Hjem   /   SMARTe verktøy og metoderTB   /   Bruk av SMART egenskapene i barnehagen – Therese B. Tjernshaugen, Linnestad barnehage

Bruk av SMART egenskapene i barnehagen – Therese B. Tjernshaugen, Linnestad barnehage


Når man skal starte og jobbe med SMART i barnehagen kan det være lurt at personalgruppa gjør seg kjent med egenskapene. Dette kan gjøres på flere måter, men jeg kommer til og skissere en måte jeg opplever har vært nyttig for oss i min barnehage.

Fremgangsmåte:

  • bruk et avdelingsmøte/personalmøte
  • velg ut en eller to egenskaper
  • sett dere en og en og skriv ned hva egenskapene betyr for deg
  • gå sammen to og to fortell hverandre hva dere har skrevet
  • til slutt samles dere i plenum og oppsummerer hva alle gruppene har blitt enige om
  • skriv opp på en flipover alle tankene
  • bli til slutt enige om hva dere skal se etter i de forskjellige egenskapene.

Jeg opplever at mange av barna i barnehagen er for små til og forstå selve ordene til og begynne med, dette må øves inn på lik linje med språket, disse ordene skal bli en del av vokabularet til barna.
Heng opp egenskapen på veggen, ta bilder av barn og/eller voksne som utfører egenskapen og heng opp rundt egenskapen. På denne måten får barn og voksne en visuell tilnærming til egenskapene. I begynnelsen vil kanskje barna benevne egenskapen OMSORG med BLÅ, siden rammen rundt er nettopp blå.
Det kan være fint og lage egne SMART-bilder til barnehagebarn.