Hjem   /   MedlemSMARTe verktøy og metoder   /   Lysglimtjakt

Lysglimtjakt


SMART oppvekst er et tankesett som handler om å sette verdier og prinsipper i bevegelse. S’en i SMART står for styrkefokus, og fokus på personlige styrker skaper engasjement og gode relasjoner. Det er mange måter å øve inn styrkespråket på, og lysglimtjakt er en øvelse vi har gjennomført med både barn og voksne for å […]