Hjem   /   SMART egenskapeneTakknemlighetTB   /   Tegneoppgave

Tegneoppgave


Takknemlighet er når vi legger merke til og er glad for noe som skjer …og sier det.  

Det er mange måter å vise takknemlighet på.
Her er mulige tegneoppgaver:

  • Tenk på en gang du viste takknemlighet over for noen i familien din. Hva skjedde? Lag en fin tegning som viser dette?
  • Lag en fin tegning av en situasjon der noen viste deg takknemlighet. Hva skjedde og hvordan opplevde du det?
  • Hva er det du er takknemlig for? Lag en fin tegning der du får med flere ting du er takknemlig for.
  • Tenk på en situasjon på skolen eller på en fritidsaktivitet der du har vist takknemlighet. Hva skjedde?

Slik kan du fortsette å lage gode tegneoppgaver som er et godt utgangspunkt for refleksjon og samtale.

Tegn og fortell

Stikkord for samtale for at det skal bli så konkret som mulig: 

  • Hva gjorde du?
  • Hva var situasjonen?
  • Hvor var du? Var du hjemme? På skolen? Ute?
  • Hvordan var ansiktet ditt? Hvordan var ansiktet til de andre som kanskje var med?

Legg på det du tenker er viktig for at barna skal få ideer og bli motivert for tegneoppgaven. 

Etterarbeid

Tegningen er fin å ha som utgangspunkt for videre samtaler. Nå har det åpnet seg nye tanker rundt egenskapen takknemlighet. De har koblet den videre inn i sitt liv og egne erfaringer. Samtalene kan dreie seg om hva som skjedde, hvilke følelser man tror personene har, hva som kanskje skjedde i etterkant osv. Evnen til å sette seg inn i hvordan andre mennesker opplever en situasjon er avgjørende når en skal opprette og vedlikeholde nære relasjoner til andre.

Disse samtalene kan foregå mellom voksen – barn eller barn – barn i mellom. Tegningene egner seg også flott til utstilling når det er lagt ned mye arbeid.