Hjem   /   MålrettethetMedlemSMART egenskapene   /   Tegneoppgave

Tegneoppgave


Målrettethet er når du finner ut hva du vil og planlegger hva du må gjøre for å nå målet. Det er mange måter å vise målrettethet på. Her er mulige tegneoppgaver: Tenk på en gang du satte deg et mål og jobbet for å nå det hjemme. Lag en fin tegning som viser dette.Lag en […]