Hjem   /   MedlemSMARTe verktøy og metoder

SMARTe verktøy og metoder

SMARTlappen
24.02.2022 | SMART Senteret smartoppvekst
Å bli anerkjent er noe som må oppleves og kjennes på kroppen. ALLE må oppleve å bli sett på med positive øyne, samt bli fortalt med ord og kroppsspråk at man er verdifull. SMART lappen er en øvelse vi har gjennomført både med barn og med voksne. Metodebeskrivelse Forarbeid: Klipp ut antall SMARTlapper til like Les mer..
Medvirkning gjennom IRP (IGP)
2.11.2021 | SMART Senteret smartoppvekst
Det er viktig at vi lager regier på samtalene slik at alle opplever reel medvirkning. Med I-en så mener vi individuelt. Når et spørsmål er stilt, f.eks. hvilke egenskaper er i bruk i denne historien, så skal hver og en tenke litt selv. Det behøver ikke være lange tiden. Avhengig av hva man spør om Les mer..
SMART oppvekst bøkene - Arbeid med historiene
26.10.2021 | SMART Senteret smartoppvekst
Alle mennesker har sterke sider og positive egenskaper som man kan bruke for å få et godt liv. Men hvordan blir vi bevisst på egne og andres styrker og interesser? Vi har i hverdagen et velutviklet språk om det som ikke fungerer, men vi trenger også et språk for å snakke om menneskers sterke sider Les mer..
Tegneoppgave i barnehagen - Mona Halvorsen, Brår barnehage
5.10.2021 | SMART Senteret smartoppvekst
Denne metoden kan brukes på de eldste barna i barnehagen. Denne metoden kreves at barna har kjennskap til de ulike egenskapene og betydningen av disse. Denne metoden kan gjøres på ulike måter. Metode 1: Tegne i egenskapskortene Denne metoden er fin å bruke hvis man jobber med en konkret egenskap. Barna tegner i egenskapen en Les mer..
Bruk av SMART egenskapene i barnehagen - Therese B. Tjernshaugen, Linnestad barnehage
5.10.2021 | SMART Senteret smartoppvekst
Når man skal starte og jobbe med SMART i barnehagen kan det være lurt at personalgruppa gjør seg kjent med egenskapene. Dette kan gjøres på flere måter, men jeg kommer til og skissere en måte jeg opplever har vært nyttig for oss i min barnehage. Fremgangsmåte: bruk et avdelingsmøte/personalmøtevelg ut en eller to egenskapersett dere Les mer..
Lysglimtjakt
16.09.2021 | SMART Senteret smartoppvekst
SMART oppvekst er et tankesett som handler om å sette verdier og prinsipper i bevegelse. S’en i SMART står for styrkefokus, og fokus på personlige styrker skaper engasjement og gode relasjoner. Det er mange måter å øve inn styrkespråket på, og lysglimtjakt er en øvelse vi har gjennomført med både barn og voksne for å Les mer..
Hemmelig SMART venn
26.08.2021 | SMART Senteret smartoppvekst
Hemmelig venn har tradisjonelt gått ut på å si hyggelige ting til eller gjøre hyggelige ting for en venn. Ved hemmelig SMART venn er oppgaven annerledes. Hemmelig SMART venn er en metode hvor man skal trene på å se positive ting ved hverandre i løpet av en bestemt periode. Når perioden er over skal man Les mer..
SMART ringen
9.08.2021 | SMART Senteret smartoppvekst
SMART ringen er en øvelse vi har gjennomført med barn fra 1. klasse og oppover. Den er også brukt i arbeid med personalet og blant foresatte på foreldremøter.Det handler om å lete etter suksesser i eget liv, finne en karakteregenskap som passer til seg selv i denne situasjonen og fortelle om den til andre. Metodebeskrivelse: Les mer..