Hjem   /   LæringsgledeSMART egenskapeneTB   /   Spørsmål til samtale og refleksjon

Spørsmål til samtale og refleksjon


Det er når vi liker å lære nye ting og vet hvordan vi skal jobbe for å få ny kunnskap.

Gode spørsmål setter i gang tanker, refleksjoner og samtaler. Det er mange måter å se og forstå ordet ansvarsbevissthet. Design samtalene på en slik måte alle blir aktive i tanke og samtaleprosessen.
Bruk IRP (individuelt, relasjonelt, plenum). La de tenke litt selv, kanskje notere sine synspunkter rundt spørsmålet. Legg opp til en samtale to og to eller i en liten gruppe før samtalen løftes inn for alle. Barna trenger trening i alle disse fasene. Alt etter hvor godt trent de er og hvor engasjerte de er avgjøres tiden i hver fase.
NB! Anerkjenn alle barns svar og utforsk med oppfølgingsspørsmål.

Eksempler på spørsmål til samtale. Bruk de som du opplever kan ha verdi for deg og dine elever.

 • Hva betyr ordet læringsglede for deg?
 • Hva er det som gir deg læringsglede?
 • Læringsglede handler blant annet om å lære nye ting. Hvilke temaer eller ting er det du liker å lære om?
 • Fortell om en gang du virkelig opplevde glede ved å lære noe nytt. Hva skjedde?
 • Hvilke følelser får du når du har lært noe nytt og spennende?
 • Hvilke følelser kan du få når du opplever læringsglede gjennom å forstå noe du har jobbet en del med?
 • I hvilke fag opplever du ofte læringsglede?
 • Fortell om en gang du hjemme eller på fritidsaktiviteter opplevde å lære noe nytt og som gav deg læringsglede. Hva skjedde?
 • Læringsglede handler også om å vite hvordan en skal jobbe for å få ny kunnskap. Hva tenker du det kan bety?
 • Hvordan går du fram når du skal lære deg noe nytt? Det kan handle om noe du skal lære på skolen, på ski, på fotballbanen eller helt andre steder.
 • Hvilke fordeler kan en ha når en har innarbeidet slike gode læringsstrategier (gode måter å lære på)?
 • Hvor er du når du jobber og lærer best?
 • Har du størst læringsglede når du jobber alene eller sammen med andre? Hvorfor tenker du at det er slik? Kom gjerne med eksempler.
 • Hva synes du det er gøy å lære om eller øve på?
 • Hva tenker du man kan oppnå ved å ha mye læringsglede?
 • Det er ikke alle som har mye læringsglede. Hva tenker du det gjør når en skal øve eller lære nye ting enten på skolen, på fotballbanen eller med andre ting?
 • Hva er det andre kan gjøre for at du skal få mer læringsglede (lærere, klassekamerater, foreldre, trenere, ledere og venner)?
 • Hva tenker du lærerne dine kan gjøre mer av eller annerledes for at du skal få mer læringsglede?
 • Hva tenker du trenerne dine eller lederne dine kan gjøre mer av eller annerledes for at du skal få mer læringsglede på fritidsaktivitetene dine?
 • Hva kan du gjøre for at du og dine klassekamerater kan få mer læringsglede?
 • Hva kan dere gjøre her i klassen deres for at alle skal få mer læringsglede?
 • Hvordan kan du tenke deg å jobbe for at du skal oppleve mer læringsglede?
 • Hvorfor er det viktig å like det man holder på med?
 • Av og til må vi gjøre ting vi ikke liker så godt også. Hvordan kan vi gjøre det på en god måte?
 • Hvordan kan du lære om noe du synes er kjedelig på en mer morsom måte?
 • Er det noen andre SMART egenskaper som kan ha noen med læringsglede å gjøre?
 • På hvilken måte kan nysgjerrighet og læringsglede ha noe med hverandre å gjøre?
 • På hvilken måte kan utholdenhet og læringsglede ha noe med hverandre å gjøre?
 • Er det noen du kjenner som viser mye læringsglede? Hvem er det og hva er det han eller hun elsker å lære eller trene på?
 • Hva kan du lære av han eller hennes evne til å bruke læringsglede?

Her har du en del spørsmål som kan danne grunnlag for mange god og dype samtaler og refleksjoner. Fyll på med egne.