Hjem   /   MålrettethetSMART egenskapeneTB   /   Spørsmål til samtale og refleksjon

Spørsmål til samtale og refleksjon


Finne ut hva du vil og planlegge hva du må gjøre for å nå målet.

Gode spørsmål setter i gang tanker, refleksjoner og samtaler. Det er mange måter å se og forstå ordet ansvarsbevissthet. Design samtalene på en slik måte alle blir aktive i tanke og samtaleprosessen.
Bruk IRP (individuelt, relasjonelt, plenum). La de tenke litt selv, kanskje notere sine synspunkter rundt spørsmålet. Legg opp til en samtale to og to eller i en liten gruppe før samtalen løftes inn for alle. Barna trenger trening i alle disse fasene. Alt etter hvor godt trent de er og hvor engasjerte de er avgjøres tiden i hver fase.
NB! Anerkjenn alle barns svar og utforsk med oppfølgingsspørsmål.

Eksempler på spørsmål til samtale. Bruk de som du opplever kan ha verdi for deg og dine elever.

 • Hva legger du i ordet målrettethet?
 • Fortell om en gang du har lagt en plan (gjerne inni ditt hode) og jobba godt for å nå målet?
 • Hvorfor tenker du det er fint å jobbe målrettet? Hva kan det føre til av gode ting?
 • Det er kanskje lettere å være målrettet når en jobber med ting en liker. Med hvilke oppgaver eller emner liker du å jobbe målrettet.
 • Er det situasjoner hjemme eller på fritida du er målrettet? Hva gjør du da?
 • Under målrettet står det at en skal finne ut hva man vil eller med andre ord sette seg mål. Hvorfor tenker du det smart?
 • Videre står det at du skal planlegge hva du vil gjøre for å nå målet. På hvilken måte kan en planlegge?
 • Hva bør en slik plan inneholde for at den skal gjennomføres? Hva er viktig for deg å få med i en slik plan?
 • Alle planer kan endres på veien mot målet. Hvorfor er det viktig å tenke gjennom om en er på rett vei og om innsatsen gir ønskede resultater?
 • Av og til må en bruke målrettethet i arbeidsoppgaver en ikke har så lyst til å gjennomføre. Hva tenker du det er lurt å gjøre da?
 • Hvilke mål kan en sette seg når en må gjennom oppgaver en kanskje gruer seg litt til?
 • Når en har arbeidet målrettet og oppnådd det en ønsker seg kan det være fint med en feiring. På hvilke måter kan du like å feire? Hva kan motivere deg til å ta en ekstra innsats?
 • Hvilke følelser kan du få før en arbeidsoppgave du virkelig gleder deg til å gå i gang med?
 • Hvilke følelser kan du få før du går i gang med en arbeidsoppgave du ikke har lyst til eller kanskje til og med gruer deg til å gjennomføre?
 • Hvilke følelser kan du få når du etter god planlegging og innsats har nådd et mål?
 • Fortell om en gang du har hatt det slik, jobba hardt og nådd ønsket mål. Hva skjedde og hvordan opplevde du det?
 • Hvem kan være et forbilde for deg når det gjelder å være målrettet? Hva er det han og hun gjør som du og andre kan lære av?
 • Velg deg en arbeidsoppgave hjemme eller på skolen. Sett deg et mål, legg en liten plan og sett i gang.
 • Hva ønsker du at andre rundt deg skal gjøre for at det skal bli lettere for deg å være målrettet?
 • Hvordan kan vi støtte og hjelpe hverandre på skolen når vi skal jobbe målrettet med f.eks. fag eller klassemiljøet?
 • Hvilke positive ting kan det komme ut av å gå i en klasse der mange jobber målrettet?
 • Hva ønsker du at lærerne dine skal gjøre for at det skal bli lettere å jobbe målrettet?
 • Det kan også bli for mye målrettethet. Hva tenker du det kan føre til for deg og for klassemiljøet?
 • Målrettethet er en styrke når vi får energi når vi bruker den. På hvilken måte kan du få energi når du jobber målrettet?
 • I hvilke yrker tenker du at målrettethet er viktig? På hvilken måte?
 • Hva tenker du kunne skjedd hvis en ikke jobba målrettet i disse yrkene?

Her har du en del spørsmål som kan danne grunnlag for mange god og dype samtaler og refleksjoner. Fyll på med egne.