Hjem   /   SMARTe verktøy og metoderTB   /   SMARTlappen

SMARTlappen


Å bli anerkjent er noe som må oppleves og kjennes på kroppen. ALLE må oppleve å bli sett på med positive øyne, samt bli fortalt med ord og kroppsspråk at man er verdifull.

SMART lappen er en øvelse vi har gjennomført både med barn og med voksne.

Metodebeskrivelse

Forarbeid:

 • Klipp ut antall SMARTlapper til like mange personer som skal delta på øvelsen.
 • Skriv dato øverst på lappen, samt navnene til alle deltakerne i farget felt. En på hver lapp.
  Eventuelt kan barna selv få skrive navnet sitt på egen lapp.
 • Samtal med barna om hvordan øvelsen foregår. Spørsmål til samtale kan for eksempel være: Hva er en hyggelig tilbakemelding? Hva kan en hyggelig tilbakemelding være når vi skal gi hverandre det her nå? Kom med forslag.
  Bruk IRP (Individuell – Relasjon – Plenum) hvor barna får tenke litt selv, snakke litt med sidemannen før samtalen løftes opp i plenum.

Gjennomføring:

 • La deltakerne sitte i grupper på ca. 5 – 8 deltakere.

 • Del ut SMARTlappen til riktig eier dersom de er navnet på forhånd. Hvis de ikke er navnet på forhånd ber du deltakeren om å skrive sitt eget navn med litt store bokstaver i farget felt. Når deltakerne har skrevet navnet på sin lapp sender de den videre til personen som sitter til venstre for seg.
 • Deltakeren har nå en ny lapp foran seg som kom fra sin høyre side. Deltakeren skal da tenke på vedkommende som eier SMARTlappen. Oppgaven kan for eksempel være: Hva synes du h*n er god på? Skriv en hyggelig tilbakemelding på noe du setter pris på ved din klassekamerat/kollega før du sender lappen videre.
  NB: Det skal kun være noen få ord eller en setning. Det kan gjerne være kulepunkter.
 • Når man har notert ferdig sender man SMARTlappen videre til venstre. Samtidig får man en ny lapp tilsendt fra sin høyre side. Her skal man gjøre samme oppgave som nevnt over en gang til. Slik fortsetter det helt til alle deltakerne har skrevet på alle lapper, unntatt sin egen.
  NB: Når SMART lappen blir sendt rundt skal den stoppe hos personen før den kommer tilbake til riktig eier igjen. Det betyr at ingen får se sin egen lapp.
 • Når alle har skrevet på samtlige lapper unntatt sin egen, så er det tid for en høytidelig overrekkelse. Deltakeren sitter med lappen til sin sidemann og h*n skal nå lese høyt hva dere rundt bordet har skrevet til vedkommende som eier lappen. Man kan gjerne reise seg når man leser. De andre rundt bordet skal lytte. Her er det en fin trening i å lese til vedkommende, samt hvordan man viser takknemlighet etterpå.
  Når man har lest hva som står skrevet på lappen skal man gi den til vedkommende og h*n kan beholde denne på en fin plass. Deretter er det nestemann sin tur til å lese SMARTlappen. Slik fortsetter det til alle rundt bordet har fått høre hva som står skrevet på sin lapp.

Variasjon:

Skal man gjennomføre øvelsen med SMARTlappen i en hel klasse, kan en variant være at elevene lar egen lapp ligge på egen skrivepult. Fra lærer får de samme oppgave som nevnt over, men de skal nå bevege seg rundt i klasserommet for å skrive på de ulike lappene. Når man går rundt er det ikke lov å gå innom sin egen skrivepult.
NB: Her er det veldig viktig at den som leder øvelsen legger til rette for at alle elevene får ca. like mange tilbakemeldinger på sin lapp.

Når elevene har vandret rundt for å skrive hyggelige tilbakemeldinger på noe de setter pris på ved sin klassekamerat, samler læreren inn alle SMARTlappene. Læreren deler de deretter ut igjen helt tilfeldig, men det er ingen som får sin egen lapp. På lik måte som nevnt over skal de en etter en lese høyt hva som står skrevet på lappen før de overrekker den til riktig eier. Her er det viktig at det blir lest til vedkommende, mens resten av klassen lytter.