Hjem   /   LæringsgledeSMART egenskapeneTB   /   Skalering – refleksjon over veien mot målet

Skalering – refleksjon over veien mot målet


Når klassen har satt seg mål og bestemt tiltak så er det viktig å sjekke om det oppleves at man er på rett vei og reflektere over veien videre. I disse samtalene er det SMART å ha styrkefokus (hovedfokus på situasjoner der man opplever at det fungerer fint), medvirkning, anerkjennelse lever (også for at en kan glemme seg eller ikke få det til så bra som man ønsker), relasjonsfokus og virkelig trene systematisk. En måte å gjøre det på er skalering.

Skalering kan skje skriftlig på pulten og i relasjonelle samtaler.
Her følger et eksempel der barna forflytter seg fysisk. Du må oversette og gjøre det på din måte.
Vi tenker oss at klassen har bestemt følgende konkrete tiltak: Alle jobber på sitt nivå med oppgaver de kan mestre.
Vi lager en tenkt linje der 1 er i den ene enden og 5 er i den andre.
Oppgave til barna: Still deg på en tenkt plass der 1 betyr at vi i veldig liten grad opplever oppgaver som vi mestrer, mens på 5 har vi mye av det.
Når de står på et tall kan vi stille spørsmål som gjør at de samtaler to og to og i plenum. Spørsmålene bør være av positiv og offensiv karakter: Her er noen forslag ut fra tenkte mål: Alle jobber på sitt nivå med oppgaver de kan mestre.

 • På en skala fra 1 fra 1 til 5, hvor god synes du at klassen er når det gjelder å tillate at alle kan jobbe på sitt nivå.
 • I hvilke fag eller emner er det lettest å få oppgaver som alle kan mestre, tenker du?
 • Er det noen i klassen du synes er skikkelig god til å skape læringsglede hos andre? Hvem er det og hva er det hun eller han gjør som du kan lære av?
 • Hva kan du gjøre eller si til deg selv for å få litt mer læringsglede, når du jobber med noe du synes er litt vanskelig?
 • Fortell om en situasjon der du opplevde skikkelig god læringsglede enten her på skolen eller på fritiden. Hva skjedde?
 • Neste gang vi skalerer skal vi bli litte grann bedre. Hva tenker du det er fint at dere gjør for å få det til?
 • På en skala fra 1 til 5, hvor god synes du lærerne er til å gi oppgaver som du kan mestre?
 • Hva er det læreren gjør når dere arbeider som skaper læringsglede hos deg?
 • Hva kan du gjøre hvis du får oppgaver du opplever som alt for vanskelig?
 • På en skal fra 1 til 5, hvor god synes du at du er til å skape læringsglede hos andre gjennom å godta at alle jobber på sitt nivå med oppgaver som de mestrer.
 • Hva kan du si eller gjøre overfor andre som sliter litt for at de skal få litt mer læringsglede?
 • På hvilken måte kan vi vise at det andre jobber med er fint, selv om det kanskje er alt for vanskelig eller lett for deg? Hva kan du si eller gjøre?

Dette var spørsmål laget ut fra et konkret tenkt delmål. Kanskje du kan få ideer til spørsmål her. Bruk bare noen spørsmål av gangen. Prosessen kan gjentas flere ganger med ulike spørsmål og på ulike måter, f.eks. spørsmål på ark, individuell refleksjon og relasjonelle samtaler.

NB. Du lager dine spørsmål ut fra hva klassen har bestemt å jobbe med. Kanskje noen av disse spørsmålene kan være til inspirasjon?

Vi trår alle feil av og til. Klarer vi å ha en åpenhet og gode samtaler så øker sannsynligheten for at barna virkelig vill endring. Det er de som har bestemt, det er de som planlegger og jobber seg fram mot målet. Når pekefingeren og formaningene kommer så opplever eleven at det I større grad er de ansattes prosjekt.

Dette var et eksempel på hvordan man kan holde liv i prosessen over lang tid. Du finner flere eksempler i SMART oppvekst 3, under kapitlet Drømmeklassen.