Hjem   /   MålrettethetMedlemSMART egenskapene   /   Spørsmål til samtale og refleksjon

Spørsmål til samtale og refleksjon


Finne ut hva du vil og planlegge hva du må gjøre for å nå målet. Gode spørsmål setter i gang tanker, refleksjoner og samtaler. Det er mange måter å se og forstå ordet ansvarsbevissthet. Design samtalene på en slik måte alle blir aktive i tanke og samtaleprosessen.Bruk IRP (individuelt, relasjonelt, plenum). La de tenke litt […]