være?
 • Er det noen yrker du tenker at lederansvar er en viktig egenskap? Hvilke og hvorfor?
 • Hvilke andre egenskaper er det viktig å bruke når du skal være en god leder?

Her har du en del spørsmål som kan danne grunnlag for mange god og dype samtaler og refleksjoner. Fyll på med egne.