Hjem   /   LæringsgledeSMART egenskapeneTB   /   Tegneoppgave

Tegneoppgave


Læringsglede er når vi liker å lære nye ting og vet hvordan vi skal jobbe for å få ny kunnskap.

Det er mange måter å vise læringsglede på.
Her er mulige tegneoppgaver:

  • Lag en fin tegning som viser en gang du hadde skikkelig god læringsglede på en fritidsaktivitet.
  • Lag en fin tegning som viser en gang du hadde skikkelig god læringsglede på skolen.
  • Tenk deg en situasjon der du opplever ingen læringsglede fordi du plundrer skikkelig med noe. Så får du hjelp eller støtte av en eller flere. Lag en fin tegning som viser hva som skjedde.
  • Tegn familien din der dere gjør noe sammen som gir virkelig god læringsglede.
  • Tegn familien din der alle holder på med noe hver for seg som gir de læringsglede. Flott hvis du får alt inn i en tegning.

Tegn og fortell:

Stikkord for samtale for at det skal bli så konkret som mulig: 

  • Hva gjorde du?
  • Hva var situasjonen?
  • Hvor var du? Var du hjemme? På skolen? Ute?
  • Hvordan var ansiktet ditt? Hvordan var ansiktet til de andre som kanskje var med?

Legg på det du tenker er viktig for at barna skal få ideer og bli motivert for tegneoppgaven. 

Etterarbeid tegneoppgaven:

Tegningen er fin å ha som utgangspunkt for videre samtaler. Nå har det åpnet seg nye tanker rundt egenskapen læringsglede. De har koblet den videre inn i sitt liv og egne erfaringer. Samtalene kan dreie seg om hva som skjedde, hvilke følelser man tror personene har, hva som kanskje skjedde i etterkant osv. Evnen til å sette seg inn i hvordan andre mennesker opplever en situasjon er avgjørende når en skal opprette og vedlikeholde nære relasjoner til andre.

Disse samtalene kan foregå mellom voksen – barn eller barn – barn i mellom. Tegningene egner seg også flott til utstilling når det er lagt ned mye arbeid.