Hjem   /   SMART egenskapeneTålmodighetTB   /   Spørsmål til samtale og refleksjon

Spørsmål til samtale og refleksjon


Det trenger vi når vi må vente på noe.

Gode spørsmål setter i gang tanker, refleksjoner og samtaler. Det er mange måter å se og forstå ordet tålmodighet. Design samtalene på en slik måte alle blir aktive i tanke og samtaleprosessen.
Bruk IRP (individuelt, relasjonelt, plenum). La de tenke litt selv, kanskje notere sine synspunkter rundt spørsmålet. Legg opp til en samtale to og to eller i en liten gruppe før samtalen løftes inn for alle. Barna trenger trening i alle disse fasene. Alt etter hvor godt trent de er og hvor engasjerte de er avgjøres tiden i hver fase.
NB! Anerkjenn alle barns svar og utforsk med oppfølgingsspørsmål.

Eksempler på spørsmål til samtale. Bruk de som du opplever kan ha verdi for deg og dine elever.

 • Hva tenker du tålmodighet kan bety?
 • I hvilke situasjoner opplever du at du bruker tålmodighet?
 • Kan du tenke deg situasjoner du kanskje kunne brukt enda litt mer tålmodighet?
 • Hva sier du til deg selv, eller hva gjør du når du venter på noe du har veldig lyst til, men må vise tålmodighet?
 • Fortell om en gang du viste tålmodighet. Hva skjedde og på hvilken måte viste du tålmodighet?
 • Hvilke følelser og tanker fikk du i denne situasjonen?
 • På hvilken måte tjente du eller andre på at du viste tålmodighet i denne situasjonen?
 • Hvordan kunne det ha gått hvis du ikke hadde vist tålmodighet her? Hva kunne skjedd?
 • I hvilke situasjoner synes du at du er god til å vise tålmodighet?
 • I hvilke situasjoner synes du det er vanskelig å vise tålmodighet?
 • Utålmodighet kan også være viktig av og til. Er du enig, i så fall hvorfor tenker du det?
 • Hva kan for mye tålmodighet føre til?
 • Hvilke tanker og følelser kan du få hvis du viser alt for mye tålmodighet?
 • Hva kan du si og gjøre når tålmodigheten din er oppbrukt?
 • I hvilke yrker tenker du at tålmodighet er en viktig egenskap?
 • Man kan vente tålmodig på noe en gleder seg skikkelig til eller noe en gruer seg for. Hvilke tanker og følelser kan du få når du venter tålmodig på noe du gleder deg til?
 • Hvilke tanker og følelser kan du få når du venter tålmodig på noe du gruer deg til?
 • Hvis du på skolen skulle trene din tålmodighet, hva ville du gjøre?
 • Hvis du hjemme skulle trene din tålmodighet, hva ville du gjøre?
 • Hvordan kan vi andre hjelpe deg når du skal trene din tålmodighet?

Her har du en del spørsmål som kan danne grunnlag for mange god og dype samtaler og refleksjoner. Fyll på med egne.