Hjem   /   BarnehageBloggNyheter   /   Ukas barn i Ramnes private barnehage

Ukas barn i Ramnes private barnehage


Janne-Linn Thornquist er sammen med de andre ansatte opptatt av å bygge relasjoner og fellesskap. Tenk hva som kan skje når barn systematisk får trening i ta andre barn på fersken i å gjøre fine ting og samtidig lete etter gode egenskaper de har. Janne-Linn beskriver her hvordan de gjør det og hvorfor:

Ukas Barn får litt ekstra oppmerksomhet og ansvar. Blant annet har Ukas barn som sin oppgave å være SMART-jeger en uke. Dvs. at barnet får låne et nøkkelknippe med SMART kort. Barnet skal jakte på gode handlinger og positive situasjoner som oppstår mellom mennesker. Videre jobber vi for at barnet skal «fange» disse, ved å fortelle hva bra som skjedde «her-og-nå» til den eller de det gjelder, og samtidig finne en passende karakteregenskap.

I nærmeste samling får barnet anledning til å løfte dette frem for hele barnegruppen. Vi snakker med de involverte om hvordan det føltes ut for Lise, når Hans hjalp henne med å komme seg ned fra treet,- og hvordan kjentes det for Hans å kunne hjelpe?  Har vi tlf tilgjengelig får barnet også ta bilde av situasjonen, før vi skriver det ut, slik at vi også kan synliggjøre situasjonen. Barna syntes det er stor stas og få låne disse nøkkelkorta, og kommer stadig og lurer på hva som står ved hvert av bildene. Det er fortsatt litt tidlig i prosessen, så barna trenger litt støtte og veiledning under «jakta», og til å sette ord og smart-begreper på det som skjer. Men vi opplever at barnas positive fokus blir styrket, og at ukas barn gjør en solid innsats for å fange gode hendelser. Når dette løftes frem foran hele barnegruppa, er det ikke vanskelig å se at involverte barn «vokser» og føler seg betydningsfulle. Gleden og stoltheten over at andre ser at «jeg» kan og gjør noe bra, er til å ta og føle på!

Ved å se etter gode ting og karakteregenskaper hos hverandre, tror vi barna også blir enda bedre kjent med hverandre og alle i barnegruppa. På den måten håper vi at dette også bidrar til å forsterke fellesskapet og relasjonene i gruppa.