Hjem   /   BloggNyheterSkole   /   Utviklingssamtaler på Haukerød skole

Utviklingssamtaler på Haukerød skole


Anne Mette Lund jobber som lærer på 3. trinn ved Haukerød skole. Hun har gjennomført utviklingssamtaler og forteller her hvordan hun blant annet legger til rette for å få inn foresattes fokus på barnets styrker:

I morgen har vi nok en fellestid med SMART på agendaen. Vi på Haukerød, og i Sandefjordskolen skriver halvårsvurderinger i norsk, matte og engelsk – i tillegg til orden, oppførsel og trivsel. Vi blir stadig bedre på å skrive disse med positiv vinkling, men for 400 elever vil det nok være sånn at foreldre og elever kan oppleve å huske best det de ikke kan godt nok… 

Derfor har jeg nå laget et forberedelsesark til utviklingssamtalene vi skal ha før vinterferien. Jeg har allerede delt det ut i min 3. klasse, og kommer til å vise det for personalet i morgen, slik at flere kan få inn foreldrenes fokus på barnets styrker. Jeg har i tillegg forberedt meg på å skulle fortelle en fersk episode fra klasserommet der eleven har vist en av egenskapene/styrkene sine ovenfor seg selv, medelever eller meg som kontaktlærer. 

SMART egenskaper på ulike språk:
https://smartoppvekst.no/20-karakteregenskaper/