Hjem   /   SMARTe verktøy og metoderTB   /   Lysglimtjakt

Lysglimtjakt


SMART oppvekst er et tankesett som handler om å sette verdier og prinsipper i bevegelse.
S’en i SMART står for styrkefokus, og fokus på personlige styrker skaper engasjement og gode relasjoner.

Det er mange måter å øve inn styrkespråket på, og lysglimtjakt er en øvelse vi har gjennomført med både barn og voksne for å øve inn nettopp dette. Vi vet at språk skaper virkelighet, og derfor er det avgjørende om vi ser etter feil og mangler eller styrker hos hverandre. Det vi ser etter, det ser vi og det vi holder fokus på får vi mer av. Det er viktig at vi fremdeles anerkjenner problemer og vanskeligheter, men forskning viser at hvis vi klarer å ha forholdet 5:1 vil det føre til oppadgående spiraler og bedre resultater. Lysglimtjakt er derfor en øvelse som kan bidra til systematisk trening over tid hvor styrker og interesser står i fokus.

Metodebeskrivelse

Forarbeid:

 • Velg ut hvilke karakteregenskaper du vil gjennomføre lysglimtjakten med.
 • Lag lysglimtkort med ønskede egenskaper. Du kan bruke mal som vist eller du kan lage din egen variant. Karakteregenskapene finner du her:
  https://smartoppvekst.no/20-karakteregenskaper/
 • Klipp ut lysglimtkortene og sett de i en boks som er lett tilgjengelig. Lag også en liste med navn slik at du på en enkel måte har oversikt over hvem som har mottatt lysglimtkort. Vi oppleve det viktig at alle får omtrent like mange kort.

Gjennomføring:

 • Ta på deg «brillene» for lysglimtjakt og gå ut for å jakte på de gode historiene.
 • Ta barnet «på fersken» i å gjøre gode ting og si det direkte til den det gjelder. La de som er rundt høre hva du har lagt merke til. Husk å knytte egenskap og historie sammen, for eksempel: «Så fint at du står så fint i kø når du venter på sparkesykkelen. Nå viser du tålmodighet.»
 • Noter ned barnets navn og stikkord til historien på en post-it lapp eller lignende for bruk senere.

Etterarbeid:

 • Skriv et lysglimtkort knyttet til historien du har opplevd. Noter også på egen liste slik at du vet hvilke barn som mottar kort.
 • Finn et egnet tidspunkt der du velger å dele ut lysglimtkortene (dette bør gjøres fortløpende). Det er viktig at det er flere tilstede og hører historien. Det kan for eksempel være 10 minutter av en time, 10 minutter av en samlingsstund i barnehage/SFO, rundt middagsbordet hjemme osv.
 • La barnet få komme frem til deg ved utdeling av sitt lysglimtkort. Les lysglimtkortet høyt før du overrekker kortet på en høytidelig måte. La deretter barnet få fortelle om sine opplevelser knyttet til historien; Hvordan var det for deg? Hvordan tror du det var for den/de andre?
  Hva kan vi som hører på nå lære av det gode du har gjort i denne situasjonen? Hva skjer hvis vi gjør mer av dette? osv.
  La de øvrige barna få komme med spørsmål eller hyggelige tilbakemeldinger.
 • Ved utdeling av flere lysglimtkort samtidig gjentas samme prosess som nevnt i punktet over.